Kopie některých zajímavých názorů z emailové konference ČRK:

***********************
-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of barra.cz, s.r.o.
Sent: Saturday, May 22, 2004 12:21 AM
To: OK list
Subject: Veřejný dotaz na OK1XU

Honzo, velice by mě zajímalo, proč není v posledním Radioamatéru popsán průběh jednání s MI. Proč tam není uveřejněn kontraverzní návrh ČRK? Proč tam není členům vysvětleno, proč nakonec vedení ČRK postupovalo opačně, než byl výsledek ankety?

Proč se členové, kteří nemají internet, takovéto naprosto zásadní věci z klubového časopisu nedozví? Místo těchto důležitých informací je tam Tvůj, sice hezky napsaný, nicméně nic neříkající článek.

73 Honza OK1UU

***********************
-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of OK1XU
Sent: Saturday, May 22, 2004 6:44 AM
To: OK list
Subject: Re: Veřejný dotaz na OK1XU

 NZ, Honzo,

za léta, co Tě znám, jsem si vždy cenil Tvé bystrosti. Prosím, využij ji i nyní a nahlédni do tiráže časopisu. Jistě mne tam nenajdeš jako osobu příslušející k redakci a tedy přímo ovlivňující obsah časopisu číslo od čísla. Ani rada ČRK - jako představitel vydavatele - tak činit podle tiskového zákona nesmí. Redakce působí do značné míry autonomně a dotazy na důvody k zařazení konkrétních textů a nezařazení jiných je třeba adresovat jí.

73, Honza, 1XU

***********************
-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of Honza OK1VVW
Sent: Saturday, May 22, 2004 10:28 AM
To: OK list
Subject: Re: Veřejný dotaz na OK1XU

 Zápis z rady 3/04:

VV diskutoval úlohu ČRK v radioamatérském životě v ČR, jeho službách a smyslu. 1MP požádá 1XU, aby v tomto duchu napsal článek pro RA 3/2004. Úkol 29/02. Jestliže totální překopání tříd, zařazení amatérů tř.B mezi začátečníky a plný přístup na KV bez zkoušek z CW není tak důležitý, aby to bylo obsahem tohoto článku......... Jestliže jsou členové pokládáni za hloupý plebs, který si nezaslouží být o takové věci informováni, pak se tedy za položenou otázku omlouvám..........
Proč tedy potom časopis existuje? Proč je v něm rubrika "Klubové zprávy"? Proč na radě nikdo neřekl, že o zásadních věcech je třeba členy informovat? Vypadá to jako záměr..........

73 Honza OK1UU

***********************
-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of OK1DOM
Sent: Saturday, May 22, 2004 8:50 AM
To: OK list
Subject: Re: Veřejný dotaz na OK1XU

 Honzo, jako právník mi to snad dokážeš vysvětlit. Pokud je časopis určen k veřejnému šíření, proč na něj dáváme dotaci ze svých příspěvků. Pokud je časopis klubový a spolufinancuji ho, proč nemám právo ovlivňovat jeho obsah - třeba i prostřednictvím volených orgánů.

73 Mirek OK1DOM

***********************
-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of barra.cz, s.r.o.
Sent: Saturday, May 22, 2004 12:44 PM
To: OK list
Subject: Re: Veřejný dotaz na OK1XU

 Usnesení sjezdu ČRK:
Orgánům ČRK nově zvoleným pro volební období 2000 - 2004 ukládá vedle úkolů daných Stanovami ČRK zejména:
.......Komplexně informovat členy a radioamatérskou veřejnost o vší své činnosti s využitím všech dostupných radioamatérských informačních prostředků a na základě zásady, že zveřejňovány nejsou jen skutečnosti, jejichž zveřejnění zapovídá zákon.............
Bez komentáře

73 Honza OK1UU
***********************

Ano, bez komentáře...