OK1KIR v dubnové části European EME contestu 2008Na 2300 MHz jsme random dělali 12.4. v 09,45 ES5PC 549/559, 09,54 VK3NX 539/449, 13,43 G3LTF 569/569, 13,51 DL4MEA 559/559, 13,54 F2TU 569/569, 14,25 OZ4MM 569/559, 15,10 F5JWF , 15,23 SD3F 559/559, 15,36 HB9SV 579/569, 15,44 HB9Q 559/559, 16,21 G3LQR 549/559, 16,45 IK2RTI 549/569, 18,51 VE6TA 559/559, 19,33 W5LUA 569/569, 19,48 K2UYH 559/559, 20,53 WW2R 549/539, 21,30 WA6PY 559/559, 22,03 K7XQ 549/449 initial # 72. A13 .4.14,10 IW2FZR 559/559, 15,30 SP6GWN 549/519 initial # 73 a DXCC 27, 15,49 ON5RR O/O initial # 74 a DXCC 28. Slyšeli jsme OK1CA, PA0BAT and NA4N. Lokální QRM od WiFi vyloučilo aktivitu na 2424 MHz – S7 na TS790 trvale.

Na 2304 a 2320 MHz při antěně otočené na východ (Praha) nelze bez dobrého filtru za LNA poslouchat.

Na 3400 MHz jsme random dělali 13.4. 18,49 DL4MEA O/549 initial # 8 a DXCC 6, 19,43 G3LTF 549/559, 20,54 OK1CA 549/559 a 21,22 W5LUA 559/549 . Ve skedu 23,51 VE6TA M/M initial # 9 a DXCC 7.

 

OK1KIR in April part of European EME contest 2008

On 2300 MHz we made on random on 12.4. v 09,45 ES5PC 549/559, 09,54 VK3NX 539/449, 13,43 G3LTF 569/569, 13,51 DL4MEA 559/559, 13,54 F2TU 569/569, 14,25 OZ4MM 569/559, 15,10 F5JWF , 15,23 SD3F 559/559, 15,36 HB9SV 579/569, 15,44 HB9Q 559/559, 16,21 G3LQR 549/559, 16,45 IK2RTI 549/569, 18,51 VE6TA 559/559, 19,33 W5LUA 569/569, 19,48 K2UYH 559/559, 20,53 WW2R 549/539, 21,30 WA6PY 559/559, 22,03 K7XQ 549/449 initial # 72. A13 .4.14,10 IW2FZR 559/559, 15,30 SP6GWN 549/519 initial # 73 a DXCC 27, 15,49 ON5RR O/O initial # 74 a DXCC 28. We heard OK1CA, PA0BAT and NA4N. Local QRM from WiFi disable activity on 2424 MHz – S7 on TS790 for a long time.

On 2304 and 2320 MHz with antenna beamed to the East (Prague) isn't possible to listening without good filter behind LNA.

On 3400 MHz we made on random on 13.4. 18,49 DL4MEA O/549 initial # 8 a DXCC 6, 19,43 G3LTF 549/559, 20,54 OK1CA 549/559 a 21,22 W5LUA 559/549. And on sked 23,51 VE6TA M/M initial # 9 a DXCC 7.