Průběh vývoje počtu QSO po jednotlivých hodinách během Polního dne 2005 u stanic

OK2KKW, OL2R, OL4A, OK1KCR, OL8R, OK1KRQ, OL3Z, OL9W, OK1VAM/P, OK1KHI, OK5Z, OK1KIR, OK2KJT