Naše činnost na VKV pásmech & první zaslechnutá W stanice na 6m v OK [1958]50 MHz: K historické události došlo v neděli dne 27.X. 1957,v 1528 GMT, kdy bylo uskutečněno prvé spojeni Evropa- Amerika na 50 MHz pásmu. Známý irský VKVista, p. Herny Wilson, EI2W, který obdržel zvláštní povolení pro pokusné vysílání na tomto pásmu v rámci MGR, pracoval telefonicky s W2JTE a dále pak s W2UTH a W8CAMS. EI2W pracuje pravidelně na kmitočtu 50,0 16 MHz s poměrně jednoduchým zařízením. Příkon vysílače je 40 W a anténa všesměrový vertikální čtvrtvlnný unipól s umělou protiváhou (ground plane). EI2W věří, že se mu ještě podaří během příštích 4 měsíců uskutečnit spojení se stanicemi africkými a snad i s JA a VK.

50 MHz WAC - nový rekord.

ARRL dává na vědomí všem 50 MHz amatérům, že byly podány dva předběžné nároky na 50 MHz WAC. K tomuto diplomuje současně věnována jiná cena od WEST PALM BEACH Radioklubu. Dva radioamatéři z Kalifornie K6GDI a W6BAZ jsou vážní uchazeči o tuto cenu. Oba měli spojení se šesti kontinenty a čekají jen na poslední QSL lístek. (Z cirkuláře W1AW přijal OK1FF.)

O spojení s Evropou se soustavně pokouší také ZE2JE z Jižní Rhodesie, který i letos jako první Afričan vůbec pracoval s amatéry v USA. Pracuje na kmitočtu 50,75 MHz a žádá i o posluchačské reporty. Předpokládá, že se mu spojení podaří, neboť slýchává často některé evropské TV stanice, které používají kmitočtů v I. TV pásmu. Současně s ním bývá na pásmu VQ4EV z Nairobi, kmitočet 50,25 MHz, který je současně na poslechu na 28 MHz pásmu, takže jsou možná i crossband spojení - 6/10 m.

Zdá se, že příští 4 měsíce jsou poslední příležitosti v nynějším maximu sluneční činnosti kdy mohou být zaslechnuty mimoevropské stanice na 50 MHz pásmu.

AR 1/1958


V pravidelné práci na 2m pásmu nedošlo v uplynulém měsíci k žádné „mimořádné události“, která by způsobila změnu v některé z našich tabulek. Podmínky jsou stále ještě zimní, t. j. poměrně chudé na výskyt různých inversních vrstev, které jsou pro dálková spojení nutné. 9. a 10. II, kdy se nad naším územím rozkládala poměrně rozsáhlá tlaková výše, bylo sice uskutečněno spojení mezi Prahou a Gottwaldovem, ale do Plzně už to nešlo. Mohutná polární záře dne 11. II. ráno zůstala také bez „následků“, snad právě proto, že se objevila až ráno. Bezesporu to však byla jedna z největších, jaké zatím se během tohoto slunečního maxima vyskytly. Byla pozorována prakticky v celé Evropě. Byl-li v této době dosaženo nějakých mimo řádných spojení, zatím nevíme.

Jedinou zajímavou zprávou zůstává tedy dopis od Jendy - OK1EH, který se kromě 145 MHz věnuje ještě 50 MHz pásmu a při tom stačí ještě stavět nové a výkonné zařízení na 435 MHz s REE30B na PA, s kterým chce brzo zahájit pravidelné vysílání od krbu. OK1EH píše: „Již několik týdnů sleduji podmínky na 50 MHz a mimo pražské televise nebylo na tomto pásmu dosud nic jiného slyšet. Až v neděli dne 26. ledna. V 15,25 SEČ jsem zapjal přijímač. Okamžitě jsem zjistil, že se na pásmu něco děje. Několik slabých nosných vln, velmi stabilních - a náhle v 15,30 se na kmitočtu 50,1 MHz objevuje v burácivé sile W4KKU, jak pracuje s nějakou SM stanicí, která však nebyla zaslechnuta. Po skončení spojení jsem W4KKU volal, ale bohužel jsem se nedovolal. Ladím dále, a tu znovu W3 stanice. Volám opět, ale opět marně. Ještě několikrát volám CQ telegraficky, ale štěstí mi nepřálo. Buď mých 50 W na to nestačilo, nebo jsem měl spíše volat na 28 MHz. Je totiž možné, že W stanice pracovaly s SM stanicí crossband a já jsem si to včas neuvědomil. Celkem jsem napočítal asi 10 stanic z W3 a W4. Pracovaly většinou fone. Podmínky byly dobré celých 130 minut, 2 ty nejsilnější stanice jsem slyšel stále s 9++ telefonicky. W stanice, pracující CW, jsem přijímal v takových silách, že se mi přijímač úplně zahlcoval, jako by vysílající stanice byla několik set metrů ode mne.

Tentokrát se mi to tedy nepovedlo, ale věřím, že po druhé to bude lepší. Proto se již dnes připravuji na pěkné podmínky lépe, než jsem byl připraven tentokráte.“

Věříme, Jendo, že se Ti to podaří a držíme Ti Palce. Zařízení 1EH je takové: TX - 8 MHz xtal, LV1, LV1 (fd), 2 LS50 (ppa), inpt 50 W, kmitočet 50,08 MHz.

RX - Fug 16 předělaná na 50 MHz, připojená ke KV superhetu, který je naladěn na mezifrekvenční kmitočet Fug 16, t. j. na 3 MHz.

Ant - 4 prvková Yagi.

Příště snad snad již bude těch zajímavějších zpráv více, je ovšem třeba, aby si je naši VKVisté nenechali pro sebe, ale aby nám je napsali.

OK1VR - AR 4/1958

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH