OK0EP a OK1VPZ - a jak dál?

Dne 9.července 2006 vyprší platnost povolení k provozu radioamatérského majáku OK0EP, jakož i soukromé stanice OK1VPZ. Obě tyto  značky se objevují na radioamatérských pásmech (u OK1VPZ převážně, OK0EP výhradně na 70cm) téměř 25 let. Licence OK1VPZ je sice ještě o pár let starší, ale nucené přerušení její platnosti, způsobené soudruhy ze Svazarmu způsobilo, že z pohledu aktivního provozu jsou obě uvedené značky prakticky stejně letité.

Protože 25 let činnosti je dobré jubileum k zamyšlení, předkládáme tímto české a slovenské radioamatérské veřejnosti k posouzení několik anketních otázek a podle vašich odpovědí na ně se v klubu OK2KKW rozhodneme, co s těmito značkami udělat dál.

OK0EP je soukromý VKV maják, jehož vedoucím operátorem je OK1VPZ. Je od roku 1981 umístěn na TV vysílači Praděd a patří mezi jeden z nejdéle sloužících a zároveň nejspolehlivějších majáků v Evropě, přičemž jeho umístění v prostorách vysílače Českých radiokomunikací je celá léta placeno ze soukromých prostředků OK1VPZ. Bohužel, díky činnosti (resp.nečinnosti) některých národních zástupců v IARU mezitím došlo k tomu, že kmitočtové pásmo pro VKV majáky bylo přesunuto o celé stovky kHz.  S politováním je také třeba říci, že maják OK0EP vysílá stále na původním kmitočtu, protože je tak obložen různými jinými radiovými zařízeními, že změna jeho kmitočtu o téměř 500kHz by mohla způsobit nežádoucí rušení jiných radiokomunikačních přístrojů. Proto pronajímatel trvá na to, že maják musí buď zůstat na dosavadním kmitočtu, nebo musí být vypnut.

OK1VPZ je soukromá značka člověka, který se věnuje především technice radioamatérského provozu na VKV. Je znám svými protisvazarmovskými postoji, ze kterých pramení jeho obecné odmítání činnosti ČRK, který označuje za organizaci, která českým VKV radioamatérům neprospívá, ale spíše škodí. Celá léta se snaží o maximální transparentnost radioamatérského prostředí, nastavení stejných podmínek pro všechny bez rozdílu a vymýcení zbytků svazarmovského myšlení, ve kterém si mohli být někteří mnohem "rovnější". Tato jeho činnost mu ovšem přinesla tolik nepřátel, že se po poslední kauze, ve které m.j. upozornil na podezření, které vyvolává snaha některých členů OL2R (a zároveň funkcionářů ČRK) převzít mezinárodní hodnocení všech VKV závodů I.regionu IARU, zcela stáhnul do pozadí. Podle jeho vyjádření totiž dospěl k přesvědčení, že se stal prakticky v celé české radioamatérské veřejnosti "personou non grata" a vícekrát se proto vyjádřil, že v takové situaci již zřejmě nemá smysl pokračovat v jeho informační a technické činnosti, dosud směrované ve prospěch české radioamatérské veřejnosti, ba co víc, že si rozmyslí, zdali vůbec požádá o prodloužení své VKV radioamatérské licence.

A ten okamžik nastal. Ovšem je zde navíc další zádrhel:

- pokud OK1VPZ požádá o prodloužení povolení k provozu majáku OK0EP na dosavadním kmitočtu, jako jeho vedoucí operátor tím poruší ustanovení platných povolovacích podmínek (Vyhláška 156/2000Sb), kde se v §4 praví:
"
(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1."

- pokud OK1VPZ požádá o prodloužení provozu majáku na novém kmitočtu podle ustanovení IARU, vystavuje se nebezpečí, že České radiokomunikace smlouvu na umístění majáku okamžitě a bez náhrady vypoví, protože tím bude porušena dohoda obou smluvních stran.

- navíc, pokud by v české radioamatérské veřejnosti skutečně převážil názor, že by bylo lepší, aby byly pro řadu lidí (zejména, ale nikoli výhradně z ČRK) ty (občas) velmi nepříjemné názory OK1VPZ definitivně umlčeny a hlasování v této věci by tedy dopadlo v záležitost prodloužení licence tohoto radioamatéra negativně, nastal by další problém s tím, že člověk bez radioamatérské licence by nemohl být vedoucím operátorem majáku.

- i v tom případě, že bychom přijali předpoklad, že vedoucím operátorem tohoto radioamatérského majáku by mohl být teoreticky někdo jiný, nic to neřeší, protože smlouva s Českými radiokomunikacemi na umístění majáku zní na OK1VPZ jako vedoucího operátora majáku - a při změně osoby by bylo nutné uzavřít smlouvu novou - a to pravděpodobně (alespoň soudě podle podmínek, které vyjednal ČRK) za podstatně méně výhodných podmínek.

Jak vidíte, jde tak trochu o rébus. Pokud máme v rámci klubu OK2KKW mít chuť, čas, osobní nasazení a odvahu jej řešit a snad i vyřešit, jistě bude úplně na počátku vhodné nejprve získat informaci o postojích české (a případně i slovenské) radioamatérské veřejnosti těmto otázkám. Řečeno jinak: zdali je vůbec v této záležitosti mezi radioamatéry dostatečná poptávka, aby mělo smysl se pokusit tu věc s ČTÚ a ČRa projednávat. Anketní hlasování je pochopitelně logováno a na seznam návštěvníků se můžete podívat tady. Hlasování bude otevřeno jen pár dnů.

73! OK2KKW

Poznámka: hlasování bylo ukončeno po 48-mi hodinách s tímto výsledkem:

Reakce OK1VPZ: Děkuji za projevenou důvěru. V pondělí 26.6 bude tedy ČTÚ odeslána žádost o prodloužení povolení OK0EP a OK1VPZ podle dosavadních podmínek.

NAVRCHOLU.cz