Jak nás může ohrozit chystaná novela ZoEK?

Vedle dalších aspektů, citovaných například zde, se v současné době dostal na pořad jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Návrh na novelizaci jen měsíc starého Zákona o elektronických komunikacích (ZoEK). Protože nás, jakožto radioamatérskou komunitu, předložený návrh může výrazně poškodit, dovolte krátkou sumarizaci v jedné záležitosti:

V § 100 odst. 5 ZoEK:

Puvodne navrzeny text (původní návrh ZoEK):

"Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu,11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení."

Clenum OK2KKW se podarilo lobbovanim v Parlamentu tento "likvidacni" odstavec doplnit nasledujici vetou:

" V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, uloží Úřad provozovateli rušeného přijímacího zařízení podmínky vedoucí k odstranění rušení."

Tento text odstranil, nebo alespon vyrazne potlacil nebezpeci, ktere by mohlo vest k likvidaci radioamaterskeho vysilani a v tomto znění byl ZoEK nastesti schvalen.

v soucasne dobe se ovsem na jednacim stole v parlamentu objevil navrh novely ZoEK, ktery uvedenou vetu navrhuje zmenit takto:

"V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení.".

Neni asi nutne pripominat, ze takova novela jiz jednou schvaleneho textu § 100 by opet provozovatele radioamaterskeho vysilaciho zarizeni postavila do zcela nerovnopravneho postaveni. Budeme se tedy bohuzel muset opet pokusit vzit se za prava radioamaterske komunity a zkusit obhajit puvodni text. Ovsem v Senatu nemame tak dobre kontakty, jako v PSP a proto se timto obracime na ostatni radioamatery se zadosti o pomoc. Jako mozny kompromisni navrh by snad bylo mozne prijmout vetu naformulovanou takto:

"V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných způsobech uplatněných na strane přijímacího zařízení, vedoucích k odstranění rušení.".

Předem děkuji všem sympatizantům za všechny držitele radioamatérské licence v ČR  za veškerou možnou pomoc v této věci.

Vladimír Petržílka

OK1VPZ