Soudruzi z ČRK vypustili do světa další krávovinu:

Zde na stránkách této jedné z několika českých radioamatérských organizací se lze dočíst opravdovou perlu:

  • 2ON předložil zprávu o vývoji stavu členské základny ČRK. Z materiálu plyne, že podstatný pokles byl zaznamenán po zvýšení členských příspěvků posledním sjezdem, pokles však nebyl současně doprovázen vzrůstem počtu uživatelů QSL-služby - nečlenů ČRK, takže řady ČRK opustili pouze neaktivní radioamatéři...

Odhlédneme-li od toho, že 2 ON asi znamená OK2ON (takhle zkráceně se značky psaly kdysi ve Svazarmu, že), říká se zde jedním dechem to, že fakt, že z ČRK již odešlo okolo 35 % členů není žádná škoda, neboť je to možné vysvětlit tím, že ti praví a pomazaní radioamatéři jsou jen ti, kteří posílají lístky přes QSL službu ČRK. Spojovat logický a dále pokračující odchod členů z ČRK s jejich aktivitou na pásmech je ovšem zřejmý nesmysl !  Existuje poměrně významná menšina aktivních českých radioamatérů, kteří papírové lístky přes QSL službu ČRK nepřijímají a neposílají, neboť například:

a)  nevidí v tom žádný smysl (třeba sbírají něco jiného - např.brouky a ne ty potištěné kartičky)

b)  nechtějí tuto bandu jakýmkoli způsobem finačně ani morálně podporovat - a protože mají za prokázané, že z plateb do QSL služby je podporována další  činnost ČRK, raději své QSL lístky  posílají prostřednictvím jiné radioamatérské organizace - možná, že za větší poplatky (např. ARRL), ale alespoň mají jistotu, že tím té samozvané postsvazarmovské organizaci nepřiznávají žádnou legitimitu zastupovat jejich značku a manipulovat s jejich penězi

c)  využívají toho, že v dnešní době existuje certifikovaná bezplatná možnost výměny QSL lístků v elektronické podobě a těch několik opravdových unikátů, kterých si váží, jako například ZB2, nebo EA8 na 144 MHz, či W na 10 GHz si pošlou raději poštou, než aby takové lístky svěřili QSL službě, která je zavalena méně hodnotnými QSL lístky, většinou z NF pásem.

Važte tedy slova, soudruzi.  Pokud nevíte, o co se jedná, raději mlčte.

vpz