OK1PD a Radioamatérské souvislosti.

Níže je uveden text osobních vzpomínek OK1PD, který by převzat z volně dostupného zdroje slovenských webových stránek (viz link v textu). OK1PD jsem osobně poznal na jaře 1989 a potom jsem se s ním stýkal celkem pravidelně (než se stal představitelem svazarmovského ČRK). Byl to výborný technik. Škoda, že už jako absolvent ČVUT se stal zaměstnancem Ministerstva vnitra, což formovalo jeho život až do jeho vyhazovu během normalizace. Mnozí ho za jeho činnost v Přípravné organizaci svobodných radioamatérů nenáviděli, dokonce vrchní radioamatérský STBák s. Opatrný (OK1DGA) kdysi prohlásil, že dokud bude živ, Plzák už nikdy koncesi nedostane a radioamatéři ze Svazarmu (nyní https://www.sporty-cz.cz/pro-svazy/) nevystoupí. Zda a jak se to jeho osobní předsevzetí podařilo uskutečnit, si srovnejte v hlavě sami. Mimochodem:  Svazarm se sice jmenuje jinak, ale je stále s námi...

Škoda, že Pepu OK1PD minulo radioamatérství na VKV pásmech (chybějících 20 let bylo cítit) byť již za Husáka udělal PA o výkonu několik stovek W pro 2m pásmo.  To se dobře hodilo ČRK, který provoz na VKV považuje za méněcenný. M.j. si vzpomeňte na přebal jejich propagačního CD-čka, kde je obrázek pohledu na moře se silnou inverzí - řekl bych přímo s pohledem do atmosférického vlnovodu - a na pobřeží urážlivě stojí stožár bez antény...

ok1vpz

Ale teď dejme slovo OK1PD, vyjádřené r. 2007:

Poznámka vpz: Artur Winkler OK1AES přijel 21.srpna 1968 do Teplic na ruském tanku a proto jeho pozitivní postoj nejen ke Svazarmu byl později
odměněn. Jeho syn později (1990) byl spoluzakladatelem PPF (První privatizační fond), prvního soukromého majitele SPT Telecom... Náhoda?

Poznámka vpz: vyloučením ze Svazarmu byl po předchozí (1984) dvouleté ztrátě koncese potrestán i autor této poznámky.