Radioklub OK2KKW z.s. se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem novely Vyhlášky 156/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že novelizace tohoto legislativní předpisu je v plánu MPO a nezaznamenali jsme žádnou veřejnou aktivitu v radioamatérské komunitě (včetně ČRK), náš Radioklub se po zralé úvaze obrací na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem novely zákonného ustanovení, regulující v České republice radioamatérský provoz.

Jakkoli náš právní subjekt není primárně zapojen do radioamatérského provozu na krátkých vlnách, nelze nevzpomenout brilantní provoz OK1RK a OK1DIX z různých DX lokalit v Africe i na americkém kontinentu a konec konců i úspěšné účinkování naší značky v několika závodech v pásmu 160m. Radioklub OK2KKW tedy není jednostranně zaměřen pouze na pásma VKV, jak by snad mohlo vyplývat z provozu našeho VKV radioamatérského portálu. A z toho důvodu cítí členové klubu nejen zájem, ale rovněž morální povinnost se aktivně zapojit do diskuse a přípravy ustanovení, věnujících se právnímu rámci radioamatérského provozu obecně (tedy nejen z hlediska VKV pásem), zejména proto, že ti, u kterých by se očekávalo, že se této záležitosti budou věnovat, mlčí a nechávají přípravu na orgánech státní správy ČR, které mají pochopitelně jiné zájmy, než hájit zájmy radioamatérů.

Náš pohled na novelu Vyhlášky, regulující radioamatérský provoz v ČR není revoluční, ale evoluční. Jsme přesvědčeni, že není třeba vlamovat se do otevřených dveří a rovněž nechceme kontraproduktivně žádat nemožné. Zkusili jsme do předpisů jen zapracovat nově alokovaná radioamatérská pásma, která jsou součástí evropské tabulky harmonizovaných kmitočtů, tedy kmitočty, které na mezinárodním poli vybojovali lidé z aktivních radioamatérských organizací IARU za moudrého mlčení nám teritoriálně mnohem bližších členů této nadnárodní organizace. Je to smutné, ale radioamatéři každé země mají jen přesně takové zastoupení na mezinárodním i národním poli, jaké si zaslouží. A když u nás většina radioamatérů mlčí, nemohou předpokládat nic jiného, než podobné mlčení naší sice největší, ale počtem členů jistě menšinové radioamatérské organizace v České republice. A proto přichází pomoc ze strany těch, kteří nemlčí. Věříme, že se nám alespoň podaří do seznamu radioamatérských pásem podaří dostat kmitočty, které jsou v jiných zemích využívány radioamatéry k jejich experimentování běžně a snad se podaří i odstranit několik chyb, které například de jure znemožňovaly provoz s více operátory, pokud byla klubovní contestová značka přidělena jednotlivci. Ale nejen takové. Navrhujeme i jiné rozdělení pásma 9cm, které by snad mohlo omezit obavy provozovatelů komerčních služeb v pásmu 3,4GHz (protože segment 3400 až 3401 je ochranné pásmo na hranici jejich alokace), a tak radioamatéry alespoň trochu odškodnit za jejich poškození připravovaným komerčním provozem přes DX pásmo 6cm za blahosklonného přihlížení lidí z ČRK, kteří OK radioamatéry svou neschopností ostatně již téměř připravili o pásmo 10GHz. Ale vraťme se zpět k pásmům KV. Věnovali jsme se ve spolupráci s OK1RP zjišťování reálné situace v pásmu 5MHz a konstatujeme, že většina radiokomunikačních administrací okolních zemí již přijala omezení, vzešlé ze závěrů Světové radiokomunikační konference WRC 2015. Přesto však v našem návrhu necháváme dveře otevřené a pokud dojde k dohodě s primárním uživatelem tohoto pásma, může ČTÚ radioamatérům vyhovět nejen z hlediska kmitočtů, ale i výkonu.

Přes veškerý čas, který jsme přípravě tohoto návrhu věnovali, v něm mohou být nedostatky, ba i chyby. Budeme rádi, pokud je navzájem i se členy Radioklubu OK2KKW prodiskutujete (nejlépe zde), abychom, pokud budeme pozváni k projednávání tohoto dokumentu, mohli obhajovat i vaše oprávněné zájmy. Těšíme se na případnou spolupráci.

Návrh naší novely Vyhlášky 156/2005 Sb. je zde:  http://www.ok2kkw.com/more/new_156_2005sb_v_20170427_bez_revizi.pdf  (update 27.4)
(nově navrhovaný, nebo pozměněný text je podbarven žlutě)

Dosavadní platná verze Vyhlášky 156/2005 Sb. je tady: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4657

Evropská harmonizovaná kmitočtová tabulka, obsahující radioamatérská pásma v EU: http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/ERCRep025.pdf

v Praze 27.4.2017

za Radioklub OK2KKW z.s
Vladimír Petržílka OK1VPZ
(předseda)

 

Příloha: přehled aktuální 5MHz kmitočtové alokace pro amatérskou službu v různých zemích (tnx OK1RP):

Frequency lists of Amateur service in 5MHz band

NIB = Non-Interference Basis
Bold = Beacons currently active
Italics = Frequency not operational at this specific time
 

Beacons

Frequency

Country

Callsign

Grid-square

Notes

5195.0 kHz

Germany

DRA5

JO44vq

Propagation information beacon. CW/PSK31/RTTY. Transmits: 0400 - 2200 UTC Summertime, 0500 - 2300 UTC Wintertime. See 'Propagation Beacons'.

5205.25 kHz

Luxembourg

LX0HF

JN39xv

5W EIRP. Continuous. Carrier with callsign identification at one minute intervals.

5289.5 kHz

Denmark

OV1BCN

JO55si

Personal Beacon, h24 +04/19/34/49 minutes. USB/CW/MT63 ( CW - 5290.5 kHz. )

5290.0 kHz

South Africa

ZS6SRL

KG33wv

This beacon is the main beacon for the South African Amateur Radio League. The beacon and a number of other South African stations are running WSPR mode for experimental purposes. (WSPR is configured as Dial Freq USB 5287.2 kHz TX Freq 5288.7 kHz, which is within the channel allocation)

5290.0 kHz

South Africa

ZS6KTS

KG43cw

This was the first WSPR 60 m beacon in South Africa. QRT now.

5290.0 kHz

South Africa

ZS1TB

JF96hb

This is a permanent WSPR beacon commissioned at the end of October 2014.

5290.0 kHz

United Kingdom

GB3WES

IO84qn

Transmits sequentially at + 1/16/31/46 minutes past the hour. CW callsign identification then stepped power levels. Future of UK Beacon Chain under review.

5291.0 kHz

Switzerland

HB9AW

JN43ba

Transmits sequentially on the hour + every 5 minutes. Stepped power levels. More Info at http://www.hb9aw.ch/

Band allocations

Frequency Band

Country

Notes

5351.5 – 5366.5 kHz

Andorra

Secondary, CW & USB, Max.15W EIRP, 5 kHz Max. B/W. New ITU WRC-15 Allocation.

5250.0 – 5310.0 kHz

Bangladesh

Secondary, All Modes, NIB, General

5250.0 – 5400.0 kHz

Barbados

USB Voice, 100W PEP

5351.5 – 5366.5 kHz

Belarus

Secondary - SSB, CW, Digital, 50W, Class A licensees. New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Belgium

All Modes, 15W EIRP, Class A (HAREC) licensees. New ITU WRC-15 Allocation.

5250.0 – 5450.0 kHz

Bulgaria

Secondary - All Modes, 100W.

5260.0 – 5410.0 kHz

Croatia

All Modes, Individual Application, Licence valid 1 yr.

5418.0 – 5430.0 kHz

Cuba

USB, CW, Digital (PSK31/63) Novices 10W, Others 50W - Emergencies 100W.

5250.0 – 5450.0 kHz

Denmark including The Faeroe Islands

Secondary, All Modes, 1 kW ERP Category 'A' / 100W Category 'B' Licence

5351.5 – 5366.5 kHz

Finland

Secondary, 15W EIRP, all modes, all licensees, beginning 09/12/2016, New ITU WRC-15 Allocation. See also Channel Allocations.

5351.5 – 5366.5 kHz

Germany

All Modes, 15W EIRP, Class A (HAREC) licensees. New ITU WRC-15 Allocation.

5250.0 – 5450.0 kHz

Greenland

Secondary, 100W, USB, CW and Digital Modes

5250.0 – 5450.0 kHz

Grenada

USB & CW, 1 kW PEP Advanced / 500W General Class

5351.5 – 5366.5 kHz

Hong Kong

Secondary 15W EIRP - New ITU WRC-15 Allocation.

