Zápis ze schůzky VKV v Holicích v sobotu 26.08.2006

Po letošním QRP závodu se vyskytly hlasy, že změna podmínek z  krátkodobého 6h závodu na 24h snížilo jeho atraktivitu. Setkání v Holicích se  svým termínem krátce po závodu, kdy je ještě v živé paměti se jevilo jako výborné místo na vyhodnocení a popř. navržení změny propozic.

Michal OK1VM předvedl pečlivě zpracované diagramy účasti na QRP závodu VKVu za posledních 7 let. Poté, co QRP závod VKV vypadl z Mistrovství  republiky je zřetelný pokles účasti klubových stanic na méně než polovinu. Obrovský propad účastníků je v letošním roce, skoro na polovinu předchozích ročníků. Podporuje, aby závod byl 24h, aby se opět mohl dostat do Mistrovstvírepubliky a zvýšil se zájem klubů.

Mirek OK1DOM upozornil, že QRP závodu VKV je nyní se svým limitem 10W jediným závodem v roce, kde můžou závodit i začátečníci a mládež za rovných podmínek. QRP závod VKV se svými původními propozicemi umožňoval mít celé zařízení v batohu a pracovat z míst, kde z důvodů ochrany přírody není možno přenocovat či se utábořit. Bylo by vhodné, aby po dobu závodu nepracovaly QRO stanice, aby s velkým výkonem nezahlcovaly jednodušší zařízení. Máme velkou výhodu, že jako stát s největším počtem VKV stanic přepočtený na počet obyvatel na světě jsme schopni vybudit aktivitu v okolních státech během daného termínu. Nevýhodou toho je, že pak okolní státy ve stejném termínu vyhlásí závody, které svými podmínkami nevyhovují našemu závodu. Příkladem je QRO Alpe Adria v době našeho QRP závodu.

Z diskuse vyplynuly tyto názory ke QRP závodu VKV:
 

  • pokud bychom změnili termín desítky let trvajícího závodu, tak by opět vznikl zrcadlově další zahraniční závod, takže bychom si moc nepomohli
  • v propozicích stále dodržovat 10W limit, aby měli šanci i majitelé FT817 a podobných zařízení
  • požadavek napájení z chemických zdrojů v dřívějších ročnících víceméně zajišťoval dodržování výkonového limitu
  • bylo by vhodné vyhlásit závod i pro vyšší pásma. V pásmu 432 je paralelně polský Letni zawod, na vyšších pásmech při správně vedené propagaci se Evropa přizpůsobí. Je velká mezera mezi 3. Subregionálem a UHF/SHF Contestem pro závody na vyšších pásmech
  • nelze jednoznačně určit, jestli letošní nízká účast je zapříčiněna novými propozicemi, nepřízní počasí, či kombinací obojího
  • někomu nestojí za to budovat pracoviště několik hodin jen kvůli 6h trvajícímu závodu, pro jiné znamená 24h závod velkou přípravu a dopravu velkého objemu materiálu, zatímco 6h závod se dá zvládnout pěšky se zařízením v batohu s přípravou QTH do půl hodiny
  • padly návrhy na dobu trvání závodu 24h, 6h jako dříve a 8h paralelně s Alpe Adria
  • byl navržen kompromisní návrh na vyhlášení 2 kategorií QRP závodu, jednu 24h dle stávajících podmínek a druhou 6h dle podmínek platných v r. 2005
  • vyhodnocení 6h kategorie je ochoten zajistit Mirek OK1DOM, pokud dostane deníky ke kontrole

O jednotlivých návrzích na dobu trvání QRP závodu VKV (24h, 8h, 6h, 24+6h) bylo hlasováno a velkou většinou zvítězil kompromisní návrh OK1MTZ pro příští rok vyhlásit 2 kategorie v SO i MO - jednu 24h a druhou 6h. Po vyhodnocení závodu v dalším ročníku bude možno uvážit, jak dále pokračovat, jestli letošní značný výpadek zájemců o závod byl způsoben nezájmem o 24h trvající velký závod, či nepřízní počasí. Doporučujeme VKV komisi, aby provedla změnu propozic podle výsledku hlasování.

Z diskuse vyplynul též návrh pokusit se prohodit termíny konání Dne rekordů a UHF/SHF Contestu, protože v říjnu jsou horší podmínky šíření na UHF/SHF pásmech, zatímco pásma 144MHz se to tolik nedotkne. Také počasí v září je lepší pro práci s mikrovlnným zařízením venku v otevřeném prostoru, zatímco pracoviště pro 144MHz lze bez potíží umístit pod střechou.

Zapsal Mirek OK1DOM
 

 

Příloha:    Jak kdo hlasoval  (ve věci trvání QRP Contestu)

Call

6h

8h

24h

6h+24h

OK1VM

 

 

x

 

OK1XXT

 

 

 

x

OK1IA

 

x

 

 

OK1FKL

 

 

 

x

OK1CMD

x

 

 

 

OK1MCS

 

 

 

x

OK2HPI

 

 

 

x

OK2MTM

 

 

 

x

OK1MWD

 

 

 

x

OK1VEI

 

 

 

x

OK1UFL

 

 

 

 

OK1UEI

 

 

 

x

OK1MTZ

 

 

 

x

OK2TT

 

 

 

x

OK1HAB

 

 

 

x

OK1PGS

 

 

 

x

OK1EC

 

 

 

x

OK1DOM

 

 

 

x

Celkem:

1

1

1

14

 

Pozn. Jsou uvedeny značky těch, kteří byli přítomni hlasování. Další (OK1AIY, OK1ULE......) diskutovali, ale museli před hlasováním z různých důvodu odejít.