Zůstanou radioamatérům dosavadní kmitočtové příděly v mikrovlnném pásmu 20 až 100GHz?

Podle rozhodnutí Světové radiokomunikační konference ITU v roce 2019 (WRC2019) došli účastníci této konference k rozhodnutí, že radiokomunikační regulátoři by pro další rozvoj služeb IMT (mobilní telekomunikační služby 5G) měli najít nové kmitočty mimo pásma, které jsou již využívána amatérskou radiokomunikační službou. Jsou to kmitočty v pásmu 24, 47 a 76 - 77GHz. Zároveň se hledá způsob, jak pro další rozvoj 5G komunikačních prostředků najít 14,75GHz pásma, kde by takové služby mohly mít primární status. Zde je výňatek z dokumentu, který se této problematice věnuje:

zdroj: Cullen international - spectrum 2021

To je samozřejmě pozitivní zpráva. Doufejme, že ČTÚ nebude při alokaci kmitočtových přídělů postupovat v rozporu s doporučenými pravidly, jako jsme toho byli svědky nedávno, kdy bezdrátovým WIFI provozovatelům byla bezplatně (!) přidělena mezinárodně neharmonizovaná kmitočtová pásma v radioamatérských segmentech 6 a 3cm a bude se řídit mezinárodními doporučeními - viz Evropská kmitočtová tabulka. To, že by se snad ČRK v případě, že ČTÚ nerespektuje mezinárodní doporučení v harmonizovaném přidělování GHz radioamatérských pásem tak, aby se zastal VKV radioamatérů, aby tato pásma radioamatéři také skutečně mohli používat, už snad ani nedoufáme.  Více zde.

Nu a závěrem další zajímavý dokument ITU: víte, jaké jsou mezinárodně platné limity parazitního vyzařování radioamatérských zařízení? Protože na webu ČRK takový dokument nenajdete, podívejte se na něj sem.

a ještě přidáváme tuto tabulku.
Až vaše zařízení bude někoho rušit, vezměte na vědomí, že ČTÚ tento dokument vytáhne... Splňujete tyto parametry?