Od: ok1mg [ok1mg@seznam.cz]
Odesláno: 24. července 2006 0:35
 

QRP závod na VKV

1) QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli v pásmu 144 MHz.

2) Kategorie:

  1. Single op.- výkon vysílače do 10 Wattů, libovolné QTH;
  2. Multi op. - výkon vysílače do 10 Wattů, libovolné QTH.

3) Způsob provozu: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), pořadové číslo spojení od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicí lze do závodu započítat jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód.

6) Bodování: Za jeden kilometr překlenuté vzdálenosti se počítá 1 bod.

7) Soutěžní deník se všemi náležitostmi podle bodu 13) Všeobecných podmínek pro závody na VKV je třeba odeslat do deseti dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele uvedeného na stránce
Vyhodnocovatelé VKV závodů.

8) Pokud není stanoveno jinak, platí Všeobecné podmínky pro závody na VKV platné od 1.1.2000.

73! Tonda - OK1MG