Jak flexibilní je ČRK v přístupu k reálným faktům?

Když se podíváme na levou polovinu této stránky, na kopii části webové prezentace ČRK ze dne 27.4.2010, můžeme být svědky toho, jak flexibilní přístup má ČRK k realitám dnešního dne. Tato organizace, vzniklá jako právní nástupce bývalého "Ústředního radioklubu ÚV Svazarmu", trvale ztrácí členy a k dnešnímu dni podle zprávy tajemníka ČRK má už jen něco přes 2 a půl tisíce platících členů. Když to porovnáme s počtem vydaných individuálních oprávnění k radioamatérskému provozu v OK, bude to jen těsně nad hranicí 1/3. Nekritizuji, jen konstatuji:

- skutečný a na webu ČRK deklarovaný počet členů se asi "poněkud liší"

- ČRK už dlouho nesdružuje "většinu" radioamatérů v ČR

- ČRK ani náhodou není právní nástupce všech předchozích radioamatérských organizací v ČR a Československu

Co myslíte? Jde jen o dlouholetou politováníhodnou chybu, nebo chce ČRK v očích zahraničních návštěvníků jejich webových stránek vypadat lepší, významnější a mocnější, než skutečně je?

A má to ČRK vůbec zapotřebí?

73 de OK1VPZ