KP4AO's records

EN

 

Záznamy z KP4AO

CZ

For a good laugh, you might want to see what we were confronted with when we switched to JT65B on the final day of KP4AO EME operations:
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/KP4AO_JT65B_1.png
JT65 is supposed to be a weak-signal mode, and by WSJT standards most of these signals are anything but weak! We did our best to pick out and reply to some of the weaker ones, during the all-too-short time we allocated to JT65.

I have not yet had time to go carefully through our JT65B recordings to decode all signals. To give you an idea of what's possible, here's what I decoded a few minutes ago, from a single one of the one-minute wave files:


UTC     Sync    dB     DT      DF     W      Message     KV?
------------------------------------------------------------

203300 0 -10 1.9 -640 4  # KP4AO G6HKS  IO92 OOO 1 0
203300 5 -11 2.4 -231 13 * KP4AO PA3DOL JO22     1 0
203300 4 -12 1.8 -221 4  * KP4AO HA0HO  KN07     1 0
203300 1 -22 1.5 -3 18   * KP4AO SQ7DQX JO91     1 0
203300 2 -16 2.0 366 7   * KP4AO SP1JPQ JO73     1 0
203300 0 -18 1.8 471 9   * KP4AO W6OUU  DN22     1 0
203300 2 -4 1.6 822 4    * KP4AO AF6O   DM14     1 0
203300 4 -12 1.7 1690 3  * KP4AO DF6SM  JN58     1 0
203300 2 -14 1.8 1879 10 * KP4AO YL3HA  KO26     1 0
203300 0 -14 1.7 2030 3  * KP4AO NA6MF  CM87     1 0
203300 1 -17 4.3 2369 3  * KP4AO KR7O   DM07     1 0
203300 5 -10 1.7 2412 3  * KP4AO DJ8MS  JO63     1 0
203300 4 -8 1.7 2879 3   * KP4AO DH1WM  JN49     1 0
203300 3 -7 0.7 2935 3   * KP4AO LU1C   GF05     1 0
203300 2 -17 1.8 3261 1  * KP4AO W8PAT  EN81     1 0
203300 0 -13 2.0 3312 9  * KP4AO EB3DYS JN11     1 0
203300 6 -15 2.2 3522 3  # KP4AO SK4AO  JP70 OOO 1 0

Note that with all this QRM, numbers listed for "Sync" and "dB" may not be reliable.

I've received many requests for the wideband recordings from KP4AO, so a selection of them have now been posted on the WSJT web site at the following URLs:

http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_1.wav 4/16 startup http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_2.wav 4/16 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_3.wav 4/16 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_4.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_5.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_6.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_7.wav 4/17 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_8.wav  4/17 CW

Files number 2-7 are all about 1 GB in size. File 1 is about 0.7 GB and file 8 only 41 MB. You may want to start with the shortest file, EME_8.wav, to get a feeling for what they all contain.

With SpectraVue you should check "Invert Spectrum" on the "Wave File Input Setup" screen, and enter 432040000 in the "File Center Frequency" box. SpectraVue gives you date and time markers on the waterfall, so you can tell where you are (however, I've noticed that on 4/17 the times are certainly not correct). The data is blanked during KP4AO transmissions. The extremely strong KP4AO echo immediately follows each blanked interval.

I prefer listening to these files with Linrad. This superb program is well worth the time required to learn how to use it effectively. If you already have some familiarity with the program, here's what you need to do to listen to the KP4AO files:

1. Create a file "adwav" with a line naming each of the EME_?.wav files
2. Start Linrad, select the desired file, enter "A" for weak-signal CW
3. Answer "Y" to "Interpret as I/Q data?"
4. Answer "Y" to "Invert frequency scale?"
5. Enter "432.040" in the frequency control box

Beyond these few hints to get you started, you're on your own with both SpectraVue and Linrad. I will appreciate it if you send me a list of all callsigns you hear in these recordings.

With best wishes from the KP4AO gang,

-- 73, Joe, K1JT

 

  Pro zasmání, pokud byste chtěli vidět, s čím jsme byli konfrontováni, když jsme poslední den provozu KP4AO přepnuli na JT65B:
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/KP4AO_JT65B_1.png
JT65 byl navržen jako provozní mód pro slabé signály, a podle WSJT standardů většina těchto signálů jsou všechno možné, jen ne slabé! Vynaložili jsme veškerou námahu, abychom během našeho až příliš krátkého časového období vybrali a odpověděli alespoň na některé, které byly slabší, než ostatní, zaznamenané na JT65.
Neměl jsem dosud dost času pozorně projít naše nahrávky JT65B a dekódovat tyto signály. Abych vám dal námět, co je možné, je tu uvedeno, co jsem dekódoval před několika minutami z jediného jednominutového audio záznamu:

UTC     Sync    dB     DT      DF     W      Message     KV?
------------------------------------------------------------

203300 0 -10 1.9 -640 4  # KP4AO G6HKS  IO92 OOO 1 0
203300 5 -11 2.4 -231 13 * KP4AO PA3DOL JO22     1 0
203300 4 -12 1.8 -221 4  * KP4AO HA0HO  KN07     1 0
203300 1 -22 1.5 -3 18   * KP4AO SQ7DQX JO91     1 0
203300 2 -16 2.0 366 7   * KP4AO SP1JPQ JO73     1 0
203300 0 -18 1.8 471 9   * KP4AO W6OUU  DN22     1 0
203300 2 -4 1.6 822 4    * KP4AO AF6O   DM14     1 0
203300 4 -12 1.7 1690 3  * KP4AO DF6SM  JN58     1 0
203300 2 -14 1.8 1879 10 * KP4AO YL3HA  KO26     1 0
203300 0 -14 1.7 2030 3  * KP4AO NA6MF  CM87     1 0
203300 1 -17 4.3 2369 3  * KP4AO KR7O   DM07     1 0
203300 5 -10 1.7 2412 3  * KP4AO DJ8MS  JO63     1 0
203300 4 -8 1.7 2879 3   * KP4AO DH1WM  JN49     1 0
203300 3 -7 0.7 2935 3   * KP4AO LU1C   GF05     1 0
203300 2 -17 1.8 3261 1  * KP4AO W8PAT  EN81     1 0
203300 0 -13 2.0 3312 9  * KP4AO EB3DYS JN11     1 0
203300 6 -15 2.2 3522 3  # KP4AO SK4AO  JP70 OOO 1 0

Poznámka: s ohledem na celé to QRM, údaje seřazené pod "Sync" a "dB" nemusí být spolehlivé.

Dostávám stále mnoho požadavků na zveřejnění širokopásmových nahrávek od KP4AO, a proto výběr z nich jsem teď vystavil na webu WSJT pod následujícími linkami:

http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_1.wav 4/16 startup http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_2.wav 4/16 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_3.wav 4/16 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_4.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_5.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_6.wav 4/17 SSB http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_7.wav 4/17 CW http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/EME_8.wav 4/17 CW

Soubory číslo 2 - 7 mají každý z nich velikost okolo 1 GbE. Soubor 1 má okolo 0,7GbE a soubor 8 pouze 41MB. Pokud budete chtít odstartovat poslech s nejmenším souborem,   EME_8.wav vám dá pocit, co všechno obsahuje.

S SpectraVue byste měli ověřit "invertování Spectra" u obrazovky "Wave File input Setup" a vložit údaj 4320400000 do buňky "File Center Frequency". SpectraVue vám dá datum a časové značky na vodopádu, takže budete vědět, kde jste (ovšem datum 4/17 nebude přirozeně správné). Data jsou ponechána prízdná během vysílání KP4AO. Extrémně silné echo KP4AO bezprostředně následuje po každém prázdném intervalu.

Doporučuji ale poslouchat tyhle souboru s pomocí Linradu. Je opravdu užitečné naučit se jak tento vynikající program efektivně používat. Pokud jste se již s tímto programem trochu sžili, tady je to, co budete potřebovat pro poslech souborů KP4AO:
1. Vytvořte si soubor "adwav" s propojením pojmenování každého z těch souborů EME_?.wav
2. Odstartujte Linrad, vyberte požadovaný soubor, odklepněte "A" pro slabé CW signály
3. Odpovězte "Y" u volby "Interpret as I/Q data?"
4. Odpovězte "Y" u volby "Invert frequency scale?"
5. Vložte údaj "432.040" do buňky řídící kmitočet

S těmito několika vodítky si můžete odstartovat vaše vlastní prohlížení s pomocí obou programů SpectraVue a Linrad. Budu potěšen, pokud mi pošlete seznam volacích značek, které jste slyšeli na těchto záznamech.

S přáním všeho nejlepšího od celé party KP4AO

-- 73, Joe, K1JT

překlad OK1VPZ