Špína - jako obvykle?

Dnes (3.7.2017) OK1SRD napsal na emailovou konferenci přátel ČRK toto:

---------- Původní e-mail ----------
Od: pepa doma <pepadoma(ejhle)seznam.cz>
Komu: ok_list@crk.cz
Datum: 3. 7. 2017 0:19:10
Předmět: RE: [ok_list] je vážně
 

Všichni nebyli na kopcích. A nebylo to jen deštěm.

Na polním dnu se schází nejen radioamatéři, ale i jejich blízcí. Mne, jako anti-automobilistu vozil na kopce syn - neradioamatér. Vloni na PD jsme se dozvěděli, že OK1VPZ na svém webu OK2KKW píše, že jsem si zařízení na 10 GHz a 47 GHz asi někde ukradl. HAMové se smáli, znají ho, ostatní nevěřícně kroutili hlavami. Neznal jsem tehdy onen článek, neboť tuto žumpu nesleduji pravidelně, takže jsem k tomu neměl co říci. Při shánění komponent na tato zařízení mne syn vozil a viděl částky, které jsem za ně platil, sumárně v desítkách tisíc. Na zpáteční cestě se mne ptal, zda je vhodné, abych se špinil s touto komunitou. Opět nebylo co říci. Dnes je onen článek již upraven, ale špína z něj páchne dál. Takže abych vypadal jako slušný člověk, již dopravu na kopce nežádám a provoz na skrčených vlnách přenechám těm se silnějším žaludkem.

73 de Pepa OK1SJ

Jezte med, je zdravý!

==========================================================================

Samozřejmě, je to jasná pomluva. A trestní zákoník k této věci uvádí:
§ 184Pomluva:
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem...

==========================================================================

Chlap by měl být důvěryhodným, pokud nechce být jiným za tatara. A tak jistě neuškodí si připomenout některé skutečnosti: doporučuji prostudovat tento zdroj: odkaz a související čtení, vůči kterému se OK1SRD tak vztekle vymezuje. Možná stačí na závěr jen připomenout, jak málo je pravděpodobné, že OK1SRD skutečně zainvestoval ten obrovský ranec času a financí, aby nakoupil komponenty a zhotovil funkční 47GHz zařízení jen k pochybné podpoře jednoho zavilého člena ČRK. Nejprve jsem uvažoval, zda již opravdu nepřišel čas se před hlupáky před soudem bránit před nactiutrháním od tohoto exota, ale nakonec jsem dospěl k poznání, že dotyčný medojed se tou dnešní pomluvou před soudnými radioamatéry de facto "odboural sám". Protože je jasné, že mu tím již pravděpodobně nadobro uteklo to podstatné: důvěryhodnost. Vždyť se jen zamyslete nad tím, co napsal, jaké jsou ve článku uvedeny časové souvislosti a jaká jsou prokázaná fakta. Myslím, že VKV radioamatéři mezi sebou takového člověka opravdu nepotřebují a jeho zařazení mezi příznivce ČRK je zcela správné. Ale jistě si najdete vlastní názor na  celou věc...

hezký den
OK1VPZ