OK2KKW - ohlédnutí za rokem 2007 ->  a co nového chystáme pro rok 2008

Rok 2007 byl pro náš klub OK2KKW úspěšný. Podařilo se dokončit nové zařízení pro 23cm,  klub se rozšířil o dalšího prima kamaráda a díky němu jsme se objevili také na 13cm. Počet stejných transceiverů se opět rozrostl, takže už máme 4 stejné transceivery FT847 pro pásma 432 a výše, a to je pro vícepásmové závody super. Během VHF Contestu a následně i v MMC jsme po dvou letech ale také znovu rozdali body ostatním stanicím i v pásmu 144MHz, kde nás předtím citelně postihlo odcizení stožárů,  antén a daších nutných věcí. Díky spolupráci s kluky z DM7A jsme si dokonce úspěšně odzkoušeli contestový provoz i na 47 a 76 GHz, což byla parádní zkušenost. A potom v říjnu přišel zlatý hřeb naší radioamatérské činnosti v uplynulém roce - expediční provoz stanice F/OK4W/p během UHF Contestu z JN38OP.

Na tyto úspěchy bychom chtěli navázat i v roce 2008. Uvědomujeme si sice, že nejsme schopni konkurovat některým jiným stanicím, a to jednoduše z toho důvodu, že úplně všechno vybavení, tedy včetně stožárů, antén, kabelů, kolíků, kotev a spousty dalšího železa si musíme na každý závod přivézt, postavit a po závodě zbourat a zase odvézt a uložit, a to všechno navíc v podmínkách, kdy každý závod pro nás znamená ujet stovky km mezi domovem a contestovým stanovištěm. Zkrátka z čistě technických, časových i lidských důvodů prostě nebudeme schopni si to rovnocenně rozdat s těmi, které mají všechno to železo na kopci postavené  natrvalo a na závod si přivezou jen zařízení, transceiver, počítač a spacák. Proto jsme se dohodli, že v dalším období se zkusíme více, než v minulosti, soustředit především na pásma 70 až 13cm, i když nás samozřejmě v roce 2008 opět uslyšíte i na dvoumetru. Přitom se přirozeně budeme, ostatně stejně jako dříve, snažit, abychom se dohodli s OL7C a maximálně omezili vzájemné rušení. Situace během MMC naznačila, že je to v našich vzájemných technických silách a lidem z OL7C za to velice děkujeme.V klubu máme sice ještě nějaké další radioamatérské plány, ale ty se předem nevytrubují na webu, že...

V klubu samozřejmě rádi uvítáme další radioamatéry. Klubovní věkový průměr 36 let naznačuje, že patříme mezi party lidí, kde se krok za krokem docela dobře daří zvládat radioamatérskou generační krizi. Samozřejmě "nothing is perfect" a občas se také trochu rafneme, ale to už patří k věci. Protože jsme docela malý kolektiv (OK2KKW má jen 10 členů) nemáme žádné "papírové" členy, ani žádné "výbory", či rady starších. Nemáme taky prakticky žádný majetek, vše, co používáme, jsme si koupili za své. Na druhou stranu nikomu nic nedlužíme a jsme naprosto nezávislí, což má své výhody. Pokud tedy máte zájem přiložit ruku k dílu, o radioamatérské vysílání na VKV máte skutečný zájem a jste ochotni leccos obětovat, dejte vědět.

Vedle VKV "contestování" provozujeme navíc také dlouhá léta 70cm maják OK0EP, který je od počátku jedním z mála plně soukromě (skrzeva pěněženku OK1VPZ) financovaných zařízení bez svazarmovského vlivu . Pokud nám ČRa zachovají přízeň, chtěli bychom tento maják zachovat v provozu beze změny i v roce 2008 - jen bude asi nutné si udělat po 8 letech na Praděd zase výlet a vyměnit ty staré elektrolyty (koupil jsem je v roce 1984 v bazaru v Myslíkově ulici) ve zdroji, protože maják začíná trochu bručet, hi.

