Dává IARU vyvoleným z ČRK do ruky bič proti nepříjemným rivalům?

Podařilo se konečně najít nástroj, jak zajistit, že z VKV závodů budou vyloučeny stanice nečlenů ČRK, které vítězí nad stanicemi představitelů této "nejdemokratičtější" organizace?

VKV skupina C5 IARU, složená z představitelů členských organizací IARU R1 schválila toto doporučení:

a teď "hezky česky"

Doporučení LA17_C5_Rec_19
Jestliže účastník závodu se pokusí dokončit QSO nějakou druhotnou metodou (jako prostřednictvím internetového chatu, DX Clusteru, zpětného zavolání na jiném amatérském pásmu, prostřednictvím telefonu atd), nebo nesprávným použitím jakéhokoli self spottingu, dostane od pracovní skupiny Contesting C5 "Žlutou kartu".
Seznam stanic, které obdrží "Žlutou kartu" bude publikována na konci konečných výsledků.
Účastník závodu nebo operátor, který obdrží dvě "Žluté karty" během tří po sobě jdoucích závodů IARU Region1 (50-70/VHF/USHF) bude diskvalifikován. Pokud je účastníkem závodu stanice v kategorii více operátorů, budou tím dotčeni všichni operátoři, uvedení v listině operátorů.
Pracovní skupina Contesting C5 bude odpovědná za tyto akce; každý "národní" VKV Contestový manažer může navrhnout taková potrestání.


A teď se zkusme zamyslet nad tím, jak to může "fungovat" v OK. Není tajemstvím, že zde existují stanice, které patří k "vyvoleným" týmům s podporou představitelů ČRK - mohli bychom je vyjmenovat, ale není to zapotřebí, protože v české radioamatérské komunitě jsou obecně známé. A tihle lidé již léta nemohou překousnout, pokud je porazí někdo, kdo ten jejich "nejdemokratičtější" spolek léta kritizují za to, jak radioamatérské komunitě v OK škodí - m.j. například tím, že ignorují, že zmíněný spolek, který kdysi sám sebe prohlásil za představitele OK radioamatérů v IARU má mezi radioamatéry v OK jen cca třetinu členů, takže už dávno nemá žádnou pravomoc nějak regulovat radioamatérský provoz v OK, neboť to náleží výhradně národnímu radiokomunikačnímu regulátorovi, zřízeného zákonem. Nyní se tedy nabízí možnost DISKVALIFIKOVAT RIVALY I BEZ PŘEDLOŽENÍ DŮKAZŮ! Je toho ČRK schopen? Osobně o tom nepochybuji. Minimálně v případě jistých jedinců. IARU staví ČRK zároveň do role ŽALOBCE i SOUDCE. To období, kdy tomu tak bylo ve Svazarmu, má česká radioamatérská komunita už za sebou - a víme kam to vedlo! Co to je "POKUSÍ SE DOKONČIT QSO" jinou metodou - například prostřednictvím ON4KST chatu? DL5MAE se už nechal veřejně slyšet, že to znamená jakékoli použití ON4KST chatu. Neboli: JAK SE TO  BUDE DOKAZOVAT? JAK BUDE DEFINOVÁNO PORUŠENÍ tohoto hloupého doporučení? Bude to na výkladu lidí z ČRK? Pokud ano, dá se pravděpodobně očekávat silná snaha toto doporučení IARU zneužít proti nepohodlným lidem, kteří jsou schopni porážet i ty stanice, které pro své vítězství používají zcela běžně nekalé praktiky daleko za hranicí zákona, jako je především používání nadměrných VF výkonů daleko za hranicí legálních limitů (vzpomeňme například OL4A, kteří již dávno používali na dvoumetru cca 8kW výstupního výkonu PEP) a pochopitelně vyhrávali a vyhrávali... Ale i jiní investují min. statisíce do stanovišť, kde používají bez skrupulí nejen nelegální výkony, ale i jiné pomůcky, které leží daleko za hranicí hamspiritu - vzpomeňme třeba remote RX a TRX...
A hlupáci těmto vrahům radioamatérského hamspiritu ještě zatleskají...
Nyní si tedy soudruzi v IARU vymysleli bič. Ne, primárně není nebezpečný pro ty, kteří (stejně jako my v OK2A) tyto nekalé praktiky nezneužívají - ostatně vzpomeňme si návod, který OK1TEH už dávno zde na webu napsal a jasně oddělil, co je na chatu v souladu s hamspiritem a co je již nepovolené - ale je nebezpečný z toho důvodu že tzv. "národní" manažeři podle tohoto doporučení NEMUSÍ DOKLÁDAT, že k takovému porušení skutečně došlo a lze proto kterémukoli rivalovi poslat dvě "žluté karty" a zbavit se konkurence... Jen si ČRK bude muset dořešit toho "národního" VKV contestového manažera, protože takovou osobu nejenže ČRK ve svých řadách nemá, ale hlavně ČRK i se všemi členy nepředstavuje množinu větší, než 1/3 všech OK radioamatérů, takže o "národním" charakteru tohoto semimilitaristického spolku nemůže být ani řeči. A to ani nemluvě o tom, že řada OK radioamatérů jsou z dobrých důvodů členy jiných evropských národních radioamatérských organizací, které své VKV contestové manažery mají. Bude tedy diskvalifikace možná až potom, co s "názorem" osoby z vedení ČRK vysloví souhlas VKV manažer národní organizace IARU, které je účastník závodu členem? A jak je možné, že "diskvalifikace" se oznámí až ve finálních výsledcích závodu? Ve výsledcích "národních", nebo mezinárodních (IARU R1)? Bylo by logické, pokud by tomu bylo POUZE ve výsledcích mezinárodních a s dikvalifikací by musela vyslovit souhlas celá pracovní skupina C5 Contesting (existuje vůbec?..) na základě doložených a publikovaných důvodů. A tato pracovní skupina musí být schopna vzít i svoje rozhodnutí zpět, pokud se "porušitel" dokáže obhájit a prokázat, že nařčení z porušení tohoto doporučení bylo chybné. Protože "odsouzení" bez prokázání porušení pravidel je proti všem principům evropské kultury za posledních 1000 let. Nakonec bude zapotřebí dotáhnout už jen drobnosti: diskvalifikace se musí vztahovat rovněž na horší porušení pravidel, jako je používání nelegálních výkonů a zneužití Remote RX a TRX pro podporu contestového provozu v primárním stanovišti. Bez toho si nedokážeme představit, že něco takového by mohlo vejít v život.

Zamyslete se, co s tím! Diskutujte, pište představitelům IARU, nenechte se umlčet! Nikdo z nás nechce podvádět, ale také věřím, že nikdo z nás nechce dělat (jak doufám) blbce sám ze sebe! Co neuděláte sami, nikdo jiný za vás neudělá!

Zdraví vás přemýšlející kverulant OK1VPZ


PS: na jak dlouho má být ta diskvalifikace? Předpokládám, že z ní nebudou vyloučeni  funkcionáři tzv. "národní" organizace hrstky policajtů a vojáků ve výslužbě? V OK by se to mohlo stát nepsaným pravidlem, protože většina těchto radioamatérů bude jako tradičně držet hubu, že...

PPS: Co se stane s těmi, kteří diskvalifikaci, prosazovanou členy nedemokratických organizací nebudou respektovat? Vždyť založit paralelní závody nespravedlivě odsouzených "černých ovcí" je tak snadné! Vítejte ve světě Blacksheeps! Jen si pod sebou podříznete větev (modro)soudruzi...

PPPS: Pro jednání v Landshutu ČRK poslal tento návrh, ale potom jej zřejmě tiše stáhnul. Pro OK1RI jsou všechna mikrovlnná pásma zbytečná a ustoupit lobby wifistů je přece v zájmu jistých kruhů, obchodujících s počítačovými technologiemi.