Do roku 2003 vám všem, čtenářům webových stránek OK2KKW přejí členové tohoto klubu opravdu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchy, mír a podporu Vaší rodiny. Vedle toho nesmíme zapomenout popřát lepší počasí v závodech, dobré tropo, nějakou tu Auroru a sporadiku ve správný okamžik, nové, lepší zařízení a antény, odolné všem vichřicím a námrazám. 
_________________________________________________

Members of the OK2KKW contest group wish to all of readers of our web page all the best in 2003, particularly good health, luck, success, peace and support of your family. Beside it better weather during contests, good tropo propagation, surprising Aurora or sporadic E at the right time, new, better equipment and antenna, protected to all storms and  ice.