K1JT's Arecibo update

EN

 

K1JT ještě doplňuje k akci Arecibo

CZ

Many thanks to all who sent reports of small antennas used to copy KP4AO, and QRP systems used to work us.

In case you haven't seen them, be sure to check out the OK1TEH reception of KP4AO in JT65B with a "rubber ducky" antenna at
http://ok1teh.nagano.cz/emepic/kp4ao_at_ok1teh_eme.png
and also the AF1T/W1MKY "pickle dipole" at the end of the excellent video at
http://www.youtube.com/watch?v=ZutOfYLPIMY

As I mentioned here before, we made recordings of the whole 432 MHz EME sub-band for much of the time KP4AO was on the air. With appropriate software (e.g., SpectraVue or Linrad) it's possible to "tune the band" in these recordings, picking out callsigns. I spent an hour doing this, last evening. Here's a sorted list of the CW calls I scribbled down as I listened:

9A5SG 9H1BT AE6EQ DF1HF DF1VB DF3RL DJ1RPL DJ5BV DJ8MS DK2ZF DK7AN DK9TF DL3HXS DL5RDI DL6SH DL7FF E73O F2CT F5SE/P F6BCU G3LQR HB9BZA IK1HWG IK6EIW K1DS K1DY K2TXB K4RTS K6AAW K6TSK K7NT K7XC K7XQ KB8U KE7L KH7Y KL7HFQ LA0BY LU1C N2NQI N4SCS N8OL NA6MF OH3HLJ OH6NVQ OK1VVT OK1YK OK2GMO OK2UYZ OM5CM ON5OF PA2CHR PA3DOL RW6AG SF6X SM7GEP SP3YDE SP6ITF UR6IWZ UT5CW UT5JCW VE2JWH W1FKF W1MKY W2CNS W3EP W3KWH W3SZ W4DEX W7CS W7IY WA2ODO WA3DRC WA3XX WA9KRT WB2SIH WB6JZY WW1M YL2HA YL2OK YT2RA

No double-checking has been done, and almost surely there are mistakes or typos in this hastily-assembled list. But you get the idea...

I probably will not have time to do more of this in the next week or so. If anyone else is interested in listening to our recordings, perhaps to see if your signal is there, let me know and I will post them for public access. Fair warning: the files are *big*, about 1 GB each. And you'll need to know how (or learn how) to use SpectraVue, Linrad, or another such program.

-- 73, Joe, K1JT

 

  Díky všem, kteří poslali reporty, týkající se malých antén, jejichž prostřednictvím bylo možno přijímat KP4AO, jakož i QRP sestav, se kterými jste nás udělali.

Pokud jste to ještě neviděli, určitě se podívejte na příjem KP4AO u OK1TEH, který k tomu na JT65B použil pouhou "gumovku":
http://ok1teh.nagano.cz/emepic/kp4ao_at_ok1teh_eme.png
a také na AF1T/W1MKY s jeho "sladkokyselým dipólem" na konci vynikajícího videozáznamu na:
http://www.youtube.com/watch?v=ZutOfYLPIMY

Jak jsem tady už uvedl dříve, udělali jsme záznam celého EME subpásma na 432 MHz během většiny času, kdy byla stanice KP4AO v provozu. S příslušným software (například pectraVue nebo Linrad) je možné v těchto záznamech dodatečně "ladit po pásmu" a vybírat si jednotlivé volací značky. Strávil jsem nad tím včera ajen si hodinu. Tady je setříděný seznam stanic, které jsem si naškrábal, tak, jak jsem je slyšel:

9A5SG 9H1BT AE6EQ DF1HF DF1VB DF3RL DJ1RPL DJ5BV DJ8MS DK2ZF DK7AN DK9TF DL3HXS DL5RDI DL6SH DL7FF E73O F2CT F5SE/P F6BCU G3LQR HB9BZA IK1HWG IK6EIW K1DS K1DY K2TXB K4RTS K6AAW K6TSK K7NT K7XC K7XQ KB8U KE7L KH7Y KL7HFQ LA0BY LU1C N2NQI N4SCS N8OL NA6MF OH3HLJ OH6NVQ OK1VVT OK1YK OK2GMO OK2UYZ OM5CM ON5OF PA2CHR PA3DOL RW6AG SF6X SM7GEP SP3YDE SP6ITF UR6IWZ UT5CW UT5JCW VE2JWH W1FKF W1MKY W2CNS W3EP W3KWH W3SZ W4DEX W7CS W7IY WA2ODO WA3DRC WA3XX WA9KRT WB2SIH WB6JZY WW1M YL2HA YL2OK YT2RA

Nic jsem neověřoval a určitě je v tom chvatně sestaveném seznamu řada chyb, nebo překlepů. Ale jen pro vaši představu...

Pravděpodobně nebudu mít čas, abych prošel něco více z těch záznamů zhruba během příštího týdne. Pokud kdokoli další se bude zajímat o poslech těch nahrávek, pravděpodobně proto, aby si ověřil, že i jeho signál tam je obsažen, vystavil bych je k veřejnému přístupu. Ale varuji: tyhle soubory jsou dost "velké", každý má okolo 1GB. A také budete potřebovat vědět (nebo se to naučit), jak používat SpectraVue, Linrad, nebo jiný podobný program.

-- 73, Joe, K1JT

 

překlad OK1VPZ