VHF Contest 1981 ze Sněžky u OK1KHI
 
aneb
jak byl vytvořen dodnes nepřekonaný IARU Region 1. rekord na 144 MHz -  618 792 bodů za 24h

Petr, OK1AXH

Tento závod byl velmi zvláštní. Nikdo jsme sice dopředu netušili co nás bude ve skutečnosti čekat, ale touha po kvalitním výsledku a odhodlání změnit něco v naší současně praxi závodů na Sněžce bylo veliké. V těch dobách, 300 QSO v zářijovém VHF contestu znamenalo záruku velmi slušného umístění, možná i vítězství. Proto byl stanoven cíl toto číslo překonat a pokud možno dosáhnout 400 QSO za závod.

1982 - podmínky - antény na 144 MHz: 10el PA0MS a 7el yagi

Závod jsme začali důkladnou přípravou dlouho před jeho konáním. Jirka OK1FOX zkonstruoval "kombajn", který umožňoval propojit dva transceivery do jednoho PA, jednoho předzesilovače a jedné antény. Ovšem jen pro upřesnění, PA pro nás v té době znamenal výkonnový zesilovač s elektronkou QQE06/40 a úctyhodným výkonem okolo 80 W. Dnes je tento výkon pro závodění směšný, ale taková byla doba. Stejně tak způsob využití jedné antény pro dva přijímače, se časem ukázal jako cesta špatným směrem. To že žádný internet pro domluvu nebo anoncování neexistoval, snad není třeba ani psát. Toto zařízení bylo umístěno ve velké půdní místnosti u volantu pro ruční otáčení jedné antény PA0MS. V malé půdní místnosti jsme u druhého stožáru se 7el. Yagi měli HM transceiver Jirky OK1FOX, bez PA, který měl sloužit jako vyhledávací pracoviště. Proto byl také instalován mnohažilový kabel pro domlouvací interkom a blokovací ovládání mezi malou a velkou místností.

Kromě toho všeho jsme se rozhodli posílit i personální obsazení a kromě celého kolektivu OK1KHI se Petrovi OK1AXH podařilo přemluvit Bohouše OK1VK, zarytého kávistu ale skvělého operátora, aby si udělal výlet a pomohl těm "bláznivým žížalkářům".

1983 - léto - Arnošt OK1VLC a Jirka OK1FBI (SK) na dvoumetrovém pracovišti.

Všechno jsme nainstalovali, připravili rozpisy služeb, přehledy spojení, (papírové seznamy, počítače jsme neznali) a závod mohl začít. Protože se podle synoptické mapy zdálo pravděpodobné, že podmínky budou zlepšené, zvolili jsme strategii odladit se z oblasti běžného šrumce a pro start byla zvolena neobvykle vysoká frekvence 144,400. Díky následným událostem jsme pak na ní vydrželi celý závod.

Závod začal a první půlhodina vypadala celkem normálně, ale když v 29. minutě zavolal DK9PM z JO30XK a po něm několik dalších stanic z pomezí DL/PA okolo 600km, situace začala být vážná. Přitom tempo nebylo nijak závratné, po první hodině jsme měli 80 QSO ale bylo to vše dlouhé. V průběhu závodu toto klidné tempo zůstávalo stálé, hodinový průměr QSO byl stále vysoký a QRB spíš narůstalo. Zamýšlených 300 QSO jsme překročili po osmé hodině večer, vysněných 400 QSO ve 21:43 SEČ a stále to jelo.

Důkladně připravené soustrojí obou hlavních transceiverů bylo při tomto tempu nepoužitelné, operátor druhého transceiveru spíš kontroloval případné tupláky na hlavním pracovišti, doplňoval přehledy a koukal jak to jede. Pomocné vyhledávací pracoviště se využívalo jen ke kontrole našich hlavních konkurentů v Krušných horách a příjemné zjištění bylo, že v počtu QSO se jim neustále vzdalujeme, což se v dřívějších závodech nikdy nestávalo.

Tisící závodní QSO jsme dosáhli v 10:50SEČ a konečné číslo QSO bylo 1153! Z nich bylo pouhých 18 CW. Později jsme spočetli vzdálenost na 619 457 bodů, což znamenalo průměr 537 km/QSO.

Průměrný hodinový počet QSO byl 48. Celkem 23 QSO bylo přes 1000 km, ODX byl s F1ENS/2 v XI69b (IN78VF), 1465 km.

