K1JT's first impression from KP4AO operation

EN

 

První dojmy K1JT  z provozu KP4AO

CZ

Hello to all,

I'm home again, but not yet unpacked and re-organized...

Many thanks to all stations we worked from KP4AO -- and our apologies to the many more who called without completing a QSO. The Arecibo telescope's short moon windows were frustrating for all, ourselves included.

The "wall" of stations calling was simply incredible. A rough estimate suggests that we may have worked something like 20% of the callers potentially workable on SSB, 10% of those workable on CW, and only a few percent of those workable on JT65. I guess we'll have to do it again, in due course...

From memory: our log shows nearly 240 completed QSOs with some 57 DXCC entities, in a total of 8 operating hours. Later, when I have the log in front of me and get caught up at home, I'll be able to report breakdowns of SSB, CW, and JT65B QSOs and say something about the QSO rates in each mode.

We made recordings of the whole 432 MHz EME sub-band for for most of the time KP4AO was on the air. In due course it will be possible to "tune the band" carefully, many times, picking out callsigns. If/when this is done, I'll be happy to post a list of received callsigns.

Here's a request for all:

1. If you worked us with a setup significantly smaller than is normally required for EME, please send me a short note describing your antenna, receiver, and Tx power.

2. If you copied us with a small setup, please send me details on your antenna and receiver.

I know we worked and were heard by some pretty small setups, and I'd like to document some of them for a write-up in QST.

Many thanks, and see you on the Moon!

-- 73, Joe, K1JT

Members of the Arecibo Observatory Amateur Radio Club who constructed and operated the KP4AO station for this event:

Angel, WP3R
Pedro, NP4A
Angel, WP4G
Jim, WA3FET
Joe, K1JT

Additional guest operator: Pat, AA6EG

 

  Všechny zdravím,

jsem opět doma, zatím ještě nemám ani vybaleno a uklizeno...

Mnoho díků všem stanicím, kteří udělali KP4AO - a naše omluvy mnohým dalším, kteří nás volali bez toho, aby QSO zkompletovali. Krátká provozní okna radioteleskopu v Arecibu byly frustrující pro všechny, nás v to počítaje rovněž.

Ta "zeď" volajících stanic byla jednoduše neuvěřitelná. Hrubý předpoklad může být, že jsme udělali jen nějakých 20% stanic, které byly dělatelné na SSB, jen 10% z těch, které bylo možno udělat na CW a jen pár procent těch, které bychom mohli udělat na JT65. Cítím, že to budeme muset zkusit znovu, pokud to půjde...

Pokud si správně pamatuji, tak v deníku bude téměř 240 dokončených QSO s nějakými 57 DXCC zeměmi, a to během 8-mi hodin provozu. Později, až to budu mít před sebou a ponořím se do toho, budu schopen uvést statistické podrobnosti SSB, CW a JT65B spojení a říci něco víc o  tempu QSO každého z těchto modů.

Máme nahrávky celého 432 MHz EME subpásma během většiny času, kdy byla stanice KP4AO na pásmu. Tak bude možno ještě dodatečně několikrát "prolaďovat přijímané pásmo" a vybírat značky  volajících stanic. Až to bude možné, s potešením zveřejním značky, které jsme přijali.

A ještě mám na všechny jeden požadavek:

1. pokud jste nás udělali se sestavou výrazně menší, než je normálně požadováno pro EME, pošlete mi prosím popis vaší antény, přijímače a výkonu vysílače.

2. pokud jste nás alespoň přijímali na nějakou zvláště malou anténu, prosím pošlete podrobnosti o vaší anténě a přijímači.

Vím, že jsme dělali a slyšeli některé pěkně malé stanice a chtěl bych zadokumentovat některé z nich a napsat o tom něco do QST.

Díky a na viděnou přes Měsíc!

-73, Joe, K1JT

Členové radioklubu observatoře Arecibo, kteří postavili a provozovali stanici KP4AO během této akce:

Angel, WP3R
Pedro, NP4A
Angel, WP4G
Jim, WA3FET
Joe, K1JT

A hostující operátor: Pat, AA6EG

překlad OK1VPZ