Obdrželi jsme návrhy textu vyhlášek, které naleznete zde, zde a zde.
Jejich obsah můžete diskutovat tady. Níže je uveden průvodní dopis. 
Máte-li k navrženým podmínkám připomínky, zašlete je na adresu ČTÚ
uvedenou níže (v průvodním dopisu ČTÚ).
Návrh je v některých částech kuriózní - například současným operátorům
třídy D by měla být odebrána současná volací značka a měl  by jim být 
omezen výkon vysílače na 60W, zatímco současným operátorům třídy C
by mělo být bez jakékoli zkoušky nadále povoleno provozovat při VKV
závodech vysílače s výkonem do 3 kW...  
*********************************************************************
Od: Honza OK1UU [ok1uu@arrl.net]
Odesláno: 22. listopadu 2004 22:59
Komu: Vladimír Petržílka
Předmět: Fw: Prováděcí předpisy k ZoEK
Důležitost: Vysoká
----- Original Message ----- 
From: "NĚMEČKOVÁ Šárka" <nemeckovas@ctu.cz>
To: <crk@crk.cz>; <vycom@vycom.cz>; <ok1uu@arrl.net>
Cc: <ok2zr@seznam.cz>
Sent: Monday, November 22, 2004 2:50 PM
Subject: Prováděcí předpisy k ZoEK
Vážení,
dovolte, abych se z pověření předsedy Českého telekomunikačního úřadu na Vás 
obrátila jako na představitele organizací sdružujících radioamatéry v ČR a v
souvislosti s legislativním procesem přijímání zákona o elektronických
komunikacích Vám tímto předložila k připomínkám návrhy prováděcích předpisů
k tomuto zákonu, které upravují právě tuto oblast činnosti. Předmětné
vyhlášky mají nabýt účinnosti společně se zákonem o elektronických
komunikacích.
Připomínky k výše připojeným návrhům je možné zaslat ČTÚ v termínu do 10.12. 
2004 (adresa pro doručování: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 
02, 225 02 Praha 025). Současně prosím o zaslání případných připomínek v 
elektronické formě na adresu: nemeckovas@ctu.cz.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Šárka Němečková
ředitelka odboru legislativního a právního
Český telekomunikační úřad