Vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění S. Jindry Macouna rozhodl VKV odbor ÚSR, že rubriku VKV povede nadále s. František Karhan, OK1VEZ. VKV odbor děkuje zároveň s. Macounovi za jeho dosavadní dlouholetou úspěšnou práci a doufá, že za pomoci všech čtenářů bude i práce s. Karhana stejně úspěšná.

Polní den 1967 [FB TROPO OK-G]

První červencovou sobotu a neděli letos již po devatenácté měřili VKV amatéři svou operatérskou a technickou zdatnost v druhém největším závodě VKV v Evropě - tradičním Polním dnu, který od roku 1965 pořádají amatérské národní organizace NDR, PLR a ČSSR.

Krásné letní počasí, výborné podmínky šíření a opět rekordní počet stanic v závodě - to vše umožnilo dosáhnout účastníkům především v pásmu 2 m výborných výsledků. I když konečné výsledky závodu budou známy až po jeho vyhodnocení mezinárodní komisí, která se sejde letos v Praze počátkem prosince, předběžné výsledky (v tabulce) z došlých nekontrolovaných soutěžních deníků ukazují, že čs. stanicím se podařilo dosáhnout rekordního počtu bodů nejen v bohaté historii PD, ale v jakémkoli VKV závodě vůbec.

Z tabulky je zřejmé, že XIX. PD bude nejúspěšnější v historii co do počtu dosažených bodů i zemí, kterými bylo pracováno, i do počtu stanic na všech pásmech.

Vraťme se však krátce k nutné předehře závodu, a to k přidělování kót pro PD. Přes veškerou snahu po objektivitě sklízí VKV odbor ÚSR za tuto činnost každoročně nevděk a nevěcnou kritiku. Je snad zbytečné uvádět, že o dobré kóty, zvláště v Čechách a na Moravě, žádá vždy několik stanic a kótu může obsadit v jednom pásmu jen jedna stanice. Je třeba znovu zdůraznit na adresu všech nespokojenců, že sporné případy jsou velmi pečlivě projednávány a přidělení kót schvaluje celý VKV odbor hlasováním. Nyní k vlastnímu závodu. V posledním červnovém týdnu se rozbíhal provoz (především na dvou metrovém pásmu) dík příznivému vývoji povětrnostní situace a byla naděje, že podmínky šíření budou nadprůměrné. V noci z pátku na sobotu však čekalo stanice na kótách značné překvapení.

Milan, OK1WHF, pracující se Sněžky, který zaslal o průběhu PD velmi podrobnou zprávu, k tornu říká: „Zařízení na PD jsme připravovali již od podzimu loňského roku a vyzkoušeli je v několika závodech (A1 Contest, Velikonoční závod, II. Subreg. Contest), které jsme všechny vyhráli. Používali jsme pouze tříprvkové antény a stanoviště při A1 Contestu a Velikonočním závodě bylo horší, než měly stanice, které skončily až na dalších místech s dost velkým bodovým odstupem. Pro PD bylo zařízení doplněno druhým přijímačem, znovu sladěno, pře kontrolován příkon (22 W); vyvedli jsme přívod anodového napětí PA na zdířky pro co nejrychlejší kontrolu příkonu a upravili modulátor. Rozměry celého zařízení byly omezeny rozměry malého auta Trabant 601, do něhož se kromě dvou operatérů (OK1WHF a OK1VFT) musely umístit ještě dvě další osoby.

Při předběžné domluvě nám OK1VR, který má na Sněžce stabilní přechodné QTH, nabídl k používání svou jedenáctiprvkovou anténu Yagi, zkrácenou o 4 prvky a umístěnou pod střechou. Pro jistotu jsme však s sebou brali i náhradní tříprvkovou anténu Yagi š se skládacím stožárem vysokým 10 m.

Po instalaci zařízení, v pátek 30. 6., jež trvala asi dvě hodiny, se konečně v 17.40 ozvala první výzva naší stanice OK1WHF. Ihned se ozvala polská stanice SP9BPR/6 a za ní mnoho dalších, např. OK1VMS a OK1XW na Lomnickém štítě. Podmínky byly průměrné, a tak jak OK1WHF, tak i OK1VFT přibývaly do deníku hlavně stanice OK a SP v okruhu asi do 300 km, z nichž byly nejzajímavější stanice SP2KAE/2 ve čtverci IN67f a SP2AJP ve čtverci JN61f a několik HG stanic. To už bylo 01.00 SEČ v pátek a dosud nikdo netušil, co se na večer a ráno příštího dne chystá. Po běžném provozu, zakončeném spojeními s varšavskými SP5AD a SP5SM, jsme otočili anténu na východ a snažili se o spojení s UB5AC nebo UB5ATQ,o nichž uváděl SP5AD, že jsou na pásmu. Při prolaďování pásma bylo pojednou v síle 589 slyšet závěr nějakého spojení . . . vy 73 es hpe cu agn . . . přijímač byl už téměř odladěn a v tom se ozvala značka . . . de G2JF. Otočili jsme bleskově anténu na západ (byla to stále anténa OK1VR s amputovanými 4 direktory pod střechou)a G2JF přišel po krátkém zavolání okamžitě zpět s reporty 589/589 (vyslaný/přijatý) a čtvercem AL65d. Po skončení spojení dává OK1WHF krátce QRZ a ozývá se ve 23.58 SEČ G3KEQ 579/569, jméno Jack a ZL60a. A dále těsně za sebou následují: 00.13 G3LTF 579/579 AL23j, 00.17 G4CM 589/589 nr, London, 00.27 G3SHX 579/579 AL49j, 00.34 G8GP 579/589 London, 00.39 G3LIM 579/579 ZL49g, 00.50 G6CW 579/579 ZM05a nr Nottingham, 00.57 G3NNK 589/569 AL31c, 01.03 G2XV 569/579 AM61j, 01.07 PA0KWY 569/579 CM72d, 01.10 G3LQR 579/579 AM58f, 01.14 PA0ATR 579/589 CM74j, 01.25 G5DS 479/579 ZL49e, 01.39 ON4TQ 589/589 CL62a, 01.42 PA0WKH 46/57 nr Amsterodam, 01.50 G3SZX 569/579 YL50g, 01.55 PA0RLS 579/579 CM63j, 02.00 G3FVC 559/589 ZL37f, 02.05 G3DAH 549/579 AL56b, 02.09 DJ9CZ 559/589 DL71a, 02.30 G3RST 58/57 fone AL71c. 02.39 PA0ADS 56/54 CL10a, 02.49 ON4RY 57/59 CK13a. Dále jsou slyšet jen stanice, s nimiž jsme již pracovali, i ty však pomalu mizí. Navázal jsem tedy spojení s OK3HO, abych se dozvěděl, co je nového na východě. Daňo sděluje, že měl spojeni s G3RST, G3LTF, ON4TQ a ON4RY. Na pásmu není již nic nového, střídají se tedy operatéři a OK1VFT navazuje fonická spojení s PA0ADS a ON4RY.

Obrázky QSL lístků byly převzaty z webu OK2KJT - link zde

Ráno se zdá, že podmínky skončily, ale v tom je slyšet, jak OK2KJT (QTH Praděd) volá nějakou anglickou stanici. Stačí na 2 až 3 minuty spustit „cékvidlo“ a již jsou tu další DX: 08.46 G3IMV 459/579 ZL07h, 08.55 G6RH 579/569 AL41c, 09.19 G6NB 589/589 ZL15j, 10.05 opět ON4TQ 599/599, 10.24 F8VN 579/569 CJ51f, PA0WLB 559/599, dále několik DL/DJ stanic z Bremen a Hannoveru. Anglické stanice jsou slyšet ještě v 15.10, ale již velmi slabě do začátku PD však mizí úplně. Celková bilance doby od 23.38 v pátek do 11.14 v sobotu je tato: 19xG, 6xPA0, 2xON, 1xF kromě dalších bližších stanic. Je zajímavé, že kromě několika DL stanic, které však byly slyšet velmi slabě a kromě tří DL stanic, s nimiž bylo navázáno spojení, nebyly slyšet žádné další kontinentální stanice. Podmínky byly výborné a byli jame zvědavi, co se bude dít o Polním dnu. Probdělá noc sice na elánu nepřidala, vyhlídka na další probděnou noc též ne, ale s dosaženými výsledky jsme byli již před začátkem závodu velice spokojeni.“

Situaci na Lomnickém štítě, který měl přidělen Viktor, OK1XW, a jemuž pomáhal OK1VMS, líčí operatéři takto: Na Lomnický štít jsme dorazili ve čtvrtek 28. června. Viditelná inverze dala tušit překvapení. Podmínky byly mírně nadprůměrné. Pracovali jsme s vysílačem OK1XW (EF80, 6L41, QQE03/12, GU32) příkon 24 W, modulace závěrnou paralelní elektronkou (EL84), přijímač konvertor OK1VMS (na vstupu 2x PC88) s dvěma M.w.E.c., anténa - osmiprvková Yagi vlastní konstrukce OK1XW na čtyřmetrovém stožáru. Ve čtvrtek večer byla navazována běžná spojení se stanicemi HG, SP, OE, OK, z ostatních spojení OK1VMS: YO5KAU (LG33e), YU1NHI (KF31h), YU2BOP (JF34j), UT5DC (L132a), UB5ATQ (MJ01h), UB5AC (MJ01h). V pátek se počasí značně zhoršilo a byla silná mlha. Od 20.50 do 02.30 hod. OK1VMS navázal 18 spojení kromě HG, SP, OK stanic též s YU2RDV (IG52c) a YO5NB (LH29e). Na Lomnickém štítě jame slyšeli, jak OK1WHF, OK3HO, OK3CDI navazují spojení s anglickými stanicemi, žádnou jame však neslyšeli. V sobotu od ranních hodin se však podmínky začaly rychle zlepšovat. OK1VMS má spojení s UP2ON (LO10j). Jeho slyšitelnost v Čechách je výborná. Z Prahy dostává report 59+. Těchto podmínek využila celá řada dalších stanic, např.: OK1KDO ze čtverce GJ66d měl spojení s G3LTF, F1IX, G5MR, G5NU, ON4TQ,ON4CP, OK1KSO ze čtverce GK46c dvě ON4 a tři anglické stanice; OK3KFV ze čtverce IJ75h dělali G2XV, G2JF, G3GA, G3IMV, ON4TQ, OK3CDI dělal Angličany. Od dalších stanic nemáme zatím zpráv.

Srdečně blahopřejeme. Kdyby se tyto podmínky udržely v závodě, mohlo být dosaženo ještě vyšších rekordních výsledků v PD. Škoda!

Podle soutěžního deníku OK1XW navázal 235 spojení se stanicemi z 11 zemí: 27 spojení přes 400 km, 17 přes 500 km, 7 přes 600 km, jedno přes 700 km, jedno přes 800 km a jedno 930 km. To je vynikající úspěch i přesto, že Lomnický štít je kóta s předpokladem dobrého umístění. Vítězství OK1XW není úplně náhodné; z Lomnického štítu byl v r. 1965 o PD desátý, v r. 1966 třetí.

Jak Viktor uvádí, podmínky šíření vyvrcholily v neděli v 11.30 hod. Počasí letos o PD na Lomnickém štítě bylo výjimečné - bezvětří, bez bouřkových mraků, s viditelnou inverzí a ostře ohraničeným horizontem. Avšak v pondělí odpoledne (3. 7.) tam napadlo 20 cm krup a sněhu. Škoda, že malý prostor a provozní potíže neumožnily stanici OK1XW práci na pásmu 70 cm po celý závod.

O průběhu PD na Sněžce píše nám OK1WHF: „Během první hodiny závodu jsme navázali 28 QSO, během druhé 20 a tímto tempem jsme pokračovali do 19 hod., kdy s 80 QSO přecházíme na CW. A hned se ozývají OK1XW (KJ62g) na Lomnickém štítě, OK3CDI ze čtverce KI18b a OK3KDX z neméně neobvyklého čtverce LJ62e. Pří západu slunce je rovněž možné pozorovat, že rovina inverze, která byla předchozí noc vidět na severozápadě, se přesunula na severovýchod a tedy že nejlepší podmínky šíření budou pravděpodobně v tomto směru. A skutečně se nám to po půlnoci potvrzuje. Ve 23.13 slyšíme fone stanici SP7KAK/8 ze čtverce LJ62b, po ní SP8KAQ/8 a po přechodu na telegrafii děláme SP2KAE/2. Přecházíme na příjem a slyšíme konec spojení SP2HV z Gdaňska. Krátce voláme a po přepnutí SP2HV odpovídá. Končíme toto spojení a těsně nad začátkem pásma ve spleti silných signálů slyšíme slaboučké: OK1WHF, OK1WHF de UP2ON K+, odpovídáme reportem 569128 a přijímáme 599020, LO10j. Necháváme anténu v tomto směru a pokračujeme spojeními s SP5SM, SP5AD a dále UP2YL a konečně i nejvzdálenější stanicí, se kterou jsme o PD měli spojení, UP2BA ze čtverce MO27j (podle kmitočtu i QRA víc nasvědčuje tomu, že jde o známého UP2ABA, jenž získal koncesi KV a má tedy i upravenou značku), QRB 783 km. Následují ještě SM7AED, SM7BCX a pak krátký spánek OK1WHF u zapnutého cékvidla, naštěstí jen asi na 1/2 hodiny.

V 06.29 nás opět uvede v nadšení spojení UB5ATQ, fone 58 až 59 ze čtverce MJ01h, Lvov, konečně nová, již 23. země pro OK1WHF. Nikita je tímto spojením velmi nadšen, vyřizuje pozdravy pro OK1SO, OK1HV a pro další amatéry, které při své osobní návštěvě v minulých letech v Praze poznal.

Dopoledne slyšíme ještě, jak OK1XW na Lomnickém štítě pracuje s několika stanicemi UP2, nám se již žádné dálkové spojení nedaří. Navazujeme tedy ještě spojení s těmi bližšími stanicemi, na které se navečer nedostalo a PD končíme s 219 spojeními, zaznamenanými v deníku.

Máme velikou radost po zjištění,že celkový bodový výsledek je téměř 43 000 bodů.“

Škoda, že výborné umístění OK1KRA je kaleno stížnostmi stanic (OK1KOR, OK1WC) na jakost vysílaného signálu a rušení v pásmu 145 MHz.

Výsledky v kategorii I na 145 MHz nejsou vzhledem k maximálnímu příkonu 5 W pozadu za kategorií II. Bodový zisk stanice OK3KAP 22 000 bodů a 7 zemí nebo spojení OK1KAM s SM7AED (640 km) je vynikající - blahopřejeme.

V pásmu 70 cm bylo dosaženo též výborných výsledků; podmínky šíření nepřinesly však žádná pře kvapení. Nejdelšího spojení v kategorii I dosáhl OK1GA s DL3SPA (282 km) a v kategorii II OK1KCO z Děčínského Sněžníku s OK1XW na Lomnickém štítu (471 km).

Velmi potěšitelná byla rekordní účast 11 stanic v pásmu 1290 MHz. Nechybělo mnoho a stanicím OK1KCO a OK1WBN (198 km) se málem podařilo překonat čs. rekord.

Z připomínek k závodu: Vymezení pásma 144,00 až 144,15 MHz pro telegrafní provoz mělo velmi kladný ohlas, došly návrhy na rozšíření tohoto pásma nejméně o 100 kHz. Stanicím se doporučuje více používat VFO a převzít provozní praxi z KV - ladit se na protistanici. Některé stanice, např. OK1KHL, 1KNR, 1KLQ, 1KRF pracovaly v telegrafním pásmu provozem A3 a právem si na ně ostatní stanice stěžovaly. Dále je navrhována úprava etap v pásmu 435 MHz s ohledem na pásmo 1290 MHz.

Všechny připomínky v soutěžních denících projedná odbor VKV a na vážné stížnosti (např. OK2BCF) odpoví odbor VKV přímo. Tiskopisy na soutěžní deníky závodů VKV jsou již v radioamatérské prodejně v Žitné ulici na skladě.

Závěrem dík a blahopřání všem úspěšným stanicím za dobrou reprezentaci a mnoho úspěchů v budování zařízení a v přípravách na jubilejní XX. Polní den 1968.

OK1VEZ

AR 1967

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH