Jak vznikl kód "73" ?

V časopisu Radio Communication č. 3/1985 je citován australský časopis Amateur Radio, který udává, že původ 73 jako telegrafního signálu znamenajícího pozdrav se připisoval hostině na počest 73. narozenin Andrewa Carnegie, která byla pořádána 27.11. 1908 Řádem vojenských telegrafistů a signál 73 se tedy dával do spojitosti s narozeninami A. Carnegieho. Další pátrání však ukázalo, že signálu 73 se užívalo již dlouho před tím. Údaj autentický následující materiál je citován z časopisu Telegraph and Telephone Age z 1.6. 1934: „Při průzkumu historie telegrafie vychází najevo, že telegrafisté pořádali v r. 1859 konferenci, na které se mezi jiným diskutovalo o úspoře tzv. linkového času. Byla ustavena komise, která měla vymyslet kódy, jež měly zkrátit ustálené výrazy na symboly nebo čísla. Komise vypracovala číselný kód od 1 do 92. Většina číselných symbolů zastarala, ale několik jich zůstalo dodnes (tj. 1934), ji platily ještě v r. 1905: 1 - počkejte chvíli, 4 - kde mám začít telegram?, 5 - máte něco pro mne?, 9 - pozor, nebo uvolněte linku, 13 - nerozumím, 22 - srdečné políbení, 25 - jsem zaměstnán na jiné lince, 30 - skončeno, konec (tj. SK), 73 - srdečné pozdravy, 92 - doručte“. Odkud se vzalo 88 se nepraví.

pro web OK2KKW přepsal a upravil OK1TEH (RZ 7-8/1985)