5350.0 – 5450.0 kHz

Hungary

Secondary, 100W (measured at TX output). All Modes, renewable temporary 3-month permit

5260.0 – 5410.0 kHz

Iceland

100W

5351.5 – 5366.5 kHz

Kazakhstan

Secondary - New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Latvia

Secondary - 15W EIRP, Category A licensees, 800 Hz TX B/W New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Luxembourg

Secondary - 15W "Effective Radiated Power", New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Netherlands

Secondary, 15W EIRP, Full ('F-registration') Licensees, New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Niger

Secondary - New ITU WRC-15 Allocation.

5260.0 – 5410.0 kHz

Norway

Secondary, 100W

5319.0 – 5349.0 kHz

Oman

Secondary, CW, SSB and Digital Modes. Temporary Permits.

5351.5 – 5366.5 kHz

Panama

Secondary - New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Portugal including The Azores Islands

Secondary, A1A & J3E, New ITU WRC-15 Allocation. See also Channel Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Republic of Ireland

Secondary - 15W (12dbW) PEP, All Modes (including Digimodes), New ITU WRC-15 Allocation. See also Channel Allocation.

5250.0 – 5450.0 kHz

Samoa

100W, No other restrictions

5351.5 – 5366.5 kHz

Slovakia

Secondary - New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Slovenia

Temporary Three-Month Permit- 15W EIRP, New ITU WRC-15 Allocation.

5060.0 – 5450.0 kHz

Somalia

All Modes, USB must be used, 3 kW, NIB

5351.5 – 5366.5 kHz

Spain

15W EIRP, all modes, 3 kHz max bandwidth, till 31/12/2017. New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Sweden

15W EIRP, 3 kHz max bandwidth, Six-Month permit. New ITU WRC-15 Allocation.

5351.5 – 5366.5 kHz

Switzerland

15W EIRP. New ITU WRC-15 Allocation.

5250.0 – 5450.0 kHz

Trinidad & Tobago

Secondary, 1.5 kW

5351.5 – 5366.5 kHz

Uruguay

Secondary - 25W EIRP Superior (A1) Only - New ITU WRC-15 Allocation.

 

 

Block allocations

Country

From

To

Width

Notes

Macedonia

5250.0 kHz

5254.0 kHz

4.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5258.0 kHz

5263.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5285.0 kHz

5290.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5303.0 kHz

5308.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5312.0 kHz

5317.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5321.0 kHz

5326.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5330.0 kHz

5335.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5357.0 kHz

5362.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5366.0 kHz

5371.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5384.0 kHz

5389.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5402.0 kHz

5407.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5411.0 kHz

5416.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5420.0 kHz

5425.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

Macedonia

5429.0 kHz

5434.0 kHz

5.0 kHz

100W Voice, CW and Data

United Kingdom

5258.5 kHz

5264.0 kHz

5.5 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5276.0 kHz

5284.0 kHz

8 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5288.5 kHz

5292.0 kHz

3.5 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5298.0 kHz

5307.0 kHz

9 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5313.0 kHz

5323.0 kHz

10 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5333.0 kHz

5338.0 kHz

5 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5354.0 kHz

5358.0 kHz

4 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5362.0 kHz

5374.5 kHz

12.5 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5378.0 kHz

5382.0 kHz

4 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5395.0 kHz

5401.5 kHz

6.5 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

United Kingdom

5403.5 kHz

5406.5 kHz

3 kHz

100W PEP (200W EIRP), Max TX B/W 6 kHz, Max Ant Ht 20m agl, All Modes

 

Channel allocations

Frequency

Country

Notes

5371.5 kHz

Bahrain

USB Max.Power 27 dBW ( 500 Watts )

5403.5 kHz

Bahrain

USB Max.Power 27 dBW ( 500 Watts )

5330.5 kHz

Canada

As current US 5 MHz allocation and conditions

5346.5 kHz

Canada

As current US 5 MHz allocation and conditions

5357.0 kHz

Canada

As current US 5 MHz allocation and conditions

5371.5 kHz

Canada

As current US 5 MHz allocation and conditions

5403.5 kHz

Canada

As current US 5 MHz allocation and conditions

5330.5 kHz

Cayman Islands

As current US 5 MHz allocation and conditions

5346.5 kHz

Cayman Islands

As current US 5 MHz allocation and conditions

5357.0 kHz

Cayman Islands

As current US 5 MHz allocation and conditions

5371.5 kHz

Cayman Islands

As current US 5 MHz allocation and conditions

5403.5 kHz

Cayman Islands

As current US 5 MHz allocation and conditions

5276.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5288.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5298.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5313.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5330.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5333.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5362.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5366.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5371.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5395.0 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5398.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5403.5 kHz

