Podivné praktiky ČRK

V anketě ČRK ke QSL službě jsem před časem uvedl níže uvedené stanovisko, které se objevilo i v Bulletinu ČRK č.2 /2005:
_______________________________________

http://www.crk.cz/CZ/BULL02_2005C.HTM

Využívám této příležitosti a sděluji tímto Radě ČRK, že s QSL službou nejsme v našem klubu spokojeni.
Zdůvodnění: Neplatíme příspěvky do QSL služby, protože:
a) QSL lístky nesbíráme a nepřejeme si je dostávat. Ta zajímavá QSO, za které si přejeme získat potvrzení QSL (např.EME, nebo jiná vzácná qso) odesíláme sami direct.
b) neplatíme žádné příspěvky do ČRK, protože činnost ČRK podle našeho názoru neprospívá radioamatérům v OK a my tuto postsvazarmovskou organizaci nechceme podporovat.
Přesto: Opakovaně dostáváme z qsl služby zásilky lístků, které ve skutečnosti měly být podle obecných pravidel slušnosti vráceny odesílatelům (zejména do zahraničí) s razítkem, že nejsme členy qsl služby ČRK. Dokonce zřejmě na qsl službě panuje značný nepořádek, protože podle sdělení OK1ES máme qsl službu na rok 2005 zaplacenu, ačkoli ji nikdo z členů našeho klubu neplatil. Že by nás ČRK dotoval z výnosu členských poplatků ČRK?
Proto: Sděluji tímto pracovníkům qsl služby, že si nepřejeme dostávat od qsl služby žádné balíky qsl lístků a věříme, že je budou stejně jako v minulosti (?) řádně vracet odesílatelům s razítkem, že nejsme členy qsl služby ČRK.
Navíc: Není nám jasné, jak nám může ČRK zasílat qsl lístky, jestliže podle zákona na ochranu osobních dat nesmí mít v databázi naše adresy.
Dále navrhujeme: Protože někteří radioamatéři mají zájem od nás qsl lístek dostat (my však nemáme zájem o to, aby na něj odpovídali), sdělujeme, že jsme ochotni naše qsl lístky odeslat za následujících podmínek:
a) odeslání zásilky qsl lístků prostřednictvím qsl služby uhradíme podle sazebníku, založeného na nákladové bázi navýšené o přiměřený zisk, JEDNORÁZOVÝM poplatkem (nejlépe v souvislosti s váhou zásilky).
b) toto jednorázové odeslání našich qsl lístků za jednorázový poplatek jsme ochotni provést pouze v tom případě, že nám qsl služba zaručí, že všechny lístky, došlé na naši značku, vrátí řádně odesílatelům.
Proto očekáváme: Sdělení návrhu výše jednorázového poplatku za jednosměrné a jednorázové odeslání zásilky qsl lístků (jednou, či dvakrát ročně) podle uvedených pravidel. Pokud na základě většinového rozhodnutí členů klubu změníme názor na problematiku zasílání QSL a v budoucnu si snad budeme přát qsl lístky dostávat podobně, jako někteří jiní radioamatéři, jistě si rádi předplatíme běžnou obousměrnou službu, hrazenou běžným ročním poplatkem. V případě, že ČRK dojde k rozhodnutí nám takovou požadovanou službu neumožní, nebudeme i nadále qsl lístky posílat tak, jako je neposíláme od doby, kdy qsl službu v OK začal provozovat ČRK. Špatné světlo související s tím, že OK radioamatéři nepotvrzují svá spojení qsl lístky, ovšem v tom případě padá jednoznačně na stranu ČRK. Závěrem opakuji, že po mnoha urgencích stále čekáme, že nám ČRK doručí diplomy za vyhrané závody - viz: http://www.ok2kkw.com/ok2kkw-results_cz.htm . Předem děkuji, že se Rada ČRK bude tímto podnětem seriózně zabývat

_____________________________________

Přes sliby některých členů Rady ČRK jsem se pochopitelně dosud žádné odpovědi nedočkal...

Namísto toho vyšlo v Bulletinu ČRK č.3 toto oznámení:
_____________________________________

http://www.crk.cz/CZ/BULL03_2005C.HTM

9. OK1PD informoval o zvyšujícím se počtu QSL lístků, které jsou ukládány na QSL službě od radioamatérů, kteří QSL službu neuhradili. VV uložil   zaslat těmto radioamatérům výzvu k úhradě QSL služby s tím, že pokud nedojde k úhradě do 31.května 2005, budou tyto QSL lístky skartovány.

_____________________________________

To je ovšem v příkrém rozporu s provozními pravidly QSL služby ČRK:

_____________________________________

http://www.crk.cz/CZ/QSLSMC.HTM

3.3. Nedoručitelné QSL lístky jsou vráceny odesílateli s poznámkou vysvětlující důvod nedoručitelnosti.

_____________________________________

ČRK tedy absolutně nemá žádné právo skartovat QSL lístky, které nejsou jejím majetkem. V takovém případě mají majitelé QSL lístků, a to jak zahraniční radioamatéři, kteří si u své zahraniční QSL služby zaplatili doručení těchto lístků stanicím v OK, tak i  tuzemští radioamatéři, kteří zaslali své lístky do QSL služby k odeslání, ale z důvodu nezájmu o přijímání lístků od jiných radioamatérů nezaplatili členský poplatek ČRK, plné právo žádat o náhradu škody, která by jim tímto protiprávním jednáním ČRK vznikla. Pokud tedy je do QSL služby ČRK doručen lístek určený stanici, která nezaplatila členský poplatek za QSL službu (nebo zaplatila poplatek pouze za jednorázové odeslání svých QSL - viz výše), QSL služba ČRK NESMÍ došlý lístek skartovat, ale v souladu s článkem 3.3 svých pravidel jej musí opatřit poznámkou (razítkem), že adresát není členem QSL služby ČRK a řádně lístek vrátit odesílateli. QSL lístky, svěřené ČRK do přepravy, totiž NEJSOU MAJETKEM ČRK a tato organizace tedy nemůže svévolně rozhodnout o jejich skartaci!

Takže taková je naše největší radioamatérská organizace.  Stále chcete být jejími členy ?

ok1vpz