Morawské dojmy

Chtěl bych dnes vyjádřit několik ryze subjektivních dojmů z příjemně prožitého víkendu s přáteli v krásném podhůří Kralického Sněžníku (na polské straně). Pouze několik kilometrů za hranicí mezi OK a SP leží hotel Morawa u obce Stronie Slaske. Na tomto místě se opět konalo již tradiční, letos 49. (!) technické setkání zájemců o provoz na VKV a mikrovlnných pásmech zvláště. Náleží poděkovat zejména Andrzejovi SP6JLW, Staszkovi SP6GWB a Jackovi SP6OPN, kteří odvedli velkou práci při organizaci tohoto příjemného setkání v hezkém novém hotelu na velmi slušné západoevropské úrovni, kde nechybělo velmi dobré připojení k internetu, ani točené plzeňské pivo, hi. Už první večeře byla úžasným představením polské pohostinnosti a řekl bych, že byla až opulentní :-). Nicméně radioamatéři - pochopitelně zejména z SP, ale také z OK, DL, 9A a další, na místo přijeli zejména z důvodu "pokecání si" o všem na VKV, nejen o technických i provozních záležitostech a tak byla atmosféra opravdu velice příjemná. Od nás z klubu se zúčastnili vedle mé maličkosti již tradičně také syn OK1TEH a rovněž Láďa OK1DIX. Letos jsme si za náš klub nepřipravili žádné přednášky, dá-li zdraví a osud, něco snad budeme mít pro ostatní v roce následujícím. Nevím, kolik lidí se setkání zúčastnilo, odhadoval bych to na cca 60 až 70, ale to jistě organizátoři zanedlouho prozradí a jistě se dočkáme i souhrnného zveřejnění přednesených prezentací. Díky souhlasu většiny přednášejících budeme mít možnost je letos nabídnout i čtenářům našich stránek. Setkání tedy nemělo charakter masové účasti, což bylo příjemné, neboť o to více se bylo možné věnovat jednotlivým technickým detailům v rámci neformálních diskusních skupin. A tak - přestože se hovořilo všemi možnými jazyky, lidé si výborně rozuměli. Z OK se mimo další zúčastnil i OK1DFC, který v praxi předvedl portable EME provoz na 3cm pod značkou OK5EME. Omluvil se Milan OK1UFL, který měl nějaké zdravotní problémy - přejeme mu proto rychlé uzdravení!
Za náš tým jsme díky účasti OK1DIX chtěli na setkání předvést v praktickém užívání remote EME provoz na 2m, bohužel do plánů negativně zasáhla příroda, protože při přechodu silné bouřky z pátku na sobotu v EME QTH v JN79 blesk odpravil na stanici počítačový router, bez kterého se vzdálený přístup k dálkově ovládané EME stanici on-line prezentovat nedá. Škoda.
Na burze, kde jsou tradičně k dostání značkové VF konektory a redukce jsme něco nakoupili a věnovali jsme se, podobně jako ostatní, i jednotlivým
přednáškám. Bylo jich docela dost a tak jsem si osobně vybral jen některé, protože bylo i co diskutovat s ostatními. Zejména mne zaujaly dvě přednášky - za prvé dobře zpracovaná, byť nikoli zcela kompletní historie radioamatérského VKV provozu v Polsku, kam i přes přísně střežené hranice silně zasahoval vliv bouřlivého rozvoje VKV radioamatérství v tehdejším Československu po II. světové válce. Ale autor prezentace (Tomek SP5CCC) nám dal souhlas se zveřejněním, tak si jeho vystoupení prohlédnete zanedlouho sami. Příjemné bylo, že na setkání byl přítomen i SP6CT, jenž byl očitým svědkem DX VKV provozu Jindry OK1VR a velice na něj vzpomínal, když komentoval některá první QSO do zahraničí. Bylo by hezké zorganizovat jejich setkání po 60-ti letech.
Z dalších přednášek jsem si vyslechl Zdeňka OK1DFC, který přítomné seznámil s tím, že si od SM4DNH koupil stavebnici již oživených 4 ks tranzistorových PA 250W pro 23cm, které podle návodu složil do kW zesilovače, který chce používat pro portable EME provoz. Nedá mi, abych některé jeho závěry, které na místě prezentoval, trochu neokomentoval. Nejprve hovořil o 250W modulech PE1RKI - že zatím všem lidem nějaký kus vyhořel, aniž by ovšem analyzoval důvody. Stojí za to připomenout, že to je logické - tyto zesilovače nejsou z důvodu použitých tranzistorů (určených pro 900MHz) příliš vhodné pro sestavování vícemodulového PA pro 23cm, neboť tranzistory jsou "dotaženy" na kmitočet o třetinu vyšší, než pro který jsou určeny, což má za následek poměrně velký rozptyl parametrů, amplitudové, ale zejména fázové chyby, které činí sdružování těchto PA modulů obtížné a to může mít za následek přetížení některých výstupních obvodů PA modulů. Další chybou je dost značný rozptyl parametrů vstupního přizpůsobení se stejným výsledkem... Tím je to, že relativně často vyhoří nějaký mikropáskový spoj v kolektorovém obvodu PA - m.j. proto, že mikropáskový plošný spoj není v mechanice PA modulu dostatečně přitlačen ke dnu vyfrézované krabičky, takže se přetížené mikropáskové obvody dost nechladí a mohou vyhořet. Zdeněk namísto toho ovšem doporučoval nový 700W tranzistor od firmy Infineon, ovšem nevšimnul si, že tento tranzistor je určen pro pulsní provoz se střídou jen 12%, takže radioamatérským potřebám jistě nevyhoví také - anebo jen při značně sníženém výkonu. Potom se dostal k PA modulům SM4DNH, které koupil včetně příslušenství. Jeho doporučení koupit tyto moduly je racionální - jsou osazeny tranzistorem BLF6G13L-250P, který je určen pro CW provoz a má (přestože je "jen" pro 250W out) nižší tepelný odpor mezi čipem a pouzdrem, než předtím doporučovaný tranzistor od Infineonu. Vzhledem k tomuto parametru a faktu, že jsou k dispozici výkonové parametry vstupní i zatěžovací impedance v komplexním tvaru, to tranzistor činí velice vhodný pro radioamatérské aplikace, protože navrhnout přizpůsobovací obvody nebude tak problematické, jako "střílení poslepu" u "out of band" tranzistorů, které používá PE1RKI. A je proto pravděpodobné, že PA modulů s těmito tranzistory se zanedlouho dočkáme i u jiných výrobců, snad i na jihu, či na východě.. Z tohoto hlediska byla prezentace OK1DFC jistě prospěšná. Byť při prezentaci neuvedl tepelný gradient, který je k provoznímu "uchlazení" PA od SM4DNH nutný. Nicméně - svět se točí dál a možná, že to nebude trvat dlouho a dočkáme se i dalších radioamatérských konstrukcí s ještě lepšími tranzistory, než jsou ty, uvedené na zmíněné přednášce - třeba nový tranzistor MRF13750H, který by měl být schopen dát na 23cm až 600W. Potom by pro kW TX na těchto kmitočtech bylo zhotovení PA mnohem jednodušší. Třeba se toho ještě dožijeme.

Těšíme se na další podobně vydařené radioamatérské setkání!
73 de OK1VPZ