Zpráva od K1JT :

můj neumělý (:-) český překlad najdete níže.

-----Original Message-----
From: moon-net-bounces@list-serv.davidv.net
[mailto:moon-net-bounces@list-serv.davidv.net] On Behalf Of Joe Taylor
Sent: Wednesday, January 19, 2005 5:29 PM
To: Moon-Net; hsms@mailman.qth.net; wsjtgroup@yahoogroups.com
Subject: [Moon-net] WSJT version 4.9.0

Dear Friends,

I am pleased to announce the release of WSJT version 4.9.0. This version of the program has two major features that will be of particular interest to EME users:

1. A CW mode that handles T/R switching and 15 WPM transmission for EME CW QSOs.

2. A new decoder for JT65 modes that is about 4 dB more sensitive than any previous version. Some new features also serve to make JT65 more "random friendly" in operation.

With the new JT65 decoder, full decodes of standard EME messages (two callsigns, a grid locator, and an optional "OOO" signal report) are now accomplished more than half of the time at a signal level of -28 dB relative to the noise power in 2500 Hz bandwidth.

In case you were wondering: No, this is not the proposed "JT1" mode that I described in a paper given at the 11th International EME Conference.

JT1 has been has been tested on the air and found unsatisfactory. It  requires a degree of phase coherence that I find too difficult to maintain with the typical amateur equipment that we use today, and under the propagation conditions that we want to be able to use.

However, with the benefit of the new decoder, JT65 is in some ways even better than JT1 would have been. The sensitivity is almost the same as the best that had been estimated for JT1. The message structure is unchanged, and indeed the transmitted messages are entirely unchanged. The improvements are all in the decoder.

A more complete description of the new decoder, as well as the updated program itself, can be found on the WSJT Home Page, http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT . Please read the descriptive material at http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/UpdateHistory.txt .

You will need to know something about how the new decoder works in order to make the best use of it.

As always, I will appreciate receiving comments from users about the new WSJT version.

With best wishes,
-- 73, Joe, K1JT
_______________________________________________

A volný český překlad OK1VPZ:
_______________________________________________

Je mi potěšením, že mohu oznámit uvedení  WSJT verze 4.9.0. Tato verze programu má dvě zásadní vylepšení, které budou zejména zajímat provozovatele EME:

1. CW mód, který obsluhuje přepínání RX/TX  a umožňuje 15 WPM provoz  EME CW QSO.

2. Nový dekodér pro JT65 mód, který je asi o 4 dB citlivější, než jakákoli předchozí verze. Některá nová vylepšení také slouží k tomu, aby se JT65 stal mnohem příjemnější  také pro použití při náhodně navazovaných spojeních.

S novým dekodérem provozu JT 65 je nyní možné plně dekódovat  nejen běžné EME relace (obě volací značky, lokátor a případně "OOO" report), ale dokonalé dekódování je nyní možné už při odstupu signál/šum pouhých -28dB vůči úrovni šumu při použití běžného SSB filtru se šířkou 2,5kHz.

Pokud vám vrtá hlavou, zdali to nějak souvisí s navrhovaným módem "JT1", který jsem popsal na 11.mezinárodní EME konferenci, odpovídám NE - toto není navrhovaný mod JT1.
JT1 byl testován v provozu a byl shledán nevyhovujícím. Vyžaduje totiž takový stupeň fázového souladu - stability (fázové koherence), že jsem shledal tento požadavek příliš náročným pro běžná radioamatérská zařízení, která dnes používáme, a to zejména během podmínek šíření, které bychom chtěli být schopni využívat.

Nicméně, s využitím výhod nového SW dekóderu, JT65 je v některým záloežitostech dokonce ještě lepší, než by mohl být JT1. Citlivost je téměř stejná jako ta, kterou bylo možné v nejlepším případě očekávat u JT1. Struktura relace je nezměněna a také celá vysílaná zpráva zůstává stejná, jako dosud. Všechna zlepšení jsou v dekodéru na přijímací straně.

Kompletnější popis nového dekodéru, jakož i update vlastního programu, můžete nalézt na domácí webové stránce WSJT:
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT . Prosím přečtěte si také vysvětlující popis na:  http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/UpdateHistory.txt .

Budete totiž potřebovat dozvědet se něco více o tom, jak nový dekodér pracuje a jak to zařídit, abyste ho mohli co nejlépe používat.

A jako vždy, budu potěšen, pokud obdržím komentáře od uživatelů nové verze WSJT programu.

S přáním všeho nejlepšího

73  Joe, K1JT
_______________________________________________