Zdroj G2 pro PA.


Zdroj G2 je pro PA s tetrodou dosti stěžejní záležitostí .Musí být zapojen principiálně jako paralelní stabilizátor , protože při větším vybuzení začne proud z mřížky vytékat , a musí se ve zdroji G2 absorbovat.
Proč proud z mřížky G2 vytéká : Při větším buzení nastává tento jev , elektrony letící kolem G2 jsou přitahovány anodou jelikož má kladnější potenciál, ale přesto některé elektrony na G2 dopadnou a to způsobuje klasický mřížkový proud (teče směrem do elektronky). Některé elektrony dopadající na anodu však vyrazí z anody další elektron, ale ten je zpět přitažen anodou zpět jelikož má kladnější potenciál. Tomuto jevu se říká sekundární emise. Ale při veliké úrovni buzení je rozkmit napětí na anodě tak velký že napětí může v některých okamžicích (záporné půlvlně) být i nižší než napětí na G2 a ta je poté těmito sekundárními elektrony doslova bombardována a začne z ní proud masivně vytékat. Tento jev se nazývá dynatronový. To vytváří nežádoucí ohyb v charakteristice tetrody. U pentody se tyto elektrony absorbují v mříže G3 - Brzdící - která bývá na potenciálu katody a je neblíže anody, bohužel vytváří dosti značnou kapacitu vůči anodě proto se výkonové pentody na kmitočtech nad 100MHz prakticky nevyskytují .

Zde popsaný zdroj G2 se vyznačuje tím že napětí je vždy určeno přechodem buď tranzistoru nebo zenerovy diody a díky poměrně malému zesilovacímu činiteli těchto tranzistorů (cca 10-15) nemá téměř žádné sklony ke kmitání jako obdobná zapojení s operačním zesilovačem, kde je zesílení smyčky i 1000!!  Jak je známo 2 m leze všude :-)

Na vstupu je zapojena ochrana s varistorem - má v sérii odpor 1k/5W protože pokud si lampa pleskne a kapacita anodových kondenzátorů se vybije do mřížky G2 (jelikož je nejblíže anodě), je mezi zdroj g2 a elektronku vřazena vysokonapěťová pojistka cca 200 mA, aby, když přijde proudový náraz tak pojistka přehoří, tranzistory ve zdroji G2 to vydrží a hlavně neshoří mřížka a varistor s odporem zabrání nadměrnému zvýšení napětí nad rozumnou hodnotu a odpor zabezpečí zhasnutí výboje, jelikož omezí proud tekoucí mřížkou .Stabilizátor je v klasickém zapojení , zenerovy diody jsou zablokovány elektrolyty, aby nešuměly ,

Relé je ovládáno přes odpory které jsou přímo připojeny ke zdroji anodového napětí, protože pokud vypadne zdroj anodového napětí, stává se druhá mřížka anodou a dochází poměrně rychle k její destrukci . Toto zapojení při poklesu napětí anodového zdroje pod nastavenou úroveň zdroj G2 vypíná .Mnohokráte se mi to již osvědčilo , odpor ve zdroji napočítáme tak aby zdrojem teklo cca 100 mA.  Je to podle použitého transformátoru .
 Zde je zapojení toho čuchání . pozor na odpory a kapacity je na nich poměrně vysoké napětí .. !

Většina 0.6W odporů má mezičepičkové napětí pouze 500V !!!!


Ještě jeden obrázek charakteristika mřížkového proudu G2 v závislosti na napětí anody a napětí G1.Pro GU78b.Povšimněte si kdy proud prochází nulou