V několikrát pečlivě kontrolovaném soutěžním deníku přeci jen nějaké drobné chyby zůstaly a tak v mezinárodním vyhodnocení, které provedl s německou důkladností DARC, jsme měli 1104 platných QSO s počtem 591 193 bodů, což znamenalo první místo a dosud nepřekonaný bodový výsledek. Díky tomu, že takové podmínky šíření se již v současné době nevyskytují, nám tento rekord zůstane dlouho.

Petr, OK1AXH [zdroj http://radio.snezka.net/index.php?page=jak_kdo&section=ok1khi&subsect=vhf1981 ]


Komentář OK1MG v AR 1981  k vyhodnocení závodů "Den VKV rekordů 1981" a IARU R.1 VHF Contest 1981:

Oba závody konané v září proběhly za velmi dobrých podmínek šíření ve směru na sever až jihozápad. Zejména stanice na přechodných QTH, umístěné na kopcích vyšších než 1400m nad mořem, si přišly skutečně na své Za všechny komentáře mluví výsledek kolektivu stanice OK1KHI/p, která pracovala ze Sněžky. Průměrný počet 48 spojení za hodinu by byl vynikajícím výsledkem v leckterém světovém závodě pořádaném na KV. Stanice OK1KHI/P pracovala celkově se 16 zeměmi a nejdelší spojení navázala se stanicí ve Francii ze čtverce XI69b na vzdálenost 1466km. Také stanice umístěné na vyšších kopcích Tater mají vynikající výsledky. Kupříkladu stanice OK3KGW/P má nejlepší průměr za jedno spojení a to 602km! Navázala 81 spojení delších než 1000 km a nejdelší bylo se stanicí v Anglii ve čtverci QTH ZL07h na vzdálenost 1472 kilometry. Výše zmíněné stanice měly svá přechodná QTH v té nejlepší výšce, protože výrazná teplotní inverze byla od 1600m nad mořem a výše. Vynikající výkony podaly i stanice na prvních místech v první kategorii, když uvážíme, že zařízení obsluhoval jeden operátor po celých 24 hodin.

Zkrátka nepřišly ani stanice umístěné na nižších kopcích a ve stálých QTH, neboť i ty měly možnosti si udělat více či méně pěkných spojení na vzdálenosti kolem 1000 km. Zajímavé bude srovnání výsledků stanic OK1KHI/p a OE5XXI/2 [pozn. OK1TEH XXI měli nakonec o cca 50 000 bodů méně]. Obě stanice měly v neděli kolem 13:20 UTC stejný počet spojení a to 1108. V každým případě výsledek stanice OK1KHI/p je dosud nejlepší, jakého se kdy podařilo československé stanici v tomto závodě dosáhnout.

... Nakonec dlužno dodat, že závod proběhl bez výraznějších rušivých momentů a pokud došlo ke vzájemnému rušení stanic, bylo obvykle záhy odstraněno a tak vlastně nedošlo ani k žádným stížnostem. Může nás už jenom zajímat, jak tentokrát obstojí československé stanice v celoevropském měření výsledků IARU Region 1. - VHF Contest 1981.

Závod vyhodnotil kolektiv radioklubů OK1KPA, OK1KCI a OK2KZR.

OK1MG    [ Zdroj: www.ok2kkw.com/00000104/contests/81/vhf_ok1981.jpg + http://www.ok2ien.tode.cz/index.php/ok1khi ]


Komentář OK1TEH ke zpracování článku a statistikám:

Možná by mohlo čtenáře zajímat, jak se podařilo zpracovat 30 let starý log. Deník přepsal do EDI Petr, OK1AXH z materiálů, které poskytl Standa OK1AGE. Pro konverzi starý QRA čtverců na v dnešní době používané LOC byl použit software G4JNT. Jelikož starý systém se proti novému liší v přesnosti, u některých QSO byl vypočtené lokátoru proveden s nejistotou v posledních dvou znacích. Pro eliminaci překlepů a zpřesnění jsem tedy prošel celý log a každé spojení jsem ručně porovnal s databází OK2KKW obsahující LOC většiny QSO od roku 1990, dále jsem použil databázi EA6VQ, DL8EBW a samozřejmě logy z 80. let včetně výsledkových listin (příklad chyby - lokátor OK1KKH JN79NW - po opravě JN79OW). Při této zdlouhavé, ale velmi přesné kontrole jsem také našel 31 "double" spojení, takže výsledný počet bodů je značně nižší, než uváděný v originálním papírovém logu, nicméně se velmi blíží počtu bodů, které uvádí DARC v mezinárodní výsledkové listině - 591 193km.

Při prostudování statistiky jistě čtenáře zaujme velký počet tehdy udělaných PA stanic. Při kontrole jejich LOC na google jsem zjistil, že řada z nich je dnes místo 2m QRV na 160m a KV. Velmi zajímavé srovnání je zejména v počtu PA stanic v roce 1981 se situací o 30 let později ve VHF Contestu 2011, kdy jsem se zúčastnil společné závodní expedice OK2KKW a OL9W na Klínovec. Na úpatí srázu byla postavena fixní anténní "obluda" pro směr do PA v podobě 8x 5el dk7zb včetně LNA a 700W do antény. Profil z Klínovce je na západ ideální a vzdálenost do PA z Klínovce je asi o 175km menší, než ze Sněžky. Během VHF Contestu 2011 byly též mírně zlepšené podmínky a vynikající počasí, takže i nebývale vysoká aktivita. Přesto se podařilo udělat pouze 4x méně PA stanic, než v roce 1981 a to i přesto, že bylo z Klínovec pracováno s řadou PA stanic, které měly pouze 4el yagi a QRP. Jak je tedy vidět, aktivita za posledních 30 let v západní Evropě šla dosti strmě dolů, naopak velmi vzrostla v Itálii, OK, 9A a S5.

Srovnání počtu DXCC mezi VHF contestem 1981 a 2011 jsem promítnul do grafu vpravo (i když lze jistě namítnout, že bylo použito naprosto jiné vybavení, byly jiné podmínky a srovnávat Klínovec se Sněžkou nelze, srovnání jistou vypovídací hodnotu má).

73 de Matěj, OK1TEH


Ukázka papírového deníku OK1KHI ze závodu

Pro historickou hodnotu a zajímavost v dnešní computerizované době zde zveřejňujeme kompletní oskenovaný ručně psaný originál soutěžního logu. Po otevření první strany deníku je možné další zobrazit pomocí šipek navigace. http://radio.snezka.net/index.php?page=gals&srgall=1&srgalp=4

 


Výsledky po konverzi starých QRA čtverců na nové LOC a  přepsání deníku do EDI fotmátu:                 (LOG je ke stažení zde.)

 

 


Komentář německého vyhodnocovatele DL2OM k podmínkám:

WEATHER CONDITIONS, VHF CONTEST 1981

During the IARU Region 1 VHF Contest (05./06. September 1981) the propagation conditions were excellent. They were characterized by numerous long-distance contacts within central Europe, mainly in the east-western direction. Furthermore, outstanding contacts were made between the Canary Islands and the United Kingdom. Such conditions are not often encountered during an international VHF competition.

The weather-chart dated September 5th, 1981 reveals that a large high pressure area extended over middle Europe from southern Ireland over England to the western part of Russia. Another high pressure centre was located west of Portugal. A low pressure area determined the weather in the northern hemisphere, causing a rain-front reaching from Northern Ireland towards Norway.

Vertical measurements of the air temperature carried out in Berlin September 5th at 1100 UTC showed a gradual constant fall of temperature in the whole troposphere. But, dixing the night two fair inversion layers were built up: one around 200 - 300m altitude, the other one at 1500 m altitude. This phenomenon is clearly indicated by aeroloqical diagrams dated September 6TH, 0000 UTC. Thus, distance increased significantly after midnight.

As far as propagation from northern Africa (i.e. Canary Islands) is concerned, data about temperature are not available. Nevertheless, with regards to the extremely large distance having been realized between stations of Canary Islands and United Kingdom an intensive inversion layer must be assumed. At any rate, this unique propagation underlines the fact, the signal path over the sea - where there is an almost  inexhaustable supply of cool low level moist air - are always more effective than those of comparable distances over land. In both cases long distance propagation followed the high pressure isobars in longitudinal direction.

 

IARU R.1 VHF CONTEST 1981 - RESULTS BY DARC:

Se souhlasem Petra OK1AXH a Standy OK1AGE (TNX!) zpracoval pro pro web OK2KKW   Matěj, OK1TEH - 2012

Tištěnou mezinárodní výsledkovou listinu poskytnul Tonda, OK1DAI (TNX).