1st QSO OK-SP na 460 THz

Radioklub Járy da Cimrmana OK5JDC ve světle Mistrových snah o Evropu bez hranic


S nápadem sjednotit Evropu a vytvořit v Evropě prostor bez hranic přišel Jára da Cimrman už na začátku dvacátého století, desítky let předtím, než na podobný nápad přišli v Německu. Podle nedávno nalezených písemných indícií lze tušit, že Cimrmanovy myšlenky, vtělené do provolání Moje výzva – Evropa bez hranic, s nímž chtěl JdC vystoupit v parlamentu rakousko-uherského mocnářství, skončily nakonec v nesprávných rukou. Jediný Cimrmanem zpracovaný exemplář tohoto provolání se těsně před zasedáním parlamentu „ztratil“. Slovo ztratil je eufemizmus pro vyjádření skutečnosti, že mu byl tehdejší rakouskou tajnou policií vlastně ukraden, nepochybně proto, aby Cimrman myšlenku na sjednocení Evropy nemohl veřejně prezentovat. Speciální složky tajné policie správně předpokládaly, že pokud Cimrmanovi text zcizí ve fiakru cestou do parlamentu, nebude už mít JdC čas a příležitost v parlamentu vystoupit. Mohlo by se zdát, že po tomto zásahu státní moci Cimrmanova myšlenka zapadla. Omyl. V archivu obce Liptákov, odkud pocházel a kde i zemřel jistý Paul Dvorzak, policejní důstojník tehdejší CK tajné policie, se ve spisu „Paul Dvorzak – pozůstalost“ nedávno nalezly dva zajímavé účetní doklady. První, dokladující výdaj 10 zlatých pro jistého Karla R. provozovatele fiakru ve Vídni, druhý na částku 1000 zlatých, z něhož lze dovodit, že Cimrmanův policejně zabavený = ukradený text Paul Dvorzak prodal jistému Němci - Karlu Haushoferovi. (Mimo jiné: Jak je vidět, nalezení tajných policejních spisů v něčí pozůstalosti není žádnou českou dobovou zvláštností). Studiem dějinných událostí Evropy 20. století se v tomto světle přímo vnucuje myšlenka, že původní Cimrmanovu „Výzvu“ K.Haushofer poskytl jako studijní materiál jistému Adolfu H. Co z původní ušlechtilé Cimrmanovy myšlenky Adolf H. udělal, je dnes nechvalně známo. Kdyby JdC žil, měl by jistě radost z dnešního dne, 20. prosince 2008, kdy se jeho myšlenky popsané v Jeho výzvě – Evropa bez hranic, proměňují ve skutečnost. Evropa bez hranic je tady, nutno zdůraznit, že v původní mírové Cimrmanově vizi.

Hostující členové radioklubu Járy da Cimrmana OK5JDC využívají jedinečnou a neopakovatelnou příležitost připomenout si dnes historický význam Mistra v souvislosti se sjednocováním Evropy. Při využití současného technického poznání, o němž se ani vizionáři Cimrmanovi tehdy asi ani nesnilo, a s využitím příležitosti vklínit se prezentováním technické novinky do probíhajícího slavnostního aktu, jímž je rušení těšínské celnice, chceme napomoci tomu, aby jméno JdC bylo zapsáno do historie i v oblasti dosud neznámé a nepublikované, v radioamatérském sportu.

Soutěžení mezi radioamatéry se v menším měřítku podobá třeba NHL nebo Poháru mistrů. Běžně se mezi radioamatéry soutěží například o překonání nejdelší vzdálenosti, o navázání největšího počtu spojení, o navázání spojení se vzácnou zemí, o uskutečnění prvního spojení na nejkratších či nejdelších vlnách a podobně. Dnešní prvenství v duchu Mistrovy životní filozofie je založeno na protikladu. Nebudeme v tuto chvíli navazovat bezdrátové spojení na největší vzdálenost, ale naopak, na nejmenší možnou vzdálenost mezi dvěma suverénními státy, Polskem a Českem. V tomto konkrétním případě na vzdálenost mezi závorami bývalé polsko-české celnice v Těšíně.

Navazování bezdrátového spojení Maxwelo-Hertzo-Lorenzovými vlnami se stalo neodmyslitelnou součástí dneška. Televize, rozhlas, lokální televize, obecní bezdrátový rozhlas, lety do kosmu, spojení se sondou Casini uvádíme jen pro ilustraci technických možností současného světa. Z jiného úhlu pohledu: dlouhé vlny, krátké vlny, velmi krátké vlny, mikrovlny, vše je dnes všeobecně známé. Nicméně; v tento významný den chceme v roli zástupců radioklubu Járy da Cimrmana přítomné veřejnosti i veřejnosti zastoupené médii ukázat technickou novinku a možnost spojit se bezdrátově pomocí nanovln.

Jak již bylo řečeno, nebýt Schengenu, těžko by si bylo možné představit lepší příležitost k navázání mezistátního bezdrátového spojení na kmitočtu 460 THz na nejkratší vzdálenost. Na straně Česka bude v Maxwelově éteru pracovat stanice radioklubu OK5JDC, na straně Polska bude operovat stanice SP9MQT. Žádáme a prosíme všechny přítomné, aby se před odjezdem domů laskavě podepsali do pamětní knihy – do deníku radioklubu OK5JDC, a to jako svědkové této historické události. Bylo by smutné, kdyby si příští generace neměly možnost skrze stránky staničního deníku OK5JDC připomenout Járu da Cimrmana ve světle událostí 20. prosince 2007 a jeho přínosu ke sjednocení Evropy.

-er
 

Komentář

Na hranicích Česko – Polsko v Těšíně dne 20.12.2007 pracoval pod značkou OK5JDC na české straně hranice operátor Olda (OK2ER). Stanice OK5JDC jako všenárodní cimrmanův radioklub pracovala bez lomítka. Na polské straně se u klíče vystřídali Andrzej (SP9MQT/p) a Jenda (SP/OK2BIQ/p). Technickou podporu a pořízení fotdokumentaci (foto i video) zajišťovali Milan (OK2MMO) a jeho syn Jiří.

OK2ER