Dobrá zpráva pro sběratele unikátů:

 

U příležitosti prvního tuctu let úspěšné činnosti OK2KKW v závodech a soutěžích na VKV jsme se rozhodli, že konečně rozešleme první limitovanou sérii papírových QSL lístků, tentokrát všem těm, kteří s námi ve VKV závodech roku 2002 navázali platné soutěžní spojení. Pro tento účel jsme si u OK1FXX zajistili vytištění odpovídajícího množství unikátních QSL:

    

Z textu, uvedeného na tomto QSL lístku: "This is a very special, limited QSL edition, printed in the event of 12 years anniversary of the first OK2KKW's win in the IARU UHF Contest (1990)." je zřejmé, že se jedná o jednorázovou speciální akci pro rok 2002.

Proto, pokud jste s námi navázali QSO v některém  VKV závodě roku 2002, můžete se již těšit na tento QSL. Pochopitelně, nebude to ihned - nejprve je nutno z programu VUSC vytisknout všechna potvrzení závodních spojení na "lepíky", ty nalepit na tyto QSL a potom se pokusit najít v Evropě nějakou tu členskou radioamatérskou  organizaci, která bude ochotná za jednorázovou platbu, odvozenou z počtu, či váhy, zajistit distribuci těchto lístků na jednotlivé národní QSL služby.  Dá se čekat, že to všechno bude několik měsíců trvat, ale dobrá zpráva je, že tento proces již byl nastartován. Protože QSL lístky nesbíráme, nejsme členy ČRK a neplatíme si její QSL službu, nemusíte nám na naše lístky odpovídat.

Předpokládáme, že pokud s námi v tomto roce (2003) naváže QSO opět dostatečný počet stanic, budeme připraveni tuto akci znovu opakovat, takže příležitost budou mít i ti, kterým se to z nějakého důvodu nepodařilo v roce minulém. Těšíme se tedy proto s vámi všemi na slyšenou.

Na závěr tohoto sdělení ještě několik poznámek:
- každý může kdykoliv obdržet naše QSL lístky také v elektronické formě, pokud se zaregistruje na webový server e-qsl.  Preferujeme tento způsob výměny QSL.
- při grafickém návrhu našeho QSL lístku jsme respektovali "dobré rady" uvedené zde a přitom jsme si také připomněli naše téměř 2 roky staré sdělení.

73! OK1VPZ
leden 2003