OK-VHF Club ... Quo vadis ?

Dnes je to právě měsíc ode dne, kdy jsem dostal emailem zajímavou, ale nepotvrzenou zprávu. Abych nevyvolával zbytečné poplašné zprávy, rozhodl jsem se s reakcí vyčkat, zda mě aktéři sami od sebe informují o tom, jak si  celá věc ve skutečnosti stojí. Čekal jsem ovšem marně...

O co jde? Přečtěte si to sami - zde je kopie emailu, kterou jsem od jednoho z adresátů dostal, emailu, který se mě osobně dotýká, ale který mi nebyl adresován:

***************************************************


17.9.2004

 
Členská schůze OK VHF Clubu, Krkavec

1. Výbor OK VHF Clubu:
OK1CA prezident
OK1DFC viceprezident
OK1AXH hospodář

2. Účast: OK1CA, OK1MDK, OK1FM, OK1DST, OK1MAC, OK1AXH
OK2ZZ zastoupen OK1AXH
OK2ZW zastoupen OK1MAC
Omluven OK1DIX, OK1JKT
Nepozván OK1VPZ

3. OK2ZW a OK2ZZ oznámili, že necht
ějí  být členy OK VHF Clubu, pokud
je členem OK1VPZ. Důvodem je chování, respektive vystupování a projevy OK1VPZ, poškozující zájmy radioamatérské veřejnosti. Např. s OK VHF Clubem nekonzultovaná stanoviska OK1VPZ při jednáních o povolovacích podmínkách a jeho styl a způsob argumentace ve vztahu k ostatním radioamatérům.

4. Členská schůze OK VHF Clubu odhlasovala, že OK1VPZ byl ke dnešnímu dni zbaven členství v OK VHF Clubu.
8 pro zbavení členství, 1 se zdržel hlasování

5. OK VHF Club projednal přípravu 14. VHF/UHF/SHF setmináře 2005. Termín 13.5.-15.5.2005

Zapsal OK1FM

***************************************************

Není to poprvé, co mne někdo odněkud vyloučil. Nechci se vracet do dob bolševismu, kde jsem byl na rozdíl od jiných veden jako "společensky nespolehlivá osoba" a tak jen krátce vzpomenu na den, kdy mne soudruzi vylučovali ze Svazarmu - rovněž pro mé nezávislé názory. Na rozdíl od roku 2004, kdy mne aktéři na schůzku už raději ani nepozvali, když mne vylučovali ze Svazarmu, alespoň mi to byli schopni říci do očí...

Nezakrývám, že se mne toto jednání členů OK-VHF Clubu, jehož jsem byl zakládajícím členem, dotklo. Ne snad proto, že by se mi nějak hroutil svět - zůstat členy spolku, ve kterém dominují bývalí svazarmovští reprezentanti, kteří bez špetky skrupulí jsou schopni jednat tak jak jednají, bych opravdu nechtěl, ale proto, že jsem byl překvapen tím, že až na výjimky se mezi ostatními lidmi, kteří také dosud jsou členy OK-VHF Clubu, a které jsem dosud považoval za své přátele, nenašel nikdo další, kdo by proti uvedenému postupu protestoval.
Chování OK2ZZ, OK1FM a zejména OK2ZW, kteří jsou podle mého dojmu iniciátory tohoto kroku, nehodlám komentovat. Čtenáři mají jistě po posledním mikrovlnném semináři názor svůj. Zkusme se raději podívat na důvody, které tento krok OK-VHF Clubu pravděpodobně zapříčinily:

a) první příčinou jsou zcela zřejmě tyto webové stránky OK2KKW - od roku 2000, kdy byly stránky spuštěny a kdy se na nich objevila kritika lidí, kteří kolaborovali z minulým režimem a se STB zvláště, vztahy některých členů OK-VHF Clubu k mé osobě významně ochladly. Je pod moji úroveň zde ukazovat prstem, kdo si chce příslušné spojení najít, jistě si je najde.
b) druhou příčinou je nepochybně dopis, který jsem odeslal na ČTÚ. Čtenáři se jistě dovtípí, že pokud by ČTÚ akceptoval mé podněty, úspěchy některých "BIG GUNs" kteří stojí za mým zbavením členství, by asi dost rychle vybledly.
c) třetí příčinu bych nejspíše nazval uraženou ješitností - "drze" jsem veřejně projevil nezávislý názor, který jsem si dovolil předem s těmito "hlavami pomazanými" nekonzultovat. Jaká troufalost! Nějak si ovšem nevšimli, že jsem přitom nikdy nemluvil jménem OK-VHF Clubu... Možná, že dostatečným hříchem bylo to, že jsem vůbec mluvil...

Stalo se a odstát se již nemůže. Nebudu hovořit o pošlapání demokratických postupů, kterí by takovému spolku měly být z principu vlastní, ale spíše o zcela chybějící obyčejné lidské slušnosti:

  • rozhodnout na členské schůzi OK-VHF Clubu (ze dne 16.4), že členové jsou ve svých funkcích ustaveni doživotně, je podivné

  • cíleně nepozvat zakládajícího člena OK-VHF Clubu na členskou schůzi je přinejmenším zvláštní

  • rozhodnout na takové členské schůzi o jeho vyloučení, aniž by byl pozván a mohl se ke vzneseným obviněním vyjádřit, je sprosťáctví

  • nesdělit ani za měsíc oficiálně takové rozhodnutí vyloučenému členu (jehož členství bylo před půl rokem označeno za "doživotní") je vrcholem hulvátství

Co bude dál?  Něco se již stalo: na protest proti těmto postupům lidí, reprezentující současný OK-VHF Club, z něj vystoupil OK1DIX. Možná, že nebude poslední. Z pochopitelných důvodů se také asi již nebudu chtít zůčastnit dalších setkání, pořádaných OK-VHF Clubem. Ledaže by snad některý z mých kamarádů opravdu chtěl, abych přijel... Články, původně připravované pro toto setkání, které, jak věřím, jiným VKV radioamatérům zase trochu pomůžou, budu raději publikovat buď zde, na stránkách OK2KKW, nebo ve slovenském Radiožurnálu. Snad se tam najde nějaké to tiskové místo. 

OK-VHF Club už nehodlám kritizovat - nestojí mi to za námahu - mají-li někteří jeho členové takové názory, jaké projevili, nechť se sami mezi sebou nadále opájejí svojí vlastní dokonalostí - ostatní VKV radioamatéři už mají vlastní rozum a jsou sami schopni velmi dobře rozeznat, kdo je kdo. Mimochodem - nedivil bych se ani navázání úzké spolupráce mezi OK-VHF Clubem a ČRK.

A tak raději: Hodně úspěchů v Marconi memorial Contestu 2004 (a nejen v tomto závodě)

vám přeje "černá ovce" OK1VPZ


PS: a nenechte se otrávit - žádný strom neroste do nebe

PPS: kopie emailu OK2PWY.  A k mému dopisu a jeho vztahu k novým PP se možná ještě vrátím delším technickým vysvětlením.