CW versus FT8?

As were many times discussed before, the FT8 mode has in signal / noise  readibility just minor advantage in comparison with CW telegraphy. The only (but disreputable) advantage of FT8 is for operators, who is not capable use telegraphy. However almost all FT8 QSOs are on VHF feasible to complete with standard CW modulation. Test it

Jak již bylo mnohorát předtím diskutováno, mode FT8 má u signálů v šumu jen zanedbatelnou výhodu v čitelnosti ve srovnání s CW telegrafií. Pouze jedinou (avšak pochybnou) výhodou FT8 představuje pro operátory, kteří telegrafii nejsou schopni používat. Ovšem téměř všechna FT8 QSO je na VKV možno dokončit se standardním CW provozem. Vyzkoušejte si to.

Zde jsou výsledky měření ve Švédsku. Stáhněte si sami zvukové soubory a porovnejte údaj o odstupu signál/šum na FT8 a čitelnost stejně silného telegrafního signálu.

Here are measurments of Swedish collegues. Download yourself audio files and compare FT8 signal to noise ratio with strenght of the same signal level of telegraphy sound.

Here is the link: https://olgierd.github.io/ft8-vs-cw/  zde je odkaz.