OK0EP beacon will keep old frequency as well in 2004

(Maják OK0EP si podrží dosavadní kmitočet i v r.2004 - český text je dole)

 

Hi everybody 

Let me inform all of you, that i plan keep my private OK0EP beacon at 432.886 MHz in operation on this frequency at least till October 2005, although IARU recommended  tune up 70 cm beacons to different band segment from January 2004. Reason for this decision is disapproval of operator of TV tower, Czech radiocommunications, which operates a lot of different radio equipments at the same place and afraids of some possible interference from beacon signal at the changed frequency. 

Because I have valid licence at present frequency till autumn 2005, issued by Czech telecommunication authority , I prefere keep this beacon in operation at old frequency rather, than switch it off. 

More info about OK0EP at  http://www.ok2kkw.com/ok0ep.htm

Information about other Czech and Slovak beacons is here: http://www.ok2kkw.com/okombeacons.htm

 best regards 

Vlada OK1VPZ

 

Zdravím vás všechny

Dovolte, abych vás informoval, že plánuji můj soukromý maják OK0EP udržet v provozu na dosavadním kmitočtu 432,886 MHz nejméně do října 2005, ačkoli IARU doporučilo přeladění 70 cm majáků do jiného skmitočtového segmentu počínaje lednem 2004. Důvodem pro toto rozhodnutí je nesouhlas provozovatele TV vysílače, Českých radiokomunikací, které na stejném místě provozují spoustu dalších radiových zařízení a obávají se možného rušení od signálu majáku na změněném kmitočtu.

Protože mám platné povolení k provozu majáku na dosavadním kmitočtu do podzimu 2005, vydané Českým telekomunikačním úřadem, preferuji spíše udržet tento maják v provozu, než ho (definitivně) vypnout.

Další informace o OK0EP jsou (v angličtině) zde: http://www.ok2kkw.com/ok0ep.htm

Informace o dalších českých a slovenským majácích najdete zde: http://www.ok2kkw.com/okombeacons.htm

s pozdravem

Vláďa OK1VPZ