Z GALERIE našich amatérů

Fabián Skopalík, OK1SO

Chtěli bychom na těchto stránkách postupem času představit naší dnes již tak početné rodině VKV amatérů a neméně početné rodině dalších čtenářů a příznivců teto rubriky ne-Ii všechny, tedy alespoň naše nejaktivnější VKV amatéry, jejichž značky buď často slýcháváme na pásmu, nebo se s nimi setkáváme častěji na těchto stránkách. Není proto náhodou, že je to stanice OK1SO a její operátor, Fabián Skopalík, které představujeme jako první. Vždyť OK1SO již 10 let, od roku 1949, pracuje nepřetržitě na VKV pásmech konstruuje a buduje vždy nová a modernější zařízení a vysílá. Vysílá a pomáhá nezištně ostatním radou i materiálně. Dělal to i v době,i kdy býval po dlouhou dobu sám jedinou stanicí na VKV pásmech, v dobách, kdy jen PD vyburcoval na krátkou dobu na VKV pásma ostatní OK stanice, v době, kdy naše provozní technická úroveň na VKV byla neutěšena. . . To co bývalo, je však dnes již jen historickou skutečností. Dnešní skutečností je jiná, radostnější, o to radostnější, ze „nespadla s nebe“, ale by vykoupena usilovnou prací mnoha našich VKV amatérů, z nichž každý přispěl k této naší společné práci podlé svých schopností, možností a chutě - někdo více, někdo méně. Mezi ty, kteří přispěli nejvíce, je na prvním místě OK1SO.

   Nejnovější TX 420 MHz OK1SO.
Detail pečlivé práce, která ke na VKV nutností.

Téměř 5000 spojení n VKV pásmech, 260 stanic na 145 MHz, více než 100 stanic na 435 MHz, nepočítaje v to další desítky na bývalých 50 MHz - to vše je jedním dokladem a důkazem úspěšné amatérské činnosti. Druhým je jeho dnešní dokonalé, moderní a pečlivě provedené zařízení výsledek vývoje amatérské VKV techniky za 10 let. I když zařízení 435 MHz bylo prvním, které si Fabi postavil, zračí se ve vývoji ostatního do značné míry jakoby celý vývoj československého poválečného VKV pokusnictví. Nejprve nejjednodušší superreakční zařízení na 50 MHz, v roce 1951 první superhet na toto pásmo a směrové antény na ostatní VKV pásma, o rok později superhet na 2 m, nové mohutnější antény na 70 cm, a nedlouho potom citlivý xtalem řízený konvertor a xtalem řízený vysílač na pásmo 2 m. Dnes má již Fabi další dva stabilní vysílače na 70 cm, a v práci je moderně řešený konvertor na totéž pásmo. To je jen nejstručnější výčet, který charakterisuje vývoj základního zařízení stanice. Kdybychom chtěli vypočítat všechno, co si Fabi postavil za ta léta bohaté činnosti, byla by toho pěkná řada V porovnání s tím vypadá dosti skromně náš obrázek, který představuje provozní zařízení stanice OK1SO. Je to skutečně jen to nejnutnější zařízení, se kterým pracuje Fabi takřka denně od krbu. Zcela nahoře je RX-TX na 435 MHz s koaxiálním přepínačem a připojenou anténou. Pod ním vlevo konvertor na 145 MHz, který tvoří s FUG 16 jediný celek. Uprostřed E10ak, který je používán jako další mf přijímač, vedle anténní indikátor spojený s kontrolním dipólem na sousedním domě, a zdroj k přijímači. Dole je pak vysílač na 145 MHz, zdroj a indikátor směrování antény, zakrytý čs. přijímačem T 58.

Ostatní zařízení, kterého je bez přehánění nejméně pětkrát tolik, má Fabi poschováváno s laskavým svolením své manželky po celém bytě. Kdo by si chtěl prohlédnout např. velký 100 W TX na 2 m, nebo stejně mohutný modulátor, skládací antény na PD a ostatní přístroje, může Fabiho navštívit. Nejenže se přesvědčí o všem, co jsme tu až do této chvíle prozradili, ale navíc bude velmi srdečně přijat. Tím se nechtěně dostáváme k těm čistě rodinným záležitostem, ale Fabi nám jistě odpustí, když tu prozradíme, že má nejen velmi milou manželku, ale i tři odrostlejší „děcka“, i nichž nejstarší, velmi hezká Olga vystupuje obvykle v roli milé hostitelky.

OK1SO patří nejen mezi naše nejaktivnější stanice pracující takřka denně od krbu, ale i mezi těch několik málo stanic, které se zúčastnily všech deseti ročníků PD a všech pěti VKV závodů. Těchto 15 velkých soutěží absolvoval OK1SO ze třinácti různých českých a moravských kót. Jen ze dvou kót bylo vysíláno dvakrát. A to ještě z těch, o které v té době nikdo nestál (Jedová u Olomouce s OK2DO, a Vlčí hora u Litvínova). Těch 10 Polních dnů bylo skutečně polních na baterie nebo s agregátem. Nejúspěšnějším být pro Fábiho PD 1955, kdy se umístil na I. místě na 435 MHz, a VHF Contest 1956, kdy byl v evropském hodnocení vítězem III. kategorie. Úspěšně si vedl v ostatních ročnících, neboť z daných okolností a z užitého QTH dosáhl optimálních výsledků a většino jsme značku OK1SO čítali mezi prvními.

Přejeme Fabimu hodně zdraví, spokojenosti úspěchů v jeho další práci a další tisíce spojení na našich VKV pásmech.

AR 1959

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH