Proč už nejezdím na setkání na Třech Studních.

Letos jsou to již 4 roky, co jsem byl naposledy na tomto jarním setkání a zase od některých z vás dostávám stejnou otázku - "proč jsi tam nebyl?" Cítím tedy, že bych měl znovu  na tuto otázku veřejně odpovědět:

Tak především - nejezdím tam, kde jsem nezván. Jde totiž o akci, kterou pořádá OK-VHF Club ve spolupráci s Českým radioklubem. Tedy dvěma spolky, jejimž představitelům je společně trnem v oku především to, že dosud stále můžete číst tyto nezávislé webové stránky OK2KKW, na kterých se občas objevují informace, které nutí k zamyšlení. To, že toto VKV setkání primárně organizuje OK-VHF Club by mi samo o sobě ještě tak nevadilo, kdyby ovšem nebylo takové drobné  události. V roce 2004 jsem totiž byl, aniž bych byl pozván na schůzku, na nátlak členů OL2R vyloučen z členství z OK-VHF Clubu (jehož jsem byl spoluzakládajícím členem) jen z toho prostého důvodu, že jsem nebyl ochoten držet hubu a krok a začal jsem na těchto webových stránkách počínaje rokem 2000 otevřeně říkat, jak to bylo s českými radioamatéry, STB, ČRK, reprezentačním družstvem Svazarmu, a v neposlední řadě také proto, že jsem si zde dovolil kritizovat nekalé praktiky, které ve VKV závodech v honbě za pochybným uspokojením z vítězství za každou cenu používají ti, kteří sami sebe považují za vyvolené.

Nemohu se přece snažit se vetřít někam, kde je má účast nežádoucí...

Zkrátka, právo jezdit na akce OK-VHF Clubu jsem v roce 2004, jakožto jediný radioamatér v OK, ztratil a pokud mi nepřijde od předsedy tohoto spolku na takovou akci pozvání, které by tento zákaz negovalo, je přece logické, že mne již nemůžete  na takovém setkání potkat.

Pokud někomu z vás chybělo, že jsem tam nebyl, nebo pokud máte dojem, že hlas OK1VPZ, či OK2KKW na tomto setkání mohl zaznít také, pokládejte tuto otázku prosím napříště nikoli mně, ale spíše organizátorům tohoto setkání, OK1DFC, OK2ZI a OK1CA.

Anebo si tu otázku položte raději sami sobě - proč a komu asi vyhovuje, pokud ten, kdož spolupracuje na přípravě obsahu nejnavštěvovanějšího českého informačního serveru s VKV radioamatérskou tematikou, už nemůže přijet na OK radioamatérské setkání.

OK1VPZ


PS: pro ty z vás, kteří jste na Studnicích letos také nebyli: osobně pro mne bylo letos nejzajímavější alespoň z povzdálí sledovat, jak v diskusi k otázkám problematiky VKV závodů drtivá většina přítomných hostů zastávala názor, že používání přes internet dálkově ovládaného zařízení, umístěného daleko od QTH soutěžící stanice, na kterém jsou základní vysílače, je činem nemravným, odporujícím hamspiritu a mělo by se explicitně zakázat - a jak proti tomuto většinovému názoru s veškerým úsilím vystupoval především OK2ZI, který takové uspořádání vehementně obhajoval a odmítal takové ustanovení zahrnout do všeobecných podmínek VKV závodů. Určitě si spolu se mnou položíte otázku, komu asi takové postoje zástupce ČRK mohou prospívat a možná, že si na takovou otázku rovnou i sami odpovíte. Cui bono?...

Zkrátka, ten starý bolševický princip: "Všichni jsme si rovni, jen někteří si jsme mnohem rovnější" se má bohužel stále čile k světu.