OK1DFC deklaroval za OK VHF klub možnost zahájení spolupráce s ČRK? A neni to protimluv?
Vždyť OK VHF klub je
přece de facto součástí ČRK již od roku 1991...

ČRK je totiž m.j. též právním nástupcem bývalého ČSRK. Jsou to ale paradoxy...

OK VHF Club

V lednu 1991 se sešlo několik radioamatérů pracujících na VKV, většinou členů bývalého reprezentačního družstva na VKV, v Dolních Kralovicích
a rozhodlo se založit sdružení s názvem OK VHF CIub. Činnost tohoto
sdružení je nejlépe patrna ze stanov, kde se v článku 2 "Účel a činnost sdružení"
 říká: “OK VHF Club
sdružuje zájemce o radioamatérskou vrcholovou činnost na VKV pásmech a spolupracuje s ostatními radioamatérskými
 organizacemi. Členem se stává takový radioamatér, který uznává stanovy, požádá o
zaregistrování a jeho členství bude schváleno nadpoloviční většinou
 členské schůze."

Stanovy obsahují celkem 7 článků a ostatní články upřesňují činnost sdružení podobně jako stanovy ostatních radioamatérských organizaci. OK VHF Club
 byl zaregistrován MV ČR 4.2.1991 a přihlásil se za člena
Československého Radioklubu, jako jediného reprezentanta OK amatérů v IARU.

Jak ze stanov plyne, členové OK VHF Clubu se chtějí zabývat převážně závodní činnosti na VKV, expediční činností a zvláštními druhy provozu na VKV.
 Členové OK VHF C budou pomáhat VKV hnuti např. hodnocením
závodů, Provozní aktiv hodnotí OK1MAC a OK1AXH, členově klubu rovněž hodnotí
 1.Subregionální závod, případně
se budou podílet na dalších akcích dle potřeby. Na ustavující schůzi sdružení byl za předsedu zvolen OK3NA,

funkci jednatele vykonává OK1CA a hospodáře OK1AXH. Rádi zodpovíme všechny dotazy na pásmu nebo písemně.

Kontaktní adresa; OK VHF Club, Rašínova 401, 27351 Unhošť
OK1CA


Zdroj:
AMA
1/1992 leden-únor

http://www.ok2kkw.com/svazarm/sjezdy1992.htm