Ktéto veci zazněl na našem diskusním boardu i názor čelného představitele radioklubu OK1KIR:

Vlada,OK1DAK

vladimir.masek@volny.cz
7. 02. 2007, 01:22:45 


Přátelé radioamatéři,kterých se dotýkají t.zv."digi" provozy.

Předesílám, že o JT, resp. digi modech toho nevím tolik co Matěj,OK1TEH či Honza,OK1VAO a další, ale nedá mi to, abych neutrousil názor, omezený sice mými znalostmi, ale podpořený mou zkušeností (a nejen mou). Především na EME konferenci 2006 ve Wuerzburgu k digi modům nebyla prakticky žádná zásadní diskuse, resp. žádné zásadní návrhy či stanoviska, ačkoli s tím údajně mnoho EME-istů počítalo. Pokud by to bylo tak žhavé téma, očekával bych větší aktivitu (?). Tahkle to vypadalo, že je vlastně vše O.K. asi opravdu je. Diskuse se podle mne odehrávala hlavně separátně na Moon Net-u a to mezi několika jedinci, znalými věci.
Pokud se budu snažit pochopit seriozně a věcně argumenty SM2CEW podle jeho návrhu B08 pro Vídeň Feb2007, tak se jeho argumenty fakticky točí jen okolo DS, tedy "deep search". Přitom Peter zapomíná na to, že měl-li by podle jeho digi příkladu 3Y0X s G4IGO CW EME sked, tak by si asi naprosto legálně podle svých lokátorů zjistili, např. podle VK3UM SW, kdy oba bez překážek uvidí měsíc a podle toho dohodli dobu skedu. Poté by se s použitím vlastních uší a mozků (místo SW na PC) snažili vyluštit slabé přijímané signály. Pokud by 3Y0X vyluštil v relaci "IG" pak by záleželo čistě na jeho osobním ham-spiritu zda začne v další relaci dávat G4IGO de 3Y0X O O O ... což je naprosto ekvivalentní chování digi SW na PC při DS !! Správně by 3Y0X dokud nevyluští obě značky neměl dávat žádný report, že... stejně jako při vypnutém DS.
Mohl bych se Petera,SM2CEW zeptat, která třetí stanice poslouchající tento sked to může rozhodnout, když nemá info kdo s kým je ve skedu ? Ale vždyť ona si to ze sked listu (viz dřívější EME NL aj.) může snadno zjistit (podle SM2CEW nelegálně ?).
Udělá-li to, jak se potom liší od PC s DS ?
Dále podle příkladu SM2CEW, pokud 3Y0X začne vysílat "G4IGO de 3Y0X O O O..." a G4IGO to svým mozkem vyluští, tedy zdekóduje, tak začne odpovídat "3Y0X de G4IGO RO RO..." . To je ale úplně ekvivalentní digi módu, kde PC zobrazí totéž jakmile vyluští předem neznámé "O" a k tomu něco ze "známých" značek. Takže toho vlastně PC potřebuje víc než mozek operátora s menším ham-spiritem, který vydekódoval třeba jen "O", že... Následně 3Y0X po vyluštění "RO", aniž by věnoval další velké usilí opětovnému luštění celých značek, protože bývá ham-spiritem, že se do skedu další neplete (?), bude dávat"R R R a značky jen přídavkem", že...
Abych to zkrátil, nevidím žádný principiální rozdíl mezi DS a "zkušenými" EME operátory s vycvičeným mozkem. Dokonce PC může být i "tupější". PC však má výhodu v takovém DSP, které mozek již nezvládá a tudíž má smůlu, že potřebuje vyšší s/n.
A vo tom to je....
Sumárně není návrh SM2CEW ničím novým, protože to by musel zakázat jakékoliv skedy a informace o lokátorech i pro CW/SSB skedy. Contesty by logicky návazně měly být bez DS, ale obdobně CW/SSB také bez ekvivalentních info v mozcích operátorů (!!), což nevím jak zajistit. A to platí i pro poslední větu návrhu SM2CEW. Peter tak hrozí prstem především do vlastních řad.
Jde jen o to, aby většina z těch, kterých se to týká, alespoň v rámci IARU I, včas pochopila, že je potřeba hledat soužití nového se starým a ne chtít zakázat či dokonce rozmlátit nové stroje jako kdysi naši předci u Ringhoffera aj. ....
A na závěr provokace, aby to bylo veselejší.... obdobně by se měl posuzovat bod B23..... myslím, že dobrý překlad stručného dánského návrhu je naprosto jasný, jediné co podle mne chybí, je podtržení toho, že soutěžní lokátor musí odpovídat "remote" koncentraci celého zařízení, jedině kromě operátora.
V principu se opět jedná o čest, tedy o ham-spirit jako u všeho.......ale sakra snad jde o "hobby" a ne o Bin Ladina.... tedy o život.