EUROPEAN EME CONTEST 2008 - OK1KIR (březen)

5760 MHz: wkd 15.3. at 10,50 JA6CZD 549/559, 11,00 ES5PC O/O, 11,23 VK3NX 559/449 a 11,34 OK1CA 539/559
Naměřeno: šum slunce 14,2 dB(SF70), šum měsíce 1,1 dB , Cass A 0,04 dB a Tau A 0,05 dB

10368 MHz
: před závodem 14.3.16,50 HB9SV 549/559, 17,36 ES5PC 529/569 #39, KO field, DXCC 18 a 1st OK – ES 6 cm QSO.
15 3. at 00,03 ES5PC O/O, 00,29 OK1CA 559/569,14,43 HB9SV 559/559,14,55 F5JWF 547/579, 15,10 F5VKQ 549/559, 15,40 SP7JSG O/539, 18,07 IQ4DF 569/559, 18,15 G4NNS 549/559, 18,41 F3VS 549/559 #40, 23,36 K6RE O/O a

16.3. 11,18 VK3NX O/O ( elevace 2,6°), 15,27 SP7JSG O/579 2x QSO a 17,48 IK2RTI O/559.

Nedoděláno QSO s F/DJ2DY (vzal jsem v QSB jenom F/DJ2??).
Naměřeno: šum slunce 18 dB(SF 70), šum měsíce 2,6 dB, Cass A 0,04 dB a Tau A 0,04 dB.
Naměřené hodnoty jsou ovlivněny rušením v okolí 10368 MHz, které prolézá do přípravku na měření šumu se šířkou pásma 8 MHz.

24048 MHz
wkd 15.3.at 21,43 DK7LJ O/O ( doppler 35 kHz, elevace 38°).Šum měsíce 2 dB.
Pokud vím je to první účast v EME závodě na tomto pásmu.QSY z 10 GHz na 24 GHz za 35 minut
při spolupráci dvou operátorů.

Přínos bylo nasazení Honzova OK1VAO SDR-14 přijímače.Při vyhledávání stanic místo ladění RX a poslouchání šumu stačí sledovat monitor PC.
Jsou vidět i ty nejslabší signály. Moc se mi to líbilo.

73 Tonda op. OK1KIR


Změna do OK EME TOP listu: 10 GHz : # 40, 18 DXCC,35 QRA jinak beze změn


  The European EME contest 2008 - OK1KIR

March summary

5760 MHz: Mar15 wkd at 10:50 JA6CZD 549/559, 11:00 ES5PC O/O, 11:23 VK3NX 559/449 a 11:34 OK1CA 539/559
Measured: Sun 14,2 dB(SF70), Moon 1,1 dB , Cass A 0,04 dB a Tau A 0,05 dB

10368 MHz:
Mar14 (before contest) 16:50 HB9SV 549/559, 17:36 ES5PC 529/569 #39, KO field, DXCC 18 a 1st OK – ES 3 cm QSO.
Mar15 at 00:03 ES5PC O/O, 00:29 OK1CA 559/569,14:43 HB9SV 559/559,14:55 F5JWF 547/579,15:10 F5VKQ 549/559, 15:40 SP7JSG O/539, 18:07 IQ4DF 569/559, 18:15 G4NNS 549/559, 18:41 F3VS 549/559 #40, 23:36 K6RE O/O

Mar16 at11:18 VK3NX O/O (G noise at el. 2,6° ! ), 15:27 SP7JSG O/579 2nd QSO, 17:48 IK2RTI O/559.

Total 12 QSO, lost F/DJ2DY ( too weak signal F/DJ2?? ).
Measured: Sun 18dB(SF 70), Moon 2,6 dB, Cass A 0,04 dB a Tau A 0,04 dB (values degraded by interference around 10368 MHz, being converted down to noise instrument -3dB bandwidth of 8.5 MHz.

24048 MHz:
Mar15 at 21:43 DK7LJ O/O ( Doppler 35 kHz, el.36°, Moon ≈ 2 dB). QSY from 10 GHz to 24 GHz band spend 35 min at two manpower during night. It seems to be first operation on 24GHz in an EME contest.

Greatly appreciated was continuous band surveillance by Jan,OK1VAO using SDR-14 RX. Instead of fatiguing rolling of tuning knob just watching the noise waterfall ! It’s a great help how to survive hours without any new signal, hi ! Only TWT was working hard high above in the dish focus driven by CW keyer down in the shack. No one signal lost even at noise level if dish steering hold on the Moon (sometimes it went slowly, but continuously off the target for not yet discovered reason).

73 Tonda,OK1DAI op. OK1KIR


More at: http://www.ok2kkw.com/next/ok1kir_24g_eme.htm