Czech Republic

100W ERP, USB & CW (+1.5 kHz from USB Dial Frequency)

5330.5 kHz

Dominica

50W PEP, Voice (SSB), General and Advanced licensees only

5346.5 kHz

Dominica

50W PEP, Voice (SSB), General and Advanced licensees only

5355.5 kHz

Dominica

50W PEP, Voice (SSB), General and Advanced licensees only

5371.5 kHz

Dominica

50W PEP, Voice (SSB), General and Advanced licensees only

5403.5 kHz

Dominica

50W PEP, Voice (SSB), General and Advanced licensees only

5258.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5278.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5288.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5366.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5371.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5398.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5403.5 kHz

Dominican Republic

USB & CW

5288.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5298.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5330.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5346.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5366.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5371.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5398.6 kHz

Finland

Club Stations Only Max. Power 50W USB. Until Expiry Date of Special Licence.

5398.5 kHz

Greece

SZ1SV RAAG HQ Station ONLY. SSB, CW & Digital. Max 100W PEP

5330.5 kHz

Honduras

USB Voice, Data, RTTY, CW Max. Power: 100W PEP ERP.

5346.5 kHz

Honduras

USB Voice, Data, RTTY, CW Max. Power: 100W PEP ERP.

5357.0 kHz

Honduras

USB Voice, Data, RTTY, CW Max. Power: 100W PEP ERP.

5371.5 kHz

Honduras

USB Voice, Data, RTTY, CW Max. Power: 100W PEP ERP.

5403.5 kHz

Honduras

USB Voice, Data, RTTY, CW Max. Power: 100W PEP ERP.

5298.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB CW RTTY PSK

5330.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB CW

5357.0 kHz

Israel

100W PEP @ TX, RTTY PSK CW USB

5366.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB CW RTTY PSK ( also Olivia 4/ or 8/250 & 4/125 )

5371.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB

5398.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, CW USB RTTY PSK

5403.5 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB RTTY PSK CW

5407.0 kHz

Israel

100W PEP @ TX, USB RTTY PSK CW

5320.0 kHz

New Zealand

For emergency use only. AREC Callsigns must be used.

5395.0 kHz

New Zealand

For emergency use only. AREC Callsigns must be used.

5371.5 kHz

Portugal including The Azores Islands

USB and CW. See also Band allocation.

5403.5 kHz

Portugal including The Azores Islands

USB and CW. See also Band allocation.

5278.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5290.0 kHz

Republic of Ireland

Receive Only ( for UK Beacons )

5298.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5330.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5346.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5398.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5403.5 kHz

Republic of Ireland

200W PEP USB, CW and Digital Modes. Special Licence - see also Band Allocation.

5363.5 kHz

Romania

15W EIRP. CW, PSK, RTTY, WSJT (& possibly other Digimodes). Scheduled test basis.

5258.5 kHz

South Africa

100W (400W PEP) @ TX, All Modes - General Contacts

5288.5 kHz

South Africa

100W (400W PEP) @ TX, All Modes - Propagation Expts. Only

5330.5 kHz

St. Kitts & Nevis

As current US 5 MHz allocation, Voice (SSB), 50W PEP, General & Advanced Class

5346.5 kHz

St. Kitts & Nevis

As current US 5 MHz allocation, Voice (SSB), 50W PEP, General & Advanced Class

5357.0 kHz

St. Kitts & Nevis

As current US 5 MHz allocation, Voice (SSB), 50W PEP, General & Advanced Class

5371.5 kHz

St. Kitts & Nevis

As current US 5 MHz allocation, Voice (SSB), 50W PEP, General & Advanced Class

5403.5 kHz

St. Kitts & Nevis

As current US 5 MHz allocation, Voice (SSB), 50W PEP, General & Advanced Class

5330.5 kHz

St. Lucia

As current US 5 MHz allocation

5346.5 kHz

St. Lucia

As current US 5 MHz allocation

5357.0 kHz

St. Lucia

As current US 5 MHz allocation

5371.5 kHz

St. Lucia

As current US 5 MHz allocation

5403.5 kHz

St. Lucia

As current US 5 MHz allocation

5167.5 kHz

United States

For emergency, test and training drill use and only available in Alaska.

5330.5 kHz

United States

USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.

5346.5 kHz

United States

USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.

5357.0 kHz

United States

USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.

5371.5 kHz

United States

USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.

5403.5 kHz

United States

USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.

 20-Apr-2017