V minulosti jsme se několikrát pokoušeli upozorňovat na vážné nebezpečí pro amatérskou radiokomunikační službu plynoucí ze stále pokračujících záborů amatérských VKV pásem pro účely provozu komerčních datových služeb. Ta doba nastala a na stole je k poslednímu odpřipomínkování veřejností nové Generální oprávnění, které komerční provoz na amatérských pásmech značně liberalizuje.

V podstatě se ale dá říci, že to není nic nového pod Sluncem. Uvedené návrhy GL jsou víceméně ve stejném stavu venku už cca celý rok. Samozřejmě nás to jako radioamatérskou komunitu značně poškodí, ale realita je taková, že na národní úrovni se s tím už teď prakticky nic neudělá, protože to je víceméně celosvětový kmitočtový příděl. Alespoň jedna pozitivní zpráva tedy je, že v 13cm pásmu začínaji služby podle GL na 2400 MHz, zatímco DX segment ARS je 2320 MHz a na 6 cm pásmo pro služby RLAN naopak končí na 5725, zatímco DX segment (závody, EME) je na 5760 MHz. Takže to snad nebude tak naprostá katastrofa - samozřejmě s výjimkou dominantních kót, kde se těch datovych pojítek sejde vice a jejich vysílače mezi sebou budou jistě vydatně intermodulovat...

Dokonce bychom se možná mohli pokusit zamyslit, jak použít přenosové protokoly uvedených GL pro případný provoz konečně dostatečně výkonného bezdrátového přístupu k Internetu pro účely radioamatérského provozu na kmitočtech sice těsně sousedících s kmitočtovými příděly uvedených GL, ale s podstatně většími výkony a uvnitř pásma ARS, kam uvedené GL nedosáhne. Dosavadní síť Packet radia by si konečně zasloužila nahradit něčím skutečně funkčním (mám na mysli zejména přenosovou kapacitu).

 Návrh nové GL ČTÚ je zde: http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/VO_R_12_XX.2005.doc;

Bandplán IARU pro porovnání zde: http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/2c.pdf

Vaše připomínky k navrženým GL (nyní všeobecné oprávnění) můžete uplatnit zde: http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19

Dobře se prosím také zamyslete nad Návrhem GL: http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/VO_R_20_XX.2005.doc

a zejména také nad pravděpodobným praktickým postupem pracovníků ČTÚ, pokud zařízení amatérské radiové služby v pásmech 432, 2320  a 5760 bude již prostou silou elektromagnetického pole (nikoli parazitním vyzařováním) rušit komerční terminálová zařízení pro přenos dat v sousedství (nebo dokonce uvnitř)  uvedených radioamatérských pásem. Jako inspiraci si můžete přečíst příběh jednoho rušení zde: http://www.ok2kkw.com/qrm_tv.htm . To zejména ve vztahu k připravované novelizaci nejen §100 nového Zákona o elektronických komunikacích... http://web.mvcr.cz/rs_atlantic/ftp/sbirka/2005/sb043-05.pdf

73! OK1VPZ