Reakce OK1VPZ na odpověď OK1MP:

-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of Vladimír Petržílka
Sent: Saturday, August 21, 2004 9:34 PM
To: OK list
Subject: RE: otevřený dopis adresovaný OK1MP

 

Vážený pane

pravděpodobně jste nečetl můj dopis pozorně. Je pochopitelné, že mé zařízení
nemůže být vypuštěno z dosavadních dokumentů, na které se politováníhodným
způsobem dostalo. Nežádám přepisovat minulost. Pokud si přečtete můj dopis

ještě jednou, je tam uvedeno (mimo jiné): "striktně požaduji vyřadit maják

OK0EP ze seznamu radioamatérských zařízení, o kterých ČRK vyjednává s ČRa"

Na základě Vašeho vyjádření tedy beru na vědomí, že vaše organizace konečně
uznala, že nejste oprávněni ve věci majáku OK0EP s ČRa vyjednávat. Zajímá
mne však, jak je možné, že přes mé dlouhodobě obecně známé odmítavé
stanovisko jste se až dosud otázku nájemného za umístění mého zařízení s ČRa
pokoušeli řešit (počínaje jednáním ze dne 10.kv
ětna t.r.), ačkoli jste k
tomu neměli žádný mandát. Tím jste značně poškodili mé vztahy k ČRa. Pro

vyloučení veškerých pochybností uvádím, že toto poškození spatřuji zejména v

tom, že zařazením mého majáku mezi zařízení ČRK, z nichž některá byla a přes

výzvy ČRa dosud, na rozdíl od mého zařízení, jsou v jejich objektech

umístěna (podle vyjádření účastníků jednání mezi ČRK a ČRa dne 10.5.04) bez

řádných smluv, byla ztížena má vyjednávací pozice pro případné jednání o

nové smlouvě, pokud by se ČRa rozhodly někdy v budoucnosti mou současnou
smlouvu vypovědět. V tomto smyslu považuji svůj otevřený dopis za stále

aktuální.

V tomto smyslu budu informovat čtenáře webových stránek www.qsl.net/ok2kkw

Ing. Vladimír Petržílka

 

-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of Vladimír Petržílka
Sent: Sunday, August 22, 2004 10:25 AM
To: OK list
Subject: Re: otevřený dopis adresovaný OK1MP

Moje sdělení ohledně dosavadní úrovně smluvních vztahů ČRK a ČRa vycházelo z informace OK1CA, který se osobně zúčastnil jednání mezi ČRK a ČRa dne 10.5.2004. Kopie jeho emailu je zde:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----Original Message-----
From: Franta OK1CA [
mailto:ok1ca@ges.cz]
Sent: Monday, May 10, 2004 9:44 PM
To: ok1fm@ges.cz; hrabak@ges.cz; ok1dfc@seznam.cz; ok1vpz@seznam.cz; kobranov@amoscz.cz
Subject: Radiokomunikace


Ahoj,
dnes jsem se zúčastnil jednání na Českých Radiokomunikacích s ředitelem ÚMS /majetkový odbor/.
  Za ČRK se zúčastnili J.Litomiský OK1XU, F.Janda OK1HH a J.Franc OK1VAM, OK1MP a sekretář Čepelák se omluvili.
V principu jde o otázku nájmu za místo pro radioamatérské aktivity v objektech Radiokomunikací, že se bude plně platit provoz je jasné.
   Ředitel ÚMS trval na minimální nabídce, kterou ČRK udělali, pro informaci jedná se o 23 objektů a poslední nabídka Radiokomunikací je 1000,- Kč za jedno zařízení / měsíc.   Nejhorší asi vychází majáky na Černé hoře, jestli dobře počítám 8 pásem (možná už 9).   Jak jsem pochopil vše je součástí akce Radiokomunikací prověřit všechny smlouvy a tržně je upravit.   Jediná možnost je, že Radiokomunikace budou nájem radioamatérských zařízení sponzorovat. očekávají co můžou radioamatéři , v tomto případě ČRK, nabídnout. OK1XU přislíbil, že nabídku a žádost o sponzorovaní zpracují.
ČRK připravuje i krizový scénář v případě nedohody, je ochoten zaplatit cca 3 nejdůležitější posty.
  Pro informaci, mimo smlouvy na OK0E - OK0EB a OK0EP existuje ještě dohoda o provozu paketu z Cukráku, jinak nic. Po jednání jsem šel na oběd z Frantou OK1HH a jeho názory jsou zajímavé. V případě objektů Radiokomunikací se jedná jen o dva pakety na Klínovci a někde na Moravě, a podle vyjádření Franty by šly nahradit propojením internetem (Sašo Tvůj názor). Jinak podle Franty by paketové převaděče neměly být vůbec na kopcích. Pak se jedná o majáky na Černé hoře a ostatní posty 20? jsou převaděče.
Franta OK1CA
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nepředpokládám, že by OK1CA měl jakýkoli důvod zkreslovat skutečný stav. S ohledem na předchozí vyjádření OK1MP, které mne částečně uspokojilo, již nehodlám v této diskusi pokračovat.
 
OK1VPZ

_________________________________________________________________

Reakce na sdělení OK1HH, uvedená zde.

-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of Vladimír Petržílka
Sent: Sunday, August 22, 2004 2:11 PM
To: OK list
Subject: RE: sdělení OK1HH

 

Už mně to opravdu vadí, neustále muset reagovat na nějaké polopravdy:

- na jednání 10.5.04 jsem se nevykašlal - nebyl jsem tam proto, protože to
bylo jednání mezi ČRK a ČRa. ČRa, můj smluvní partner, mě na něj nepozval a s ČRK nemám nic společného.

- pochybuji, že by ČRa nerozeznávaly černou a bílou, tedy to, kdo je smluvním partnerem a kdo není, a že by tedy na jednací stůl mohly přinést otázku smlouvy na maják OK0EP a chtít o něm jednat s ČRK beze mne. Normální postup by byl ten, že pokud nebudou ČRa spokojeny s naší smlouvou na OK0EP, smlouvu mi vypoví. Nic z toho se nestalo. Pravděpodobnější tedy je, a odpovídá to i mým informacím z ČRa, že ČRa přinesly na jednání seznam radioamatérských zařízení, umístěným v jejich objektech a mezi nimi OK0EP figuroval. Přitom bylo poukázáno na to, že některá zařízení jsou umístěna v objektech ČRa bez řádné smlouvy, nebo za podmínek, které jsou pro ČRa nevýhodné a navrhli zástupcům ČRK uzavření nových smluv s novými sazbami. Podle mých informací na tomto jednání bylo dohodnuto pouze to, že v jednání se bude pokračovat. Přitom ovšem zástupci ČRK neřekli to hlavní, co říci měli - totiž, že: otázka OK0EP, OK0E, OK0BE se nás netýká, tato zařízení nejsou naše, nejsme ve vztahu k ČRa smluvními partnery a nemůžeme o nich jednat. Naopak, mlčky akceptovali zařazení těchto na seznam zařízení, o kterých bude pokračovat jednání v této věci. Na to jsem reagoval velmi rozhořčeně, ostatně stejně jako OK1FM, ale ČRK si už jel po vlastní linii až do 20.8.t.r. ... Nevím tedy, proč by moje reakce měla postrádat logiku. Mám znovu a znovu opakovat, že si nepřeju, aby se mě snažil ČRK zastupovat, když s ním nemám nic společného?

- packet radio a optimalizaci jeho sítě také neřeším - do této diskuse nepatří a já jsem ho sem vnesl jen mimochodem - citací z emailu OK1CA. Ostatně, nedomnívám se ani, že by packet radio mohlo přežít rok 2010. Pokud ho někdo potřebuje, nechť si ho zaplatí. Pokud by však někdo z provozovatelů packetových nodů (tím nemám na mysli ČRK pod jeho současným vedením) snad potřeboval zajistit vyhraženou páteřní přenosovou datovou kapacitu na IP vrstvě - například mezi městy Cheb - Plzeň - Příbram - Praha - Brno - Zlín - Ostrava, či severním směrem na Neratovice - Litoměřice - Louny - Most - Chomutov - Teplice - Ústí n.L. - Děčín, nechť se na mne obrátí, budu se snažit vytvořit takové podmínky, aby to bylo pro radioamatéry opravdu výhodné. Ale to je již zcela jiná záležitost.

vpz