Samostatnou kapitolou naší činnosti je provoz těchto webových stránek. Webové stránky OK2KKW již dávno překročily rámec běžné privátní prezentace činnosti jednoho radioamatérského klubu. Staly se rozsáhlým informačním zdrojem pro spoustu dalších VKV radioamatérů, jak v OK, tak i v zahraničí. Není jistě bez zajímavosti, že počet hypertextových odkazů, které se v rubrice "news" objevily v roce 2007, přesáhl počet 1700, což je v průměru více, než 4,3 odkazů denně a naše stránky v roce 2007 každých 24 hodin v průměru navštěvovalo více, než 400 unikátních návštěvníků, přičemž od podzimu registrujeme v průměru každý den již více, jak 1000 návštěvníků, kteří si četli hlavní stránku našeho webu. Tím jsme se stali, ať už se to někomu líbí, či ne, suverénně nejnavštěvovanějším českým radioamatérským webem. Na jednu stránu to prokazuje životaschopnost radioamatérského VKV provozu, ve kterém se stále něco nového děje a prakticky každý den se dají dělat nějaká pěkná DX QSO, nebo uplatňovat při konstrukci svých zařízení nová technická řešení. Na straně druhé nám ale, přiznám se, tato činnost tak trochu přerostla přes hlavu. Počet odkazů v rubrice "news" se proti roku 2006 prakticky zdvojnásobil a to si vyžaduje každodenní několikahodinovou práci obou aktérů, kteří obsah těchto webových stránek připravují. Tyto stránky se tak staly do jisté míry pastí, protože si pro sebe ukrojily značnou část volného času, který by jinak každý z nás měl věnovat svým dalším zájmům, rodině, sportu a odpočinku. Ne nebojte se, děláme to rádi a nehodláme s tím přestat, ale pochopte, že ve dvou lidech nejsme schopni trvale dělat práci, která si jinde vyžádá práci celé redakce. Proto se obracíme na vás, věrné čtenáře našich webových stránek s prosbou o spolupráci. Pokud to bude možné, uvítáme, pokud od vás dostaneme emailem upozornění na zajímavé radioamatérské události, konstrukce, spojení, podmínky. Stačí link, nebo stručná, většinou jednořádková informace, co zajímavého se v DX provozu, technice, či závodním provozu ve světě VKV odehrálo. Pokud takové upozornění pošlete na mail OK1TEH, či na email můj, můžeme přislíbit, že taková informace se v rubrice "news" objeví většinou hned do druhého dne (samozřejmě pokud se ta informace na našem webu již někde nenachází). Někteří z vás s námi již takto spolupracují a za to jim patří vřelý dík! Nejvíce času totiž každý den strávíme právě vyhledáváním aktuálních informací ze světa VKV provozu a techniky.Pokud se nám nepodaří získat pro spolupráci alespoň některé z vás, budeme, ač neradi, muset bohužel rozsah informací o novinkách ve světě radioamatérského VKV provozu trochu omezit - přibližně asi tak na úroveň roku 2006. Udržet současný rozsah bez podpory dalších lidí by znamenalo omezit činnosti jiné - například konstrukční, nebo rezignovat na provoz mezinárodní verze stránek OK2KKW. Pokud to neodmítnete, značky spolupracovníků si pro sebe jistě nenecháme.

Není tajemstvím, že k ČRK jsme kritičtí a vysloužili jsme si za to nejen nálepku kverulantů, ale také až za hrob jdoucí nenávist některých lidí. Sami však k nikomu žádnou osobní zášť necítíme. Přestože jsme za uplynulá léta zažili dost podrazů, souvisejících se samotným faktem prosté existence tohoto webu, který je pro několik lidí něčím, jako pepřem do otevřených ran, musím zdůraznit, že není naší vinou, pkud jejich rány jsou, jako dědictví bývalého režimu, dosud nezhojené. Se všemi ostatními lidmi jsme schopni normálně spolupracovat. Sice se můžeme trochu divit, že vyznávají jiné zásady a nepovažují například své členství v ČRK za nenormální, ale každý z nás už je nějaký a uvědomujeme si, že nemáme právo kohokoli za jeho postoje odsuzovat. Nicméně nikdo nemůže očekávat, že přestaneme otevřeně kritizovat ty stránky činnosti ČRK, které jdou otevřeně proti hamspiritu, či které (někdy asi cíleně a dost okatě) ignorují oprávněné zájmy té druhé poloviny českých radioamatérů, která má dobré důvody členy ČRK nebýt.  Pokud se ČRK (z našeho pohledu tak trochu samozvaně) ujala některých povinností, které se dotýkají zájmu všech radioamatérů v OK (například vyhlašování a vyhodnocování závodů, koordinovaných v rámci IARU, nebo provozu QSL služby apod), nemohou se činovníci tohoto sdružení přece cítit naštváni, ohroženi, nebo kdovíco cítí, tím, že jim do toho nečlenové ČRK začnou "kafrat"! Naopak - ve svém vlastním zájmu by jim měli pozorně naslouchat a nenasazovat jim zbytečně "psí hlavu".

Totéž se týká vyhroceně negativních postojů některých lidí, kteří nejsou schopni "rozdejchat" okatý nezájem autorů tohoto webu o věc radioamatérského provozu na KV. Prosím pochopte, že autoři těchto webových stránek nemají absolutně nic proti radioamatérskému KV provozu - jen je tento druh provozu jaksi nebaví podobně, jako jiné lidi naprosto nezajímá svět VKV. A to ani nemluvím o tom, že na nějaké krátkovlnné pokusy nám prostě nezbývá čas! Prostě to tak přijměte - a jsme si kvit. Není to nic osobního a sdělení, že provoz KV je pro nás nezajímavý, případně řeči o MF pásmech prosím neberte jako políček do tváře těm radioamatérům, kteří na pásma KV vstupují jako do svatyně. Tento postoj navíc není vlastní všem členům OK2KKW a ani uvnitř klubu v tom nemáme žádný vztahový problém. Nevidím tedy žádný důvod, proč by se měly problémy uměle vytvářet někde jinde. Nehledejte prosím nepřítele kde není. Neposmívejte se provozu na VKV a my vám to nebudeme muset vracet, hi.

Závěrem se ještě zmíním o technickém provozu a designu našeho webu. Hlavní část webových stránek běží na serveru firmy LICA v Nymburce. Pokud si stránky téhle firmy občas prohlédnete, pomůžete nám s financováním provozu našeho webu. Web server fy LICA sice není super profesionální, ale vzhledem k tomu, že v posledních 12-ti měsících jsme měli jen dva větší výpadky, které nepřesáhly 12 hodin, nehodláme operátora v roce 2008 měnit. Také v designu a obsahu webu OK2KKW neplánujeme žádné podstatné změny. Postupem času (stejně jako v průběhu roku 2007) asi jen tu a tam něco obměníme, například tak, jako jsme zhruba před rokem přidali bazar, který se ukázal jako životaschopný. Díky za to, že jej využíváte. Naopak od loňska poklesl zájem o náš diskusní board. Je to škoda, těch věcí, které by se měly mezi radioamatéry v OK (a OM) diskutovat, není málo - ale asi to souvisí s prohlubující se celkovou apatií společnosti. Bohužel...

Vzhled, obsah i chování našich webových stránek bude tedy i nadále spíše jednoduché a konzervativní. Flash prezentace nechme jiným - tady jde přece jen o koníčka, ne o business. U těchto stránek se má relaxovat a sbírat nové informace, nikoli být oslňován uměním nějakého webového mága. Ono totiž někdy méně znamená více a na naše stránky návštěvníci přece nechodí kvůli jejich vzhledu, ale zejména kvůli obsahu. A tak jediným závažnějším novým projektem, který pomalu chystáme, je mapa stránek. Jejich celkový datový obsah už totiž přesáhl kapacitu DVD a přitom i starší linky stále obsahují spoustu nadčasových zajímavých informací a odkazů - jen začíná být obtížné se v nich vyznat a potřebnou informaci rychle najít. Zkusíme se s tím do konce roku 2008 postupně nějak poprat.

 

A teď už mi nezbývá, než abych vám jménem celé party OK2KKW popřál klidný, ale úspěšný start do roku 2008, pevné zdraví (to především!), něco toho tolik potřebného štěstí, úspěchů v pracovním i v osobním životě, klidu, spokojenosti, lásky - a pochopitelně rovněž měrou vrchovatou všem nezbytného míru, protože když někde mluví zbraně, radioamatérské vysílání bývá, jak známo, lampasáky násilně umlčeno první. A navíc samozřejmě přeji nádherné DXy, super tropo podmínky, vydatné první Aurory nového slunečního cyklu, husté a rychlé meteoritické roje, levný benzín na závody a především: žádné rušení v závodech ani problémy s elektromagnetickou kompatibilitou, a to jak od vašeho TXu směrem ke všem výrobkům spotřební elektroniky, tak i obráceně od různých komerčních, profesionálních i armádních zařízení, které svou existencí stále více a více "zahnojují" všechna radioamatérská pásma. A netýká se to jen toho kontraverzního strategického radaru, který svou činností hrozí nejen definitivně umlčet provoz na radioamatérském pásmu 10GHz, ale ohrožuje nás svou existencí všechny i jinak - a to docela zásadně. Ale abych nezapomněl: ještě musím popřát, ať se vám povedou všechny vaše radioamatérské konstrukce - ať chodí nikoli jen na první zapojení, ale také na druhé a dokonce správně! A v neposlední řadě přeji chápající manželku, která prostě ví, že také na ten další závod bezpodmínečně musíme jet zase už ve čtvrtek a nakonec ještě přeji rozumné sousedy, kteří si nechají poradit, že nová LCD televize je lepší, než plazmová, protože tolik neruší. A že polské síto s předzesilovačem není ta nejlepší televizní anténa. A kteří jsou navíc možná ochotni pochopit, proč mají občas na televizi šikmé čáry a proč na ně v kuchyni vypnutá televize občas mluví "síkjů dýeks". Jo a taky přeji hodně prachů, protože je to celkem fajn...


Zapomněl jsem ve svých košatých přáních na něco? Ano? Tak si prosím tohle povídání stáhněte a dole si to svoje tajné přáníčko připište sami. Hlavně jen neseďte a něco pro splnění svého přání udělejte, protože lenost může v extrémní situaci i zabíjet.  ;-)


73! OK1VPZ
 

PS: jo, a ještě zlatý hřeb nakonec - už to nebude dlouho trvat, a v OK od nás dokonce prostřednictvím QSL služby možná dostanete QSL lístky za nejpodstatnější závody roku 2007, zejména za UHF Contest pod značkou F/OK4W. Už je máme skoro všechny vytisknuté! Můžete se těšit!