"Tulácká" kategorie ve VHF Contestech?

V USA se vedle běžných kategorií ve VKV závodech (viz všeobecné soutěžní podmínky VKV závodů ARRL) jezdí i tzv. "tulácká kategorie", kdy se soutěžící stanice může během závodu přesouvat mezi různými stanovišti. Nebyla by to zajímavá myšlenka, jak podpořit i u nás provozní aktivitu na mikrovlnných pásmech?

CQ WW VHF Contest rules: Category: Rovers: For each new grid locator visited, contacts and grid locators count as new. Final Rover score is the sum of contact points made from each grid locator times the sum of all grid locators worked from all grids visited.

a volný překlad:

Podmínky VKV závodu CQ WW VHF: Kategorie: Pohyblivé stanice: pro jakýkoli nový lokátor (pozn. velký čtvrerec), jsou spojení a lokátory počítána znovu. Výsledný počet bodů je součtem bodů za spojení z každého lokátoru násobené součtem počtu navštívených lokátorů.