Patrová rombická anténa pro 1296 MHz [1962]

Je poměrné malá, lehká, levná, snadno se zhotoví, má malý odpor vůči větru a vysoký zisk. Všechny tyto požadavky najednou nesplňuje u nás nejobvyklejší anténa pro toto pásmo - parabolický reflektor. Zisk jedné z těchto rombických antén je 13,5 dB, při čtyřech patrech 19,5 dB - a to odpovídá parabolickému reflektoru o Ø asi 120 cm.

Zvýšeni zisku patrováním je způsobeno zúžením hlavního laloku ve vertikální rovině. Předozadní poměr je asi 5dB a může být zlepšen asi na 12 dB, zakončí-li se každý rombus hmotovým odporem 620 Ω. Zakončení neovlivní zisk, protože pouze pohlcuje energii, která by vyzařovala dozadu.

Vzpěry jsou dřevěně, impregnované. Přizpůsobení se provede ovinutím kusu staniolu kolem napáječe v blízkosti spoje napájecích větví. Poloha a délka obalu se najde zkusmo podle minima stojatého vlněn. Napáječ je z linky 300 Ω - nejlépe vzdušné.

CQ 6/61  -da

AR 8/1962

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH