Anténa pro pásmo 435 MHz [1967]

Ivo Chládek, OK2WCG

Kromě antény podle [1] nebyla v AR popsána anténa s větším ziskem pro pásmo 435MHz. Dlouho jsem používal sedmiprvkovou anténu s rohovým reflektorem. Je to malá anténa, která je co do zisku přibližně stejná jako anténa podle [1]. Po četných pokusech s anténami (podle „VHF Handbooku‘) jsem si udělal anténu podle DL0SZ [3], která má v originále tzv. transformátor gama. Ukázalo se, že je pro její napájení je mnohem výhodnější skládaný dipól a běžná čtvrtvlnná symetrizace. Zisk je kolem 15 dB.

Celá konstrukce je jednoduchá a pevná, Při skládaném dipólu o poměru průměrů 1:1 je vstupní impedance 70 Ω, při poměru průměrů d1 : d1 = 4:1 (6 mm: 1,5 mm) a rozteči D = 17 mm mé impedanci 140 Ω. Lze tedy řadit dvě tyto antény nad sebe ve vzdálenosti 175 cm nebo vedle sebe ve vzdálenosti 160 cm pro dosažení optimálního zisku, který je pak přibližně 18 dB. Seřazením čtyř takových antén v uvedených vzdálenostech lze získat soustavu se ziskem asi 21 dB.

Všechny prvky jsou z duralových trubek, kromě skládaného dipólu který je z mědi. K nosné trubce jsou připevněny šrouby M2 podle nákresu a podle [2]. Nosná trubka je tenkostěnná, duralová, o Ø 20/18 mm a délce 2940 mm.

Symetrizace je popsána v [2] a doporučuji věnovat jí značnou pozornost. Také použitý souosý kabel má značný vliv na celkový zisk. Při délkách svodu větších než 10 m nedoporučuji běžný „televizní“ kabel s plnou polyetylénovou izolací pro jeho vysoké ztráty. U popisované antény používám „perličkový“ kabel inkurantního původu. U tohoto kabelu je však nebezpečí, že při nedokonalé izolaci obnažených míst nasaje vlhkost a pak jsou jeho ztráty tak velké, že se nedá praktický použít. Nejhorší je, že stačí docela malé množství vody, aby zničilo celý svod, který již nejde spravit jinak než vyměnit za nový. Proto věnujte izolaci proti vlhkosti značnou pozornost - vyplatí se to.

Napájecí vedeni u systémů několika antén a mechanická konstrukce jsou dostatečně popsány v [1] a [2]. Doporučuji oba články prostudovat před zahájením práce na anténě.

Závěrem: dodržte všechny rozměry co nejpečlivěji, měřte je spolehlivým, přesným měřítkem (každý „metr“ nebývá opravdu metr dlouhý!) a budete s touto anténou jistě spokojeni jako já

Literatura

[1] Macoun, J.: Yagiho směrové antény, část V. AR 6/1962, str. 172 až 174.

[2] Dvořák, T.: Směrovka OK1DE pro pásmo 145 MHz. AR 7/1964, str. 200 až 204.

[3] DL0SZ: 15 Element Long Tom Yagi Voor 435 MHz CQ-PA 8/1962, str. 94

AR 5/1964

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH