Z historie světového rekordu v pásmu 10 GHz [1979-2000]


V současné době pracuje v Itálii přes 70 radioamatérských stanic v pásmu 10 GHz. K nejdelším spojením navázaným v pásmu 3 cm v minulém roce patří 352 km mezi stanicemi I4CHY/6 a I3DXC; 398 km mezi stanicemi I0SNY a I0RSC v horách Sibillini a stanicemi I3RGH, I3IDA a I3LGU na Marmoladě v Alpách; I4BER poslouchal na vzdálenost 350 km YU3H který pracoval z Tricorna 3000 metrů n. m. RZ 4/1979


Během července minulého roku byl čtyřikrát různými italskými stanicemi překonán téměř tříletý světový rekord v pásmu 10 GHz vytvořený spojením na vzdálenost 521km stanicemi G3BRS/p a GM3OXX/p. 27. července 1979 jej stanice I2ZZD/2 (FF12a) [JN55DU] a I4CHY/7 (lB01g) [JN81AW] posunuly na vzdálenost 633 km. Spojení bylo uskutečněno obvyklými zařízeními s Gunnovými diodami a parabolickými anténami o Ø 1m. Signály byly oboustranně poznamenány silným únikem a jejich maxima byla 59. Je zajímavé, že toto i jiná spojení italských stanic byla monitorována mikrovlnným manažerem I4BER v jeho víkendovém QTH ve čtverci GD27h [JN63OR]. - V loňském mikrovlnném Alpe Adria Contestu bylo dosaženo „super‘ výsledků v pásmu 10 GHz: I4CHY/4 4566 bodů (km), I3RGH/3 3877 a ještě stanice na 11. místě měla přes 3000 bodů!   RZ 1/1980


Předposledními držiteli světového rekordu v pásmu 10 GHz byli operátoři anglických stanic, jimž se podařilo navázat oboustranné spojení na 3 cm na vzdálenost 540km. Jejich primát od nich převzaly italské stanice I0SNY/7 a I3RGH/3, které dne 12. července 1979 v 1900 UTC navázaly spojení na vzdálenost 550 km. O den později ve stejný čas I0SNY/7 zlepšil rekord starý 24 hodin spojením s jinou italskou stanicí I3CLZ/3 na vzdálenost 582 km.

Do třetice zasáhl do ustavení světového rekordu Nikola Sanna I0SNY 12. července 1980, kdy v 1921 UTC z přechodného QTH ve čtverci IA30d [JN80GV] u Brindisi dosáhl nového světového rekordu 757 km se stanicí IW3EHQ/3 ve čtverci GG72j [JN66DB] a spojení opakoval v 1927 UTC se stanicí I3SOY/3 ze stejného čtverce. Při posledním rekordním spojení používaly všechny stanice paraboly o průměru 1 m. Ostatní zařízení byly typu Gunnplexer vlastní výroby s výkonem vysílače asi 15 mW. Citelnost signálů byla oboustranně bezvadná při síle S 5 až 8.

Je zajímavé, že na rozdíl od spojení bez přímé viditelnosti a za deště, jaká navazují třeba britské stanice, všechna italská rekordní spojení se uskutečnila bez přímé viditelnosti. Dále je pozoru hodné i to, že byla navázána přibližně ve stejném období a dokonce ve stejnou denní dobu, tj. po západu Slunce, kdy na spojení jeho účastníci čekali až 10 hodin a všechna byla dosažena nad mořskou hladinou Jaderského moře. Obě stanice I3 pracovaly na kótě 1650 m n. m. ve vnitrozemí a stanice I0SNY/7 měla stanoviště na mořském břehu.

Když jsem se letos začátkem května zúčastnil při jiné příležitosti také setkání italských amatérů zajímajících se o VKV v Cagliari, kde l0SNY přednášel o svém novém světovém rekordu, všiml jsem si i jiných zajímavostí. Především houževnatosti, má-li se docílit úspěchu. Nicola uvedl, že jeho první pokus o „rekord“ v pásmu 10 GHz činil 50 m (padesát metrů!). Zařízení potom stále zlepšoval, trychtýřové antény se čtvercovým průřezem stále prodlužoval pro dosažení většího zisku a zvětšoval, později pak přešel k parabole.

Je přirozené, že pro takové pokusy je nutné použít dalšího dorozumívacího zařízení na jiném pásmu a stále sledovat vysílaný signál. Nicola také uvedl, jak záleží na přesném směrování antény, protože stačilo pootočení paraboly o 2° k tomu, aby signál zanikl. Dnes se může pochlubit, že na 3 cm pracoval kromě Itálie i se San Mannem a Sardinií.

 

Na snímku je Nicola Sanna I0SNY se svým zařízením pro pásmo 10 GHz, s nímž vytvořil v první polovině loňského července světový rekord 757 km. V kufru auta je ještě další zařízení pro 10 GHz s trychtýřovou anténou a další TCVR pro dorozumívání.

 

 

LÉTO NA VKV (první zmínka o 3cm RS QSO?)

• Některé britské amatérské stanice vědomě využívají troposférického rozptylu za deště při spojeních v pásmu 10 GHz. Jednou z nich je G8ADP v Alresfortu, kde jsou časté dešťové srážky. S jejich pomocí operátor stanice G3ADP uskutečnil řadu spojení do vzdálenosti 150 km za hranici přímé viditelnosti. Při pokusech se stanicí G3JVL za normálních podmínek na vzdálenost 40 km přijímal její signály s úrovni -6 dBm, ale při silném dešti byla úroveň signálů stejné stanice +30 dBm a při směrováni do jiných směrů či k obloze stále ještě +5 až +15 dBm.

RZ 6/1981

Nový rekord na 10 GHz byl rovněž komentován v QST 11/1980, kde je dále posuzována otázka širokopásmových a úzkopásmových zařízení pro centimetrové kmitočty. Všechny dosavadní rekordy byly vytvořeny při použití širokopásmových zařízení FM. Podrobný článek o konstrukčních zásadách oscilátorů s Gunnovými diodami vyšel v časopisu Ham radio 9/1980.

OK2BNK RZ 10/1981


V minulém čísle RZ byl uveřejněn článek o světových rekordech v pásmu 10 GHz o jeho držiteli I0SNY. Nicola 12. července t. r. překonal svůj vlastní světový rekord když v 1650 UTC se stanoviště S. Foca v provincii Lecce ve čtverci JA53h [JN90FI] navázal spojení se stanicí I3SOY na Monte Marmolade ve čtverci FG50j [JN56WK] na vzdálenost 869km. O 10 minut později spojení na stejnou vzdálenost opakoval I0SNY se stanicí IW3EHQ.

(Zpracováno podle zahraničních radioamatérských publikací a informací od OK2BNK.) RZ  11-12/1981


Pro ilustraci naší dnešní informace o posledním vývoji světového rekordu v pásmu 10 GHz přetiskujeme s tím související mapu západní části Středozemního moře, jak ji otiskl buletin Region 1 News z prosince 1982.

Našim, evropským i světovým rekordům v pásmech VKV věnuje RZ dostatečnou pozornost a to platí i o pásmu 10 GHz. Historii rekordů ve zmíněném pásmu jsme se zabývali i zvláštním článkem v č. 10/1981 na str. 24 o 25. Těsně po polovině m. r. podnikly opět italské stanice další útok na jeho dosavadní hranici a jedním z aktérů několika nových rekordních spojení po sobě byl opět Nicola I0SNY, který za tím účelem odjel do Španělska. Odtud pracoval pod značkou I0SNY/EA5 ve čtverci ZZ39j [IM99UN] s I0YLI/0 ve čtverci GB12d [JN61ES] 3. července na vzdálenost 1101 km (současně první spojeni EA-I na 10 GHz), 6. července s IW0BFZ při QRB 1117 km, 10.7. ze čtverce ZZ47j [IM99PK] se stejnou stanicí ve čtverci GB14c [JN61JT] na vzdálenost 1166 km, což je také nový světový rekord. O den později se Nicolo vrátil do čtverce ZZ39j [IM99UN] a navázal první spojení EA-FC na 10 GHz se stanicí FC8ABP při QRB 900 km. Při všech spojeních používal tzv. Gunnplexer s výkonem 50 mW, jeho protějšky podobná zařízení, druh provozu byl F3 a reporty většinou 59. Ze čtverce ZZ47j [IM99PK] v nadmořské výšce 1000 m pracoval I0SNY/EA5 i v pásmu 1296 MHz s 10. 7. měl spojení s I0HOC ve čtverci GB13j [JN61GT] -  1140 km a I0AKP v GB14j [JN61IT] - 1166 km. Nový evropský rekord se mu povedlo uskutečnit 12. července spojením s I2KSX/8 ve čtverci HY40h [JM78WO] na vzdálenost 1396 km. Evropskou suverenitu v pásmu 10 GHz dost těžce nese časopis QST, kam napsal K1ZZ úvodník o evropské aktivitě na 10 GHz nadpisem „Proč tam a ne tady?". Tomu se nelze příliš divit, protože známý Gunnplexer vznikl v USA a meteorologické podmínky kolem jižního pobřeží USA jsou velmi podobné těm kolem Středozemního moře. V souvislosti s prvním spojením v pásmu 24 GHz u nás - viz minulá rubrika VKV - je nutné upozornit, že Microwave Associates odmění první stanice, které naváží v pásmu 24 GHz na vzdálenost alespoň 250 km. Proč by W1CF nemohl odevzdat uvedené ocenění právě naší stanici?                         RZ 2/1983


Oba snímky ilustrují článek o nových rekordech v pásmu 10 GHz operátora Nicoly I0SNY. Ten horní je u Ceuty, odkud Nicola pracoval pod značkou I0SNY/EA9 a dolní je z Maroko kde Nicola používal značku CN9CR i oblečeni obvyklé v arabských zemích.
 

SVĚTOVĚ REKORDY V PÁSMU 10 GHz

Každý rok alespoň jeden světový rekord v pásmu 10 GHz je zřejmě motivací Nicoly I0SNY z provincie Perugie ve střední Itálii. Letos v červenci si Nivola zajel až do Ceuty (EA9), odkud pod značkou I0SNY/EA9 dosáhl ze čtverce XV04e [IM75IV] spojení se stanicí IW0BCU/IT9 na Sicílii ve čtverci GY64c [JM68JE] a tím i dalšího světového rekordu v pásmu 10 GHz při překlenutí vzdálenosti 1621 km. Stalo se tak 8. července 1983 v 1600 UTC. Hned po tom Nicola své rekordní spojení opakoval se stanicí I0NLK/lT9 z téhož čtverce.

Ve stejný den, ale v 1912 UTC se Nicolovi podařilo svůj nepříliš starý světový rekord dále překonat, a to spojením se stanicí I0YLI/IE9, jejíž operátor Pietro se nacházel na ostrově Ustica severně od Sicílie ve čtverci GY26b [JM68NR] a to představovalo vzdálenost 1663 km. Zprávo o zmíněných spojeních mohla být vydáno až po ověření platnosti rekordního spojení. Ze stejného místa dosáhl Nicola rovněž nového evropského rekordu v pásmu 1296 MHz svým spojením se stanicí I8TUS/8. Její operátor Salvatore pracoval v jižní Itálii ve čtverci lZ41h [JM89AL]. Obě stanice tak vytvořily rekordní spojení na vzdálenost 1914 km a tím překonaly evropský rekord 1577 km stanic OK2BFH/p a G3AUS ze dne 30. října 1982.

Nicola I0SNY pracoval později i z Maroka pod značkou CN9CR, avšak tam nedosáhl žádného výraznějšího úspěchu. Celkem docílil během své severoafrické expedice pod oběma značkami 11 nových zemí v pásmech 144, 432, 1296 MHz a 10 GHz.             OK2BNK RZ 11-12/1983


Roger Bowman, VK5NY a Walter Howse, VK6KZ překonali světový rekord v pásmu 10 GHz - 1912km [1995]

  

30. prosince 1994 se mezi VK5NY/p a VK6AZ/p podařilo navázat oboustranné SSB spojení v pásmu 10 GHz na rekordní vzdálenost 1912 km. VK5NY použil výkon pouze 180mW a parabolu o průměru 40cm, VK6KZ 100mW a parabolu podobného průměru.

