V besedě na stanici Leonardo Ceskeho rozhlasu OK1HH uvedl doslova:                                                                                                                             

" ... nasazení PLC dobrý  nápad není, ale trh to vyřeší podle mého názoru zcela jednoznačně, protože dnes máme tolik technologií, které umožňují přenos dat: Ethernet, ADSL, GPRS, CDMA WIFI, PLC a ještě UWB bych mohl dodat, že ve srovnání s nimi má technologie PLC tolik nevýhod a tak řekl bych nestabilní parametry, že se jí ani neobáváme...."

Z uvedeného tedy de facto jasně vyplývá, že OK1HH uvedl výše uvedené technologie jako vhodnější varianty přístupu k internetu, než je systém PLC a protože je staví vůči PLC do protikladu, může si z toho neodborný posluchač odnést silný dojem, že zatímco PLC je podle názoru ing. Jandy nespolehlivá technologie, která nemá budoucnost, v případě UWB a dalších datových technologií tomu je naopak. Je tedy na místě názor, že OK1HH systém UWB vlastně doporučil jako jednu z vhodnějších alternativ namísto zavedení PLC. Česká VKV radioamatérská veřejnost by ing. Jandovi toto vyjádření určené pro širokou laickou veřejnost jistě neměla zapomenout.

A zde je reakce OK1HH na tento komentář:

"Ale kdež, zde šlo jen o porovnání spolehlivosti technologií přenosu dat. Vážnější zájemce o hodnocení vlivu PLC a UWB odkazuji např. na svůj článek o Ohrožených radiokomunikačních službách, který na pokračování vychází od AR 1/2007. OK1HH"

Co dodat? Naši P.T. čtenáři si jistě udělají názor sami. Nyní je třeba se pokusit dosáhnout toho, aby UWB stejně jako PLC získalo ve veřejnosti pověst nespolehlivého a problematického komunikačního prostředku. A možná, že se můžeme dokonce těšit i na to, jak ČAV založí webovou stránku, na které se bude snažit laickou veřejnost s problémy UWB důkladně seznámit stejně, jako tomu bylo v případě www.bpl.cz . Chcete se vsadit, jestli to ČAV skutečně udělá? Když se v případě UWB jedná "jen" o VKV?

73

ok1vpz