AURORA - spojení odrazem od polární záře (AU)

Přesněji spojení zpětným rozptylem radiového signálu vznikajícím na nehomogenních útvarech zvýšené ionizace, vyskytujících se v době výskytu polární záře. Nehomogenní útvary se vyskytují ve výškách 100-110km nad zemí a nejlépe odrážejí signály okolo 40MHz. S rostoucím kmitočtem prudce vzrůstá útlum, proto nejpoužívanější pásma pro AU QSO jsou 50 a 144MHz, s EME výbavou se dají dělat i QSO na 432MHz. Dokonce se některým švédským stanicím podařilo udělat QSO i na 1296MHz. Maximální možná překlenutá vzdálenost při AU je okolo 2200km. Signály nepřicházejí z přímého směru, ale z místa rozptylu - většinou severněji od nás. Jelikož AU je velmi dynamická, zdánlivé místo odrazu se pozvolna přemisťuje a to od východu k západu i několikrát za sebou, s přibývajícím časem stále jižněji a jižněji. Signál je  díky Doppleru značně zkreslen a roztažen do šířky, připomíná spíše zvýšený šum přijímače až vrčení. Doppler může posouvat signál na 144MHz až o +-1khz, to znamená že pokud voláte výzvu měli byste rozlaďovat přijímač až +- 2KHz (vlastní doppler + doppler odpovídající stanice) a na 432MHz až o 6kHz. Spojení SSB jsou značně obtížná, proto většina stanic preferuje CW a pomalejší rychlost klíčování. K tomu aby AU dosáhla až do střední Evropy se musí jednat o silnou AU. Takových bývá jen několik během 11. let slunečního cyklu, nejvíce v letech slunečního maxima na podzim a o dva roky později při sekundárním maximu na jaře. AU ale může vzniknout kterýkoliv měsíc v roce a kterýkoliv rok slunečního maxima. Traduje se, že pokud vznikne silná AU v roce slunečního minima, bude následující sluneční cyklus nadprůměrný. Někdy AU pomůže k vybuzení jiného druhu šíření třeba AUEs, TEP, F2 atd. Aurora je mrška, která nám jistě ještě nejednou připraví nějaké překvapení, jako například: 24.11.01 AU napomohla tomu, že jsem okamžitě po skončení AU pracoval na 6m se stanicemi z WP4, těžko říci zda šlo o kladnou fázi F (bylo to v noci), nebo prostě jen jeden skok AUEs mi napomohl v šíření. 07.09.02 se večer na závěr AU vybudilo šíření TEP do ZS6 na 6m. Další zajímavý jev pozoroval Pavel OK2PMU který 27.7.04 na závěr AU poslouchal signály YU1EV na 2m a to: jeden signál přímo tropo bez zkreslení, druhý odrazem od AU a třetí asi 200KHz bokem, ale se zpožděním asi 0,1s !

 

 

Pár informací pro ty co by chtěli polární záři i pozorovat. Radiová a optická složka AU se nemusí vždy vyskytovat současně. Rádiová AU se vyskytuje ve výškách 100-110km, což odpovídá bílé až zelené optické AU. Ještě výše, cca 200-700km, vzniká červená složka AU, která je za ideálních podmínek pozorovatelná z větší vzdálenosti a výše než zelenobílá složka. Například při mohutné AU 20.11.03 byla červená složka AU pozorována v Athénách tak do 10st. nad severem, ale radiová AU do SV nedosáhla. V současném slunečním cyklu byla AU u nás pozorována minimálně 10x.(6.4.2000, 15.7.2000, 31.3.2001, 6.11.2001, 29.5.2003, 30.11.2003, 9.11.2004 a 21.1.2005, když k tomu připočteme AU které byly přes den a ve dnech kdy bylo zataženo, tak AU není až tak vzácný jev ve střední Evropě, jak by se mohlo zdát).  

Jedna ukázka AU signálu:

 

  AURORA    CW signál DK3WG  na 144MHz 15:30Z  8.May 2005

 

                                               Zpět