Howse uvedl, že rekordní spojení se podařilo díky využití typické oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Velkou australskou zátokou, kdy tropo signály byly velice silné také v pásmech 144, 432 a 1296 MHz. Druhou noc VK5NY zajel o 250km dál ve snaze o prodloužení spojení nad 2000km, bohužel spojení se již nepodařilo zopakovat.

VK6KZ uvedl, že se během pokusů také oboustranně slyšel s Davidem Minchinem, VK5KK, který byl o několik km dál (1923km), bohužel kompletní spojení se přes počáteční oboustrannou slyšitelnost nepodařilo dokončit.

VK6KZ žije asi 1000km (kolem 600mil) od svého přechodného QTH blízko Perthu a musel během SHF tropo testů mnohokrát  ujet stovky km. K tomu napsal: "Šlo o to být ve správný čas na správném místě".

   

Roger, VK5NY se svým zařízením pro 10 GHz                                                3cm zařízení Davida, VK5KK během pokusů o spojení na 1923km s VK6AZ

Zdroj: http://members.ozemail.com.au/~tecknolt/Tropo/10%20GHz%20Record.htm + http://www.users.bigpond.com/anvdg/vk6kz_bight_paper.htm


Nový světový rekord na 10GHz byl překonán z Izraele - 2079km [2000]

Ahron Kirschner 4X1AT & Ron Gang 4X1MK

 

   

  

25. června 2000 v 16:51 UTC se zapsali dva němečtí radioamatéři do historie dalším překonáním světového rekordu v pásmu 10 GHz. Dieter Doergler, 4X/DJ4AM stojící v horním patře hotelu hotelu v Netanya v Izraeli ve čtverci KM72KH navázal spojení s Adalbertem Kaufmannem, IG9/DJ3KM, který v té době pobýval o 2079 km dál na ostrově Lampedusa IOATA AF-019 ve Středomoří ve čtverci JM65HM. Spojení trvalo asi jednu hodinu. Tímto spojením se jim podařilo překonat předchozí rekord 1912 km z 30.12.1994, který dosáhli VK6KZ/P a VK5NY/P spojením přes Tasmánské moře.

Použité zařízení bylo na obou stranách totožné a skládalo se ze transvertoru DL1RQ postaveného v jeho laboratoři v Bavorsku. Antény byly paraboly o průměru 60cm s vypočteným ziskem 33dB a výstupní výkon byl 5W. Za pomoci GPS a mapy bylo nutné udělat přesné výpočty pro správné nastavení směru antén, protože vyzařovací úhel antény byl na tomto pásmu zhruba 4 stupně.

Dieter, DJ4AM a Adalbert, DJ3KM jsou členy skupiny amatérů zaměřené výhradně na SHF aktivity. Dieterovy práce v pásmech SHF zabírají většinu jeho volného času, který jako důchodce má. Ve skutečnosti nejde u takového akce jenom o čas, ale je to také otázka peněz, o to víc, že Dieter celou expedici platí ze své kapsy.

První průzkum možností pro překonání rekordu na tomto pásmu začal v roce 1997 hledáním vhodných míst na západním pobřeží Středozemního moře. Jeden z členů klubu, Guenter Joenig, DJ8CY poradil Dieterovi dobrou lokalitu v Izraeli a kontakt na izraelské radioamatéry, kteří by mohli účinně s expedicí pomoci. Dieter se poté setkal spolu s Tommym Gruenfeldem DL2FDP s předsedou izraelského radioklubu IARC Jozefem Onstfeldem, 4X6KJ, který dal Dietrovi dopis pro izraelské celní úřady pro případ, že by měly nějaké dotazy ohledně vybavení.

Předtím byl Dieter dva týdny v Izraeli kvůli hledání  vhodného QTH, což byl nakonec pokoj a patro v "Residence Hotelu" blízko pobřeží Středozemního moře v Netanya, asi 30 km severně od Tel-Avivu. Předpokládal, že šanci na úspěch má jenom dobře připravená akce. Přesto úspěch se hned nedostavil a než se mu podařilo historické první spojení, uplynulo 21 dnů pokusů.

Dieter DJ4AM se vrátí do Německa 17. července 2000. Ujistil nás, že to nebylo jeho poslední návštěva naší země (pozn.4X) a v budoucnu se jistě vrátí, aby se pokusil své rekordní spojení prodloužit. Dieterova aktivita nás přesvědčila, že radioamatéři budou nepochybně pokračovat v pokusech o zdolání dalších hranic. Zatímco mnozí z nás zatím jen mluví o různých pásmech a pokusech, Dieter to dělá právě opačně a ukázal nám, co znamená jednat podle opravdových zásad "Ham-Spiritu", což mu všichni závidíme. My, Izraelští radioamatéři přejeme jemu a jeho kolegům mnoho úspěchů do budoucna.

Na pravém obrázku je zařízení DJ4AM během tropo QSO v roce 1999 nedaleko San Jose ve Španělsku, které bylo později použito během překonání světového rekordu. DJ3KM na svých stránkách http://www.qsl.net/dj3km/engl.htm ke svému rekordu mimo jiné píše:

K rekordnímu spojení není třeba šplhat na vysoké hory, protože zakřivení Země nedovoluje navázat spojení na přímou viditelnost na větší vzdálenosti, než nějakých 300km. Pro dálková mikrovlnná spojení pomocí duktů nad mořskou hladinou je třeba umístit anténu na nějaký okraj útesu ne výše, než 30m nad mořskou hladinou. Dokonce i malé odchylky mohou způsobit vysoké ztráty při přenosu a spojení pak není možné. Operátor musí být samozřejmě schopen rozeznat vhodné povětrnostní podmínky.

Jediná vhodná oblast v Evropě, který splňuje výše uvedené podmínky, je ve Středozemním moři. V této oblasti je největší šance z hlediska povětrnostních podmínek a tvorby duktu v období mezi květnem a září. Od roku 1995 jsme se snažili o podobná spojení a testy nebyly vždy úspěšné. Testy byly provedeny v různých denních dobách a ročních období. Naše zkušenost ukázala, že nejlepší podmínky nastávají většinou v době západu slunce.

     http://www.ok2kkw.com/00000104/kypr/21_7_05_eur.jpg Letní tropo condx v oblasti východního Středomoří podle Hepburna.

Organizační otázky

Všichni zúčastnění operátoři by měli ovládat plynulou komunikaci CW. Předtím, než se přistoupí k samotnému testu by měla být lokalita předem prozkoumána v samostatném výletu a přesnost mapy by měla být zkontrolována na místě. Toto by měl na místě udělat přímo ten operátor, které se testu bude účastnit, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním. Samozřejmostí by měla být možnost alternativní komunikace pro koordinování testů například pomocí mobilního telefonu. Všechny cesty do místa pokusů by měly být organizovány soukromě a ne ve skupinách, aby byla umožněna co možná největší nezávislost. V cizích zemí je důležité obeznámení se předem s místními povolávacími podmínkami a doporučením místního radioklubu v cizím jazyce, protože může být velmi užitečné při jednání s místními úředníky.

V neposlední řadě je potřeba dostatek času pro testy, měli byste počítat alespoň s 3-mi týdny z důvodu možné negativní změny počasí..

Vybavení

Operátor by měl používat takové zařízení, které je sám schopen přepravit vlastními silami. Zařízení by nemělo být jenom lehké, ale i dostatečně robustní... ...Nejdůležitější je použít vhodné OCXO z důvodů co možná nejstabilnějšího kmitočtu pro to, aby se operátoři na pásmu snadno našli i bez předchozího testování.

Závěrem

Naše úspěchy při rekordních spojeních na 10 GHz byly způsobeny hlavně dvěma věcmi: mimořádně stabilním OCXO vyvinutým DL1RQ a použití tropo duktů nad teplou mořskou hladinou. Velmi důležitá je i důsledná organizace a plánování pro co možná největší zkrácení doby testů a v neposlední řadě i vytrvalost se nevzdávat, i když šance na úspěch vypadají na první pohled malé.

DJ3KM


V roce 2008 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH

Odkazy

http://www.iarc.org/hagali/july00.htm

http://members.ozemail.com.au/~tecknolt/Tropo/Archive.htm

http://www.qsl.net/dj3km/engl.htm

http://la1s.net/articles/kunsten-mikrobolge-radio.pdf

http://www.mike-willis.com/Tutorial/PF6.htm

http://www.ok2kkw.com/00000104/kypr/cyprus_condx.htm