Dopis Pavla OK1AIY k záležitosti vypnutí majáku OK0EA - pár slov závěrem

V poslední době rozvířilo vášně vypnutí majáku OK0EA v pásmu 70cm, což byl výsledek požadavku OK1HH a OK1MX a o kterém byl podle toho, co mi bylo řečeno, předem informován i OK2ZI (tedy o tom požadavku). Připomeňme, že šlo o vypnutí majáku, který VKV radioamatérům u nás i v Evropě sloužil téměř 30 let. Důvodem je prý rušení mezi majákem, jehož kmitočet byl asi o 2 kHz vyšší, než by měl být a APRS, který má alokován kmitočet 432.500 MHz. Pavel tedy maják se zatnutými zuby vypnul (resp. jeho výstup odpojil od antény) a radioamatérskou veřejnost o tom informoval m.j. také prostřednictvím našich stránek. A v tom okamžiku to začalo... Nenávistná kampaň ČRK, resp. OK1HH, OK2ZI a.j. namířená nikoli dovnitř této organizace, která by si minimálně v záležitosti interní komunikace měla zamést před vlastním prahem, či směrem k požadavku zlepšení komunikace s radioamatérskou veřejností, kterou zajímá provoz na VKV. Naopak. Zase to schytali  jen vydavatelé informačního portálu OK2KKW a v neposlední řadě také sám Pavel OK1AIY.  Jaká drzost, že... Přehlížení, arogance a nadřazenost, to je asi nejlepší a nejkratší charakteristika reakce uvedených osob v této záležitosti, OK1HH zejména (ale nejenom). Trnem v oku těchto "demokratů" jsou jako obvykle nikoli vlastní chyby, ale asi nejvíce skutečnost, že ještě stále existují tyto nezávislé webové stránky, které se snaží informovat o radioamatérském dění pokud možno nestranně (i když, jak přiznám, protože jako členové OK2KKW a prostí radioamatéři nejsme profesionální novináři, ne vždy se nám to zcela daří). A tak se nám nyní znovu ze strany některých lidí z ČRK nasazuje psí hlava jen proto, že jsme si dovolili radioamatérské veřejnosti sdělit několik nepochybných faktů, které by měli OK VKV radioamatéři určitě znát, a to, že:

  • OK1AIY vypnul maják OK0EA na 70cm, neboť na něj dlouhodobě naléhal OK1HH, který je koordinátorem majáků ČRK (sám maják je deklarován jako vlastnictví ČRK).

  • Důvodem vypnutí byl nátlak OK1MX na "vyčištění" kmitočtu pro (jeho) APRS, tedy aktivitu, která je v OK dosud spíše marginální záležitostí

  • OK1AIY o vypnutí majáku informoval radioamatérskou veřejnost prostřednictvím stránek OK2KKW

Uvedl jsem v toto souvislosti i jiné informace, například, že na Černé hoře má snad být zřízen node APRS, což aktéři následně popřeli a dokazují na tom nepravdivost téměř všech informací, poskytnutých radioamatérům prostřednictvím našeho informačního servisu. OK1HH dokonce do našeho diskusního boardu napsal, že lžu pokaždé, když otevřu ústa. Rozveselilo mne to, protože je vidět, že nenávist k demokracii a svobodě slova tohoto činovníka ČRK dokáže zavést až ke ztrátě sebekontroly. To je zajímavý a zaznamenáníhodný moment. Jen pro doplnění - nikdy jsem necítil vůči nikomu z těch radioamatérů, kteří nás otevřeně kritizují, nějakou hlubokou nenávist. Názorového protivníka totiž nepovažuji za nepřítele. Druhá strana ovšem asi bohužel ano...

Znovu opakuji, že provoz webu OK2KKW nás neživí, naopak, je to služba radioamatérům a proto nejsme (a nikdy nebudeme) schopni si úplně všechny  informace ověřovat z dalších nezávislých zdrojů - ostatně takové zdroje mezi OK radioamatéry ani nejsou... Nicméně omyl týkající se možného umístění node APRS na Černé hoře (i když je otázka, zdali o tom skutečně někdo nepřemýšlel) není na celé věci ten podstatný. Tím, co podstatné je, je to, že ČRK se zřejmě stále více a více uzavírá ve své skleněné věži a s OK VKV  radioamatéry, kteří jsou stále méně a méně členy ČRK, nejenže předem nekonzultuje, co připravuje a co hodlá změnit (například vypnout tradiční maják OK0EA, nebo jak bude postupovat v jiných důležitých záležitostech, které ovlivňují jak jeho členy, tak i nečleny), ale dokonce o takových již přijatých rozhodnutích ani neinformuje a pokud snad taková informace víceméně náhodou někde "uteče" a web OK2KKW o tom ostatní radioamatéry informuje, je dokonce vyžadována na aktérech omluva za to, že o tom lidi z našeho občanského sdružení v dobré víře informovali. Tolik tedy k chování některých představitelů naší "největší a nejdemokratičtější radioamatérské organizace".  Neočerňujeme, nenapadáme, jen se snažíme informovat o faktech. Názor na celou záležitost nechť si udělají PT čtenáři sami...

Mimochodem - ten, kdo dokáže vnímat i více, než jen slovo od slova, co je napsané, tedy tzv. číst mezi řádky, si jistě dokáže správně uvědomit, co asi v současné době OK1AIY cítí, když napsal takový dopis a zorientovat se podle toho...

73 OK1VPZ

 

PS: Udělal jsem k této věci m.j. i takovou primitivní anketu, kde každý může hlasovat jen jednou (z jedné IP adresy). Neuvědomil jsem si, že její link jsem zveřejnil na OK listu ČRK, který navštěvují m.j. v hojném počtu rovněž (a především)  svazarmovci tělem i duší, lidé, kteří měli blízko k STB, VKR, Lidovým milicím... A také, že někteří aktéři "kauzy koordinátora majáků ČRK" jsou pracovníky firmy Telefonica O2, kteří mají přístup k neomezenému počtu IP adres... Dosavadní výsledky této ankety bych tedy zařadil mezi další důkazy toho, kde se naše radioamatérská komunita ve skutečnosti nachází.  Berte to jen jako takovou sondu, svědčící o současném morálním profilu české radioamatérské komunity. Bohužel, radioamatéři jsou zrcadlem celé společnosti. A to pověstné "slušné vychování" dnes zrovna nepatří mezi plošně oceňované hodnoty.