UHF Contest 2004 - stížnost na vyhodnocení a odpověď REF

Vážení čtenáři webových stránek OK2KKW.

Jak jste se mohli dočíst tady, jsme (hovořím za více účastníků UHF Contestu, a nejen z OK) docela nespokojeni s výsledky mezinárodního hodnocení UHF / SHF Contestu IARU 2004, a to nejméně proto, že v něm chybí vyhodnocení deníků z mnoha zemí. Protože moje přímá otázka na REF nebyla zodpovězena, požádal jsem  F2TU, aby doručil můj email (vlevo dole) vedoucímu Závodní komise REF. Tento email byl zaměřen zejména na problém s chybějícími deníky a z toho důvodu jsem požádal, aby REF zvážila možnost opětovného vyhodnocení tohoto závodu s použitím většího množství závodních deníků.

Ze stejného důvodu byla pro porovnání připravena neoficiální výsledková listina, připravená jako kompilace z výsledku REF a několika národních výsledků (zde).

Vedoucí závodní komise REF možnost jakéhokoli opětovného vyhodnocení tohoto závodu rozhodně odmítnul (dole vpravo)...

Oba  emaily jsou uvedeny v plném znění, pochopitelně bez soukromých částí a odkazů.

Závěrem bych řekl, že opakované chyby v mezinárodním vyhodnocení VHF a UHF Contestů IARU by měly být vyřešeny velice brzo a proto by měli VKV contestoví manažeři IARU zvážit další kroky, aby zabránili opakování takového nepořádku...

73 OK1VPZ

 

Dr Philippe
mohl bych Tě prosím požádat, jménem týmu OK2KKW, abys zkusil zatlačit na
komisi pro vyhodnocování závodů v REF v záležitosti mezinárodního vyhodnocení 
UHF/SHF Contestu IARU za rok 2004?

REF byla jmenována IARU jako oficiální vyhodnocovatel tohoto závodu, ale bohužel
"oficiální"výsledky byly připraveny aniž by byly hodnoceny stanice nejméně z  PA, 
I, HB9, OM, HA, S5, 9A, což dosti poškodilo hodnotu našeho vítězství v tomto
závodě.
.....
Podobný email už byl jednou poslán REF, ale zůstal bez odpovědi. Mohl bych Tě 
proto prosím požádat, abys jej přeložil a požádal závodní komisi REF o přehodnocení
tohoto závodu s použitím ostatních národních výsledků, prosím? Nebo alespoň získat
oficiální odpověď REF, proč byl tento závod vyhodnocen v takto omezeném rozsahu?
..... 
Řekl bych, že pokud REF požádá národní VKV manažery o opětovné zaslání jejich
národních údajů, nemělo by být větším problémem tento trabl vyřešit...
se srdečnými pozdravy
Vladimir OK1VPZ
Dr Vladimire,
Opravdu se divím, proč by měl REF znovu vyhodnocovat říjnový závod z roku 2004.
Je pravda, že některé země zde chybí, ale to jen z toho důvodu, že jsme z těchto 
zemí nikdy neobdrželi deníky.

Jak jsi napsal v Tvé kompilaci výsledků, jde pouze o neoficiální pořadí a tak by to
také mělo zůstat.  Nezávisle na tom bych Tě chtěl jménem REF požádat, abys
stáhnul poslední větu úvodu, kde se píše: "závěrem bychom měli vznést veřejný
protest a požadavek na opětovné vyhodnocení tohoto contestu", která je z hlediska 
REF neakceptovatelná.

73
Patrick, f6hye
_____________
French Contest Committee
 

 

PS: práve jsem se dozvěděl, že OK2ZI, kterého se uvedená záležitost naprosto netýká, zveřejnil text mého emailu s F2TU. V souvislosti s tím považuji za vhodné  důrazně dotyčnému připomenout, že jakékoli zveřejňování soukromé korespondence bez souhlasu odesílatele je minimálně neslušné a může být i trestným činem...

Ale to víte, ČRK ...

PPS: jestlipak si F6HYE položil otázku, zdali nebylo vhodné před vyhodnocením závodu poslat email národním VKV manažerům, jejichž deníky ze závodu nedostal a požádat je o zaslání elektronické kopie emailem?  Ale to by asi bylo poněkud nefrancouzské, že...