Tak aby vám to bylo jasné - použití předzesilovače, sekvenceru a koaxiálního relé ve vašem zařízení  je cestou do pekel. :-))

Citace z odborného příspěvku OK1RR: http://www.c-a-v.com/content.php?article.646 a následné diskuse:

ok1rr | 11 čec : 03:42

"Vůbec nepředpokládám, že by se do zasvěcených debat pouštěl někdo, kdo neví, jak funguje např. koaxiální relé. Systém, který popisuješ, je jeden z mnoha. Lidé chápou, jak něco funguje, ale už podstatně méně, jak to použít a v tom je celý problém. Použití koaxiálního relé k přepínání T/R (včetně kejklů s předzesilovačem na stožáru) je nesprávné a výrobce pro takové použití relé nenavrhoval - proto to nechodí a je třeba si vypomáhat různými sekvencery, což je cesta do pekel....

S PIN diodami je to ... na VKV absolutně bez problémů...

Tak mě napadá, co naši VKV kolegové a jejich koaxiální relé, která bývají naopak otevřená - jestli si uvědomují i jiné problémy, než ztráty, vznikající díky "nekoaxiálnosti" relé. Ještě že se tahle vrstvička dá propálit výkonem nebo "otřískat" několikanásobným prospínáním kontaktů...

Jinak se marně snažím najít něco, co by nahradilo těžce dostupné RSD relé. Pokud něco najdete, dejte vědět, protože relé je opravdu, ale opravdu obrovský problém! "

 

Poznámky OK1VPZ: 

1) výše uvedená citace je krácena. Přečtěte si raději příspěvek OK1RR celý. Nechci být opět bezdůvodně napadán z překrucování faktů.

2) bývám někdy neprávem obviňován některými lidmi, kteří na radioamatérský VKV provoz hledí jako na absolutní nesmysl, že svými výroky typu "mezifrekvenční pásma" jejich koníčka zesměšňuji. Není tomu tak. Pouze tím dávám najevo, že se VKV a KV provoz opravdu, ale opravdu velice podstatně liší, a to jak z technického, tak i z provozního hlediska. A že je těžké rozhodnout, co je lepší, zajímavější, či obtížnější. Záleží totiž na každém z nás. Někdo má zkrátka rád kopanou, protože je masová, jiný raději holduje golfu. Třeba proto, že je obtížný, individuální a precizní. Někteří, svou podstatou ryze krátkovlnní lidé, to ovšem stále jaksi nechápou...
Výše uvedený příspěvek OK1RR patří do stejné kategorie a přestože se tváří odborně, dokáže rozesmát každého, kdo nepřemýšlí pouze v krátkovlnném měřítku. Martin by si asi měl příště uvědomit, že pokud o něčem podobném píše, rozhodně by v jeho příspěvku neměla chybět poznámka, že hovoří výhradně o dosti specifickém případě - zařízení pro uzoučká a pro mnohé nezajímavá pásma krátkých vln. A nepouštět se přitom do úvah na VKV témata. Provoz na VKV totiž neprovozují jen hloupoučcí začátečníci a nepoužívají přitom výkony řádu 10W, modulaci FM a lokální převaděč.
Na druhé straně přiznávám, že na VKV téměř nikdo neví, co to je QSK. Ostatně podobně, jako je KV radioamatérům obvykle zcela cizí význam QTF...


Prosím tedy příště nezevšeobecňovat. Pravda bude totiž asi spíše "tam někde venku"...:

  • to "těžce dostupné SD relé" je asi perfektní pro KV a QSK, ale z důvodu malé izolace bude pravděpodobně zcela nepoužitelné pro VKV

  • přepínat s PIN diodami výkon 100W bych si troufnul jen na nejnižších VKV pásmech, za dobrého počasí a při perfektním PSV antény

  • "koaxiálnost" koaxiálního relé VKV radioamatéry moc nezajímá. Důležitější je útlum odrazu a izolace (což je zase naprosto nezajímavé na KV)

  • bez kvalitního, robustního a spolehlivého koaxiálního relé spolu s LNA na stožáru je dnes možno fungovat na vyšších VKV pásmech jen výjimečně

  • kvalitní koaxiální relé pro vyšší VKV pásma bývají plněna dusíkem, pro ta nižší pásma se "čištění kontaktů" provádí průchodem menšího DC proudu

  • bez slušného sekvenceru si dnes vůbec není možné představit spolehlivý provoz výkonného VKV zařízení

a můžeme pokračovat:

  • dynamika přijímaných signálů na KV je v průměru jen okolo 60 dB i méně. Na VKV je to ale zcela běžně milionkrát více (okolo 120dB). To ovšem klade mnohem větší nároky na zařízení i operátora. Tenhle rozdíl je tak velký, že by sám o sobě mohl stačit na zdůvodnění tvrzení, že provoz na VKV mnohem náročnější, než KV a že DX provozu na VKV se proto věnují jen ti nejzkušenější operátoři a nejlepší technici.

  • kvalita VKV operátora má jen velmi malou korelaci s kvalitou operátora na KV. Právě zde je mnoho nedorozumění. Kvalita operátora se totiž nepozná počtem navázaných QSO na KV pásmech. Takový "zkušený operátor" obvykle zcela vyhoří, pokud ho posadíme k zařízení pro vyšší VKV pásma, neboť se tam chová jako naprostý začátečník a troufnu si říci i jako idiot. Pochopitelně to platí v plné míře i opačně. KV operátoři také bývají téměř hluší, pokud mají přečíst slabý CW signál hluboko pod šumem, což je na VKV běžné. Naopak VKV operátoři se naprosto ztrácejí, pokud mají ze změti téměř stejně silných CW signálů vylovit ten žádaný a KV provoz je proto odrazuje. Takže - kdo z nich je lepším, ba špičkovým operátorem? No přece ten, kdo na daném pásmu dosáhne lepšího, resp. nejlepšího výsledku. Přiznejme si, že to není vždy ten, kdo má rozsáhlé zkušenosti z KV... Pochopitelně, bez znalosti morse se žádný kvalitní operátor, ať už na KV, či VKV, nemůže obejít.

  • opravdu kvalitní zařízení na KV má především strmé filtry a strmý průběh poklesu fázového šumu LO v blízkosti nosné. A pochopitelně velmi dobrou intermodulační odolnost přijímače. Pro použití na VKV to ovšem nestačí. VKV zařízení totiž musí mít ještě o několik řádů lepší postranní šum oscilátoru v oblasti 20 a více kHz od nosné a mnohem lepší stopband MF krystalového filtru. To, co zhruba vyhoví na VKV, patří na KV k absolutní světové špičce. Nebo naopak, populární a docela kvalitní KV transceivery (např.K2) jsou na VKV zcela nepoužitelná z důvodu špatného stopbandu.  Naproti tomu na VKV je naprosto nepodstatné, zdali zařízení je schopno pracovat provozem BK a také na intermodulační vlastnosti přijímače jsou kladeny mnohem nižší nároky, než na KV. Co se týká vysílače - malá dynamika přijímaných signálů (v provoznání s VKV) dovoluje na KV bez problému používat zařízení, která mají mnohem horší parametry vysílače - větší míru intermodulačních produktů, spletrů, kliksů a širokopásmového šumu. Na VKV jsou nároky na "čistotu" výstupního signálu mnohonásobně větší. Používání levných zařízení, designovaných pro KV provoz přináší na VKV obtížně odstranitelné rušení.


Mohl bych pokračovat, ale proč vlastně. DX provoz na KV je pro VKV operátory nezajímavý, pro ně totiž má DX QSO zcela jiný rozměr. Naopak, jen hlupci tvrdí, že DX spojení nemůže být QSO na vzdálenost, kam se dojede za dva dny autem. VKV operátor naproti tomu nechápe, jak někdo může neudělat expedici někam na nějakou skálu v moři, pokud její signál slyší 59+ a v jeho očích je potom takový člověk patlákem. Proč asi? No protože nemá o provozu na KV ani páru. Také nikdy nepochopí, proč si KV operátoři mění značky, aby mohli začít dělat všechny ty DXCC země znovu. KV operátoři zase nechápou, co je na VKV tak zajímavého... Proč poslouchat tak dlouho šum? Co to je za nesmyslný závod, ve kterém se za 24 hodin udělá 30 spojení? Kdo z nich se mýlí?

Chyba je asi na obou stranách, že. Takže kde je vlastně to měřítko? Co je lepší, co je náročnější, co zajímavější? Žádné takové měřítko není! Provoz na KV a VKV pásmech je tak odlišný, že v porovnávání mezi KV a VKV nikdy nemůže být poražených ani vítězů, začátečníků, ani zkušených matadorů. Navlékněte reprezentační fotbalovou jedenáctku do basketbalových dresů a nechte je sehrát zápas okresního přeboru. Kdo asi vyhraje?

Ano, a takový je rozdíl i mezi VKV a KV. V obou případech jde o "míčovou hru". Jenomže se tak liší, že rozhodnout, kdo z hráčů obou týmů je ten nejzkušenější je absolutně nemožné.  A to ani raději neotvírám otázku provozářů versus techniků, spodních VKV pásem 50 a 144MHz, které mají spíše krátkovlnný charakter a pásem vyšších, SSB a CW versus digitální druhy provozu, závody vs DX, nebo nedejbože sbírání QSL, diplomů, členství v ČRK, ČAVu, atd, atd...

Připadá vám to, co jsem napsal, smířlivé? Nemylte se. Vím totiž velmi dobře, že budu za tohle povídání opět (jako už tolikrát) KV operátory veřejně pranýřován a jsem na to duševně připraven. Budiž vzdána čest těm, kteří pochopili, že já jsem na nikoho z těch, které zajímá pouze KV tímto povídáním nezaútočil. Nedělám si ovšem iluze. Jistě se zase za chvíli dozvím, že:

...ten, koho zajímá jen VKV je trouba, že ten kdo nejezdí na KV bude jen věčný začátečník, že rubrika DX provoz se týká jen KV, že není větší rušení, než na 7MHz a naopak že VKV je jen pro začínající a CB-čkáře, či pro ty co se chtějí vykecávat na převaděčích, že pravý DX-man musí sbírat vzácné QSL lístky a že je proto logicky členem ČRK, že i všepásmový transceiver může mít nejvyšší provozní kmitočet pouhých 30MHz.... 

Ušetřete si práci. Jsem už na to zvyklý. Stále totiž trvám na tom, že tyhle zcestné názory o nadřazenosti KV jsou totálním blábolem. Ostatně stejným, jako kecy o nadřazenosti VKV. Ovšem, pokud se zase objeví někde informace o "všepásmových transceiverech", či o tom, že DX provoz je možný pouze na KV, že nejlepší anténa je nějaký kus drátu, že VKV operátor je jen začátečník, že správné anténní relé v transceiveru (bez omezení na KV) musí vydržet provoz QSK, apod, musíte být připraveni, že opět začnu psát v podobném smyslu o nadřazenosti basketbalu nad fotbalem...

OK1VPZ