-----Original Message-----
From: ok1mg [mailto:ok1mg@seznam.cz]
Sent: Monday, September 18, 2006 11:53 PM
To: ok list
Subject: [ok_list] Předběžné výsledky VHF Contestu 2006

 V příloze najdete předběžné výsledky stanic, které zaslaly
k hodnocení své deníky za účast v letošním IARU Region 1.-VHF
Contestu.
   Vzhledem k tomu, že letošním vyhodnocovatelem této VHF části
v rámci celé 1.oblasti IARU je Česká republika, není počet hodnocených
stanic nijak závratný. Je to škoda, protože každá země, pověřená
vyhodnocením tohoto závodu exekutivou 1.oblasti IARU považuje toto
za čest a snaží se to projevit tím, že co nejvíc jejích stanic se tohoto
závodu zůčastní a pošle své deníky k vyhodnocení.
   Pokud se v obou častech výsledků někdo nenajde a je si jist, že svůj
deník odeslal v termínu na některou ze zveřejněných adres, prosím
ozvěte se včas a sdělte na moji adresu ok1mg@seznam.cz tuto skutečnost,
případně kopii svého deníku v elektronické podobě ve formátu .EDI.
 
    Za vyhodnocovatele RK OK1KKD zpracoval a zdraví